Hoe kan ik details in een opdracht toevoegen of bewerken?

Wanneer je een opdracht maakt, voeg je aan de opdracht details toe zoals een beschrijving, bestandstypen voor inlevering en een puntwaarde.

Als je een opdrachtshell maakt, moet je de opdracht bewerken om opdrachtdetails te kunnen toevoegen.

Opdrachtinstellingen blijven intact zodat de instellingen die in een eerdere opdracht in de cursus werden gedefinieerd of bewerkt, altijd onthouden worden. Deze functie geldt alleen voor instellingen en heeft geen betrekking op inleverdatums voor opdrachten.

Opmerkingen:

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments).

Opdracht openen

Opdracht openen

Klik op Opdrachtnaam (Assignment name) [1] om een bestaande opdracht te openen.

Klik op de knop Opdracht toevoegen (Add Assignment) [2] om een nieuwe opdracht te maken.

Opdracht bewerken

Opdracht bewerken

Klik op de knop Edit (Bewerken).

Opdrachtdetails bewerken

Typ de titel van de opdracht in het veld Opdrachtnaam (Assignment Name) [1]. Als je de opdracht als een opdrachtshell hebt gemaakt, wordt dit veld automatisch voor je ingevuld, maar je kunt de naam zo nodig wijzigen.

Gebruik de Rich Content Editor om afbeeldingen, tekst, links of vergelijkingen toe te voegen of om media in te voegen [2].

Opmerkingen:

  • Wanneer een document vanaf een opdracht naar de Nieuwe Rich Content Editor wordt geüpload, wordt het bestand opgeslagen in de map Geüploade media in Cursusbestanden en komt dit standaard in de verborgen status te staan. Cursisten kunnen het bestand zien wanneer de opdracht voor hen beschikbaar wordt gemaakt. Meer informatie over beschikbaarheid van bestanden.
  • Wanneer een opdracht zonder beschrijving wordt gemaakt, zal voor de opdrachtbeschrijving de standaardtekst worden weergegeven die uitlegt dat er geen aanvullende details voor de opdracht zijn toegevoegd.
Punten en groepen voor opdrachten

Voer de punten voor je opdracht in het veld Punten (Points) in [1]. Selecteer de opdrachtgroep voor de opdracht in de vervolgkeuzelijst Opdrachtgroep (Assignment Group) [2].

Als je de opdracht als een opdrachtshell hebt gemaakt, worden de velden Punten en Opdrachtgroep automatisch voor je ingevuld. Je kunt deze desgewenst wijzigen.

Opmerking: De mogelijke punten moeten worden ingesteld op een getal dat groter is dan nul voor opdrachten met percentage, punten, lettervorm of GPA (gemiddelde) beoordelingstypen.

Mogelijke punten wijzigen

Mogelijke punten wijzigen

Als je de mogelijke punten voor een bestaande opdracht met beoordeelde inleveringen wijzigt, moet je de opdracht opnieuw beoordelen. Deze waarschuwing geldt voor elk beoordelingstype voor opdrachtinleveringen, het wijzigen van punten van of naar nul inbegrepen.

Beoordelingstype selecteren

Beoordelingstype selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Beoordeling weergeven als (Display Grade as) de methode die je voor de beoordeling wilt gebruiken. Je kunt de opdracht beoordelen met een percentage, als voltood/onvoltooid, met punten, een beoordeling in lettervorm, een GPA-schaal of je kunt de opdracht instellen als niet-beoordeeld.

Opmerking: Het beoordelingstype geeft aan hoe de opdrachtscore in de Cijferlijst wordt weergegeven. Een opdracht die 10 punten kan opleveren, wordt ingesteld als een percentage. Voor een cursist die voor de opdracht 8 van de 10 punten heeft gescoord, wordt 80 weergegeven in de Cijferlijst. Als een beoordeling in lettervorm wordt gebruikt, vind je hier informatie over het maken van een beoordelingsschema en het toepassen van een beoordelingsschema voor je opdracht.

Inleveringstype selecteren

Inleveringstype selecteren

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Inleveringstype (Submission Type) het type inlevering dat je voor deze opdracht wilt accepteren. Standaard is het inleveringstype ingesteld op Online.

  • Geen inlevering wordt gebruikt wanneer je niet wilt dat cursisten een opdracht inleveren in Canvas. Dit opdrachttype kan worden gebruikt om extra kolommen in de Cijferlijst te maken of wanneer je een opdracht wilt maken waarvoor meerdere scores worden gebruikt. Inleveringstype is niet van toepassing voor niet-beoordeelde opdrachten.
  • Online wordt gebruikt wanneer je wilt dat cursisten hun opdrachten inleveren via Canvas.
  • Op papier wordt gebruikt wanneer je wilt dat cursisten een opdracht bij jou inleveren, maar niet via Canvas. Dit opdrachttype geldt voor traditionele cursussen met fysieke aanwezigheid of hybride cursussen wanneer je wilt dat de opdracht tijdens de les wordt ingeleverd, maar je tegelijkertijd een kolom in de Cijferlijst wilt maken voor het bijhouden van beoordelingen.
  • Externe tool wordt gebruikt wanneer je wilt dat cursisten hun opdrachten inleveren via een externe app (LTI) die voor je cursus is ingeschakeld. Je moet een URL voor de externe tool opgeven.

 

Opdrachtinstellingen blijven intact zodat de instellingen die in een eerdere opdracht in de cursus werden gedefinieerd of bewerkt, altijd onthouden worden. Het is mogelijk dat op basis van eerdere opdrachten een of meer van deze opties al zijn geselecteerd.

Opmerking: Geen inlevering- en Op papier-opdrachten worden voor cursisten gewoon weergegeven op hun pagina Opdrachten. Om verwarring te voorkomen, kun je het beste een opmerking in de beschrijving van de opdracht opnemen zodat cursisten weten of inlevering al dan niet vereist is, en als dat het geval is, hoe die inlevering dan moet plaatsvinden.  

Inleveringspogingen selecteren

Inleveringspogingen selecteren

Als je het online inleveringstype hebt geselecteerd, kun je de inleveringspogingen voor de opdracht beperken.

Groepsopdracht maken

Groepsopdracht maken

Als onderdeel van de inlevering van een opdracht kun je in Canvas een opdracht instellen als een groepsopdracht. Je kunt er ook voor kiezen cursisten afzonderlijk in groepsopdrachten te beoordelen.

Peerbeoordelingen vereisen

Peerbeoordelingen vereisen

Als je wilt dat cursisten elkaars werk moeten beoordelen, kun je een peerbeoordeling-opdracht maken. Wanneer je peerbeoordelingen vereist, kun je aangeven of deze handmatig dan wel automatisch worden toegewezen.

Anonieme en gemodereerde beoordeling toestaan

Gemodereerde beoordeling toestaan

Als je een opdracht wilt instellen met aanvullende beoordelingen, is het soms mogelijk om Gemodereerde beoordeling, Anonieme beoordeling, of beide in te schakelen. Bij Gemodereerde beoordeling kunnen meerdere beoordelaars het werk van een cursist beoordelen en voorlopige cijfers creëren. Bij Anonieme beoordeling worden de namen van de cursisten verborgen voor de beoordelaars wanneer ze de inleveringen van de opdrachten in SpeedGrader bekijken. Deze opties kunnen samen of onafhankelijk worden gebruikt.

Annonieme aantekeningen van cursusleider inschakelen

Annonieme aantekeningen van cursusleider inschakelen

Selecteer het selectievakje Anonieme cursusleideraantekeningen (Anonymous Instructor Annotations) als je inleveringen wilt beoordelen met DocViewer en alle aantekeningen en opmerkingen van cursusleiders in door DocViewer ondersteunde inleveringen anoniem wilt maken.

Inlever- en beschikbaarheidsdatums bewerken

Inlever- en beschikbaarheidsdatums bewerken

Standaard stelt Canvas de datums van je opdrachten in voor iedereen in de cursus [1].

Maak een inleverdatum voor de opdracht in het veld Inleverdatum (Due Date) [2]. De inleverdatum is al voor je ingevuld als je een opdrachtshell hebt gemaakt, maar je kunt deze zo nodig veranderen. Je kunt ook beschikbaarheidsdatumvelden [3] toevoegen.

Klik op de knop Toevoegen (Add) [4] om de opdracht aan een individuele cursist of cursussectie toe te wijzen.

Opdracht opslaan

Opdracht opslaan

Als je gebruikers een melding wilt sturen over toekomstige opdrachtwijzigingen, schakel je het selectievakje Gebruikers op de hoogte stellen dat deze inhoud gewijzigd is (Notify users that this content has changed) [1] in. Klik op de knop Opslaan (Save) [2].

Opmerking: Als je opdracht nog niet is gepubliceerd, wordt voor de opdracht de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) weergegeven. Door op te slaan wordt een concept van je opdracht gemaakt dat je later kunt publiceren.