cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik een verbinding maken met webservices buiten Canvas?

Hoe kan ik een verbinding maken met webservices buiten Canvas?

Canvas is geïntegreerd met een aantal webservices van derden. De meeste van die diensten kunnen geconfigureerd worden vanaf de pagina gebruikersinstellingen.

Gebruikersinstellingen openen

Gebruikersinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en klik daarna op de link Instellingen (Settings) [2].

Verbinding maken met Webservices

Verbinding maken met Webservices

Je kunt Canvas integreren met de volgende webservices:

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.