Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe voeg ik cursusinhoud als module-items toe?

Hoe voeg ik cursusinhoud als module-items toe?

Je kunt nieuwe of bestaande inhoudsitems in Canvas aan een module toevoegen. Je kunt een item ook aan meerdere modules toevoegen of meerdere herhalingen van een item aan één module toevoegen.

Wanneer je items aan een module toevoegt, houd er dan rekening mee dat de status van de module de status van de afzonderlijke module-items overschrijft. Je kunt overwegen alle module-items ongepubliceerd te laten totdat je zo ver bent dat je de gehele module kunt publiceren. Meer informatie over een module publiceren of de publicatie ervan ongedaan maken.

Opmerkingen:

  • Canvas accepteert de meeste mediabestanden als uploads. Maar niet alle mediabestanden kunnen binnen Canvas worden afgespeeld.
  • Geüploade bestanden worden automatisch gepubliceerd en worden ook in Cursusbestanden weergegeven. Als je een beperkt bestandstype toevoegt aan een module, houd er dan rekening mee dat beperkte bestanden zich gedragen als gepubliceerde bestanden en zichtbaar kunnen zijn voor cursisten. Meer informatie over bestanden beperken in Canvas.
  • Een teveel aan module-items kan de prestaties negatief beïnvloeden. Modules ondersteunen 100 module-items op de pagina met voortgang van cursisten.
  • Als er voor je cursus gebruiksrechten voor een bestand moeten worden ingesteld, doe dat dan net voordat je het bestand in een module kunt publiceren.

Modules openen

Modules openen

Klik in de Cursusnavigatie op de link Modules (Modules).

Module-item toevoegen

Je kunt een item toevoegen door op het pictogram Item toevoegen (Add item) [1] te klikken of door via slepen en neerzetten bestanden aan een lege module toe te voegen [2].

Item aan module toevoegen

Item aan module toevoegen

Klik op de vervolgkeuzelijst Toevoegen (Add) en selecteer een van de volgende itemtypen:

 Opmerking: Canvas accepteert de meeste mediabestanden als uploads. Maar niet alle mediabestanden kunnen binnen Canvas worden afgespeeld.

Nieuw item toevoegen

Nieuw item toevoegen

Als je een nieuw item wilt toevoegen, klik je op de link [Nieuw] ([New]) [1] en typ je een naam in het naamveld [2].

Afhankelijk van het itemtype, kun je tijdens het toevoegen van nieuwe inhoud worden gevraagd extra velden in te vullen.

Bestand uploaden

Bestand uploaden

Als je een bestand aan een module gaat toevoegen, kun je een nieuw bestand uploaden door op de link Bestand(en) maken (Create File(s)) [1] te klikken. Geüploade bestanden worden automatisch gepubliceerd en worden ook in Cursusbestanden weergegeven.

Klik op de knop Bestand(en) kiezen (Choose File(s)) [2] om een bestand in je computer te selecteren. Indien ingeschakeld door je instituut, is het wellicht mogelijk om meerdere bestanden te selecteren.

Om een bestemmingsmap voor je geüploade bestand te selecteren, selecteer je een optie in de vervolgkeuzelijst Map (Folder) [3].

Als een geüpload bestand een duplicaat is van een bestaand bestand, toont Canvas een prompt die je vraagt of het bestand overschreven, hernoemd of overgeslagen moet worden.

Bestaand item toevoegen

Bestaand item toevoegen

Als het item dat je wilt toevoegen al bestaat, klik je op de naam van het item. Je kunt meer dan één item selecteren om toe te voegen.

Item invoegen

Item invoegen

Open de vervolgkeuzelijst Inspringing (Indentation) om het item binnen de module in te voegen.

Item toevoegen

Item toevoegen

Klik op de knop Item toevoegen (Add Item).

Module-item weergeven

Module-item weergeven

Bekijk het geselecteerde module-item.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.