Wat kan ik met SpeedGrader doen?

SpeedGrader maakt het gemakkelijk om de opdrachten van individuele studenten en groepsopdrachten snel te evalueren.

SpeedGrader toont de inleveringen van de opdrachten voor de actieve studenten in je cursus. SpeedGrader toont echter inleveringen op basis van de huidige Cijferlijstinstellingen voor niet-actieve inschrijvingen en afgesloten inschrijvingen. Als de Cijferlijst-instellingen bijvoorbeeld inactieve inschrijvingen weergeven, verschijnen ook de inleveringen van de inactieve studenten in SpeedGrader.

SpeedGrader is toegankelijk via: Opdrachten, Toetsen, Beoordeelde discussies, en de Cijferlijst.

Prestaties van SpeedGrader

In SpeedGrader worden alle waarden voor een opdracht geladen en opgeslagen in de browser, waaronder de inleveringsgegevens van de studenten, eventuele cijfers (inclusief de originele cijfers voor opnieuw ingeleverde opdrachten), rubrieken en opmerkingen. Hierdoor wordt de laadtijd tijdens het gebruik van SpeedGrader verminderd, waardoor de instructeurs alle inleveringen snel kunnen beoordelen zonder dat de browser voortdurend moet worden ververst. Bij het doorgaan van de ene inlevering naar de volgende wordt niet dynamisch eventuele geüpdate inhoud geladen.

Bij grote cursussen worden de laadtijden van SpeedGrader beïnvloed door een drempelwaarde voor de gegevenspunten die binnen 60 seconden kunnen worden geladen. Deze drempelwaarde is gebaseerd op één inlevering per student. Bij meerdere inleveringen door dezelfde student is de inleveringsdrempel hoger. Opdrachten met meer dan 1500 inleveringen kunnen resulteren in tragere laadtijden van SpeedGrader en bij opdrachten met meer dan 2500 inleveringen is het mogelijk dat laden niet mogelijk is.

Om de prestaties van SpeedGrader te verbeteren, verdient het aanbeveling grote cursussen te verdelen in secties zodat SpeedGrader de inleveringen voor een specifieke sectie kan weergeven en de totale laadtijd voor de opdrachtgegevens wordt verminderd.

Gebruikers van SpeedGrader

SpeedGrader is eigenlijk ontworpen voor één instructeurrol die de inleveringen een voor een beoordeelt. Vanwege de wijze waarop de SpeedGrader-gegevens in de browser worden geladen en opgeslagen, dienen niet meerdere gebruikers de inleveringen tegelijkertijd te beoordelen aangezien elke beoordelaar dan niet de meest recente informatie voor een inlevering kan zien. Bijgewerkte cijfers beïnvloeden ook de Cijferlijst.

Als er voor je cursus meerdere beoordelaars zijn, kunnen deze beperkt zijn tot alleen maar communiceren met gebruikers in een sectie en tot alleen maar het beoordelen van inleveringen in de sectie waarvoor ze zijn ingeschreven. Deze inschrijvingsoptie voorkomt overlapping van opdrachtbeoordelingen zodat niet meerdere instructeurrollen dezelfde opdracht beoordelen.

Gemodereerde beoordeling

Als je een gemodereerde opdracht beoordeelt en het maximumaantal beoordelaars is bereikt, wordt SpeedGrader weergegeven als alleen-lezen, waarbij alle namen van cursisten en inleveringsdetails zijn verborgen.

Meer informatie over SpeedGrader.

Opmerking: Cursusleiders kunnen geen inleveringen voor opdrachten verwijderen. Neem contact op met je beheerder als je een ongewenste inlevering voor een opdracht wilt verwijderen.

SpeedGrader bekijken

SpeedGrader bevat enkele gebieden die je helpen om inleveringen van studenten, inleveringen van beoordelingen en opmerkingen toegevoegd aan inleveringen te lokaliseren en bekijken.

SpeedGrader menu-iconen bekijken

SpeedGrader menu-iconen bekijken

Het SpeedGrader-menu bevat enkele tools en bronnen die helpen bij de beoordeling van inleveringen.

De linkerkant van het menu bevat algemene instellingen en opties.

Klik op het pictogram Cijferlijst [1] om terug te keren naar de Cijferlijst.

Om de opdracht te posten of verbergen, klik je op het pictogram voor zichtbaarheid [2].

Klik op het pictogram Instellingen [3] om de instellingen van SpeedGrader te bekijken. De SpeedGrader-instellingen bestaan uit:

Opmerking: Wanneer gemodereerde beoordeling voor een opdracht is ingeschakeld, zullen de eindbeoordelaars (moderators) ook een knop Modereringspagina (Moderation Page) zien waarmee zij de Cijferoverzichtspagina voor de gemodereerde opdracht kunnen bekijken.

Opdrachtdetails bekijken

Het midden van de menubalk bevat opdrachtinformatie en algemene beoordelingsinformatie. De opdrachtinformatie bevat de naam van de opdracht [1], de inleverdatum van de opdracht [2] en de naam van de cursus [3].

Klik op de naam van de opdracht [1] om de opdrachtdetails te zien. Op de detailpagina van de opdracht kun je ook alle inleveringen van cursisten downloaden voor de opdracht.  

Klik op de naam van de cursus om naar de Cursus-startpagina terug te keren.

De beoordelingsinformatie bevat de beoordelingsstatistieken, waaronder het aantal opdrachten dat beoordeeld is van het totaal aantal cursisten in de cursus [4] en de gemiddelde score en het percentage [5]. Je kunt deze informatie gebruiken om je beoordelingsvoortgang te volgen.

Lijst met cursisten bekijken

Lijst met cursisten bekijken

De rechterzijde n de menubalk bevat de lijst met cursisten voor de opdracht. SpeedGrader opent de opdracht voor de eerste student in de lijst die gerangschikt is op alfabetische volgorde. Als je de Cursistweergave hebt geactiveerd, wordt de Testcursist aan het einde van de lijst met cursisten getoond. De lijst met cursisten toont ook de status van de inlevering van elke cursist. Je kunt de lijst met cursisten ook gebruiken om inleveringen van cursisten te vinden.

Inlevering van cursist bekijken

Nadat je een cursist hebt geselecteerd, verschijnt de inlevering van de cursist in het voorbeeldvenster.

Afhankelijk van de opdracht en het inleveringstype kan het voorbeeldvenster van SpeedGrader verschillen. Er kan bijvoorbeeld een website-URL inleveringstype verschijnen in het hoofdvenster van SpeedGrader met de optie om de URL in een nieuw tabblad te openen. Sommige website-URL inleveringen kunnen niet in Canvas worden bekeken en moeten in een nieuw tabblad worden bekeken. Media-inleveringen kunnen als een ingevoegd bestand in SpeedGrader worden weergegeven of worden alleen als een downloadbaar bestand weergegeven.

Om opmerkingen op inleveringen van opdrachten te geven, kun je het volgende doen:

  • Gebruik Canvas DocViewer om .pdf-, .doc/.docx- en .ppt/.pptx-opdrachten rechtstreeks in SpeedGrader te markeren. SpeedGrader kan nadat een opdracht is ingeleverd tot tien minuten tijd nodig hebben om een document weer te geven dat DocViewer ondersteunt.
  • Download de inlevering, neem feedback op in het document en upload de inlevering opnieuw.

Uploaden van inleveringen bekijken

Als de upload van een opdracht in Google Drive of Microsoft Office 365 in de wachtrij staat voor inlevering, wordt Uploaden (Uploading) weergegeven in plaats van de cursistinlevering [1]. Het pictogram voor uploaden wordt ook weergegeven naast de link van de opdracht [2].

Mislukte uploads van een inlevering bekijken

Wanneer het uploaden van een inlevering voor een opdracht in Google Drive of Microsoft Office 365 mislukt of wanneer een niet-ondersteund bestandstype in SpeedGrader wordt bekeken, wordt de afbeelding Upload mislukt (Upload Failed) [1] weergegeven. Voor uploads van mislukte inleveringen wordt het pictogram Upload mislukt naast de link van de opdracht [2] weergegeven.

Inschrijvingsopmerking bekijken

Opmerking van inactieve student bekijken

SpeedGrader toont inleveringen op basis van de huidige Cijferlijstinstellingen voor niet-actieve inschrijvingen en afgesloten inschrijvingen. Als een opdracht een inlevering van een inactieve of voltooide student bevat, verschijnt een opmerking bovenaan het SpeedGrader-venster.

Bij groepsopdrachten waar de studenten als groep worden beoordeeld, wordt de groep weergegeven zolang er minstens één actieve student in de groep is. Als er geen actieve studenten in de groep zijn, wordt de groep alleen weergegeven als een van de groepsleden voldoet aan de inschrijvingsinstellingen in de Cijferlijst. Bij groepsopdrachten waar de studenten individueel worden beoordeeld, worden de opdrachten van de individuele studenten weergegeven overeenkomstig de inschrijvingsinstellingen in de Cijferlijst.

Inleveringen van inactieve studenten kunnen nog steeds in SpeedGrader worden beoordeeld, maar de studenten ontvangen geen berichten over hun beoordeling en kunnen de cursuscijfers niet zien.

Inleveringen van voltooide studenten zijn alleen-lezen; ze kunnen niet worden beoordeeld en opmerkingen ontvangen.

Opmerking: Als een student geen inlevering heeft voor de opdracht, kan de student gedeactiveerd of voltooid zijn voordat de opdracht kon worden ingeleverd.

Gesloten beoordelingsperiode bekijken

Gesloten beoordelingsperiode bekijken

Als in je cursus gebruik wordt gemaakt van meerdere beoordelingsperioden, wordt boven in het venster van SpeedGrader een melding weergegeven als er een opdracht in een afgesloten beoordelingsperiode is. Opdrachten in een afgesloten beoordelingsperiode kunnen niet worden bewerkt.

Zijbalk weergeven

Zijbalk weergeven

De zijbalk van SpeedGrader bevat alle inleveringsdetails voor de cursist die in de lijst met cursisten wordt weergegeven. De inleveringsdetails worden echter niet getoond wanneer een opdracht anoniem wordt beoordeeld.

Bekijk de inleveringsdetails [1], waaronder de datum en tijd van de inlevering. Als een opdracht opnieuw werd ingeleverd, kun je eerdere versies van de inlevering bekijken.

Je kunt het inleveringsbestand ook downloaden door op de link [2] te klikken.

Voltooi de beoordeling van de inlevering door een cijfer in te voeren in het veld Cijfer (Grade) [3] of een rubriek te gebruiken, indien beschikbaar, door op de knop Rubriek bekijken (View Rubric) [4] te klikken.

Je kunt met de sectie Opmerkingen bij de opdracht [5] feedbackopmerkingen typen of een opmerking invoegen vanuit de Opmerkingenbibliotheek. Opmerkingen bij een opdracht worden ook weergegeven als een nieuwe thread in Gesprekken.

Opdracht opnieuw toewijzen bekijken

Opdracht opnieuw toewijzen bekijken

In de SpeedGrader-zijbalk zie je mogelijk de knop Opdracht opnieuw toewijzen (Reassign Assignment) [1]. Om de opdracht opnieuw aan de cursist toe te wijzen, voeg je minimaal één opmerking toe aan de inleveringen van de cursist [2].

Cursisten zien een to-do-item in hun Dashboard Lijstweergave om de opdracht opnieuw in te leveren.

Inleveringsstatus bekijken

Inleveringsstatus bekijken

In de zijbalk van SpeedGrader kun je de inleveringsstatus [1] van de opdracht van de cursist bekijken.

Klik op de knop Bewerken (Edit) [2] om de inleveringsstatus te bewerken. Beschikbare statussen zijn Te laat, Ontbreekt, Vrijgesteld en Geen.

Opdracht voor volgende cursist bekijken

Opdracht voor volgende cursist bekijken

Nadat je de opdracht hebt beoordeeld, verandert de opdrachtindicator van de student naar een afvinkteken wat aangeeft dat de opdracht is beoordeeld.

Je kunt de inlevering van de volgende cursist bekijken door op de pijl naast de lijst met cursisten te klikken.

Groepsopdrachten bekijken

Groepsopdrachten bekijken

Wanneer groepsopdrachten worden geëvalueerd, toont de studentenlijst de naam van elke groep, tenzij de groepsopdracht individueel wordt beoordeeld. Evalueren van groepsopdrachten gebeurt op dezelfde wijze als bij individuele studenten. Je kunt de documenten rechtstreeks markeren of ze downloaden voor feedback, invoeren van cijfers en bekijken van de rubriek, of voor het plaatsen en bekijken van opmerkingen. Meer informatie over het beoordelen van groepsopdrachten.

Anonieme opdrachten bekijken

Anonieme opdrachten bekijken

Als een opdracht als anoniem is ingesteld, toont de lijst met cursisten alle namen als anoniem. De volgorde in de lijst met cursisten komt niet overeen met de volgorde in de Cijferlijst en is willekeurig voor elke opdracht.

Als een opdracht niet anoniem is, kun je anonieme beoordeling inschakelen in SpeedGrader om op elk gewenst moment de namen van cursisten te verbergen.