Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Gymraeg: Canllaw Gweinyddwyr

Canllaw Gweinyddwyr Canvas Table of Contents

Cyfrifon ac Isgyfrifon

Dadansoddi

Dilysu

Cyrsiau ac Adrannau

Apiau Allanol (LTI)

Dewislen Crwydro'r Safle Cyfan

Graddio

Integreiddiadau

Deilliannau

Pobl

Gosodiadau Proffil a Defnyddiwr

Banciau Cwestiynau

Rolau a Hawliau

Cyfarwyddiadau Sgorio

Gosodiadau

Mewngludo SIS

Gwybodaeth am Gymorth

Tymhorau