Sut ydw i’n defnyddio’r Consol Gweinyddu Maes?

Ar ôl i chi fewngofnodi, gallwch ddefnyddio'r Consol Gweinyddu Maes i reoli achosion a chronfeydd gwybodaeth (KBs) cwsmeriaid yn effeithiol ar gyfer eich cyfrifon. Gallwch chi hefyd olygu gwybodaeth eich proffil.

Nodwch: Gall nodweddion Consol Gweinyddu Maes amrywio yn ôl gosodiadau defnyddiwr a chyfrif. Ar sail yr hyn a ganiateir ar gyfer eich rôl, efallai na fyddwch yn gallu gweld na defnyddio’r nodweddion a ddisgrifir yn y wers hon.

Gweld Consol Gweinyddu Maes

Mae’r Consol Gweinyddu Maes yn agor i’r hafan. Gallwch ddefnyddio'r botymau sy’n cael eu dangos yn yr hafan i weld Canllaw Gweinyddwyr Canvas [1], nodiadau rhyddhau Canvas [2], syniadau am sgyrsiau [3], problemau hysbys [4], a blogiau cynnyrch [5].

Mae’r Hafan hefyd yn dangos ceisiadau i ddiweddaru cronfa wybodaeth (KB) sydd heb eu hateb eto yn y rhestr Ceisiadau i Ddiweddaru KB (KB Update Requests) [6].

I chwilio’r rhyngwyneb, rhowch eich termau chwilio yn y maes a clicio ar y botwm Chwilio (Search) [7].

I weld Canllawiau Canvas, cliciwch y ddolen Canllawiau Canvas (Canvas Guides) [8].

Agor Dewislen Defnyddiwr

Cliciwch eich enw defnyddiwr i agor eich Dewislen Defnyddiwr.

Gweld Dewislen Defnyddiwr

Gweld Dewislen Defnyddiwr

Yn y Ddewislen Defnyddiwr, gallwch wneud y canlynol:

  • Mynd yn ôl i’r hafan [1]
  • Gweld eich proffil [2]
  • Rheoli gosodiadau [3]
  • Gweld eich cyfrif [4]
  • Creu achos newydd [5]
  • Allgofnodi o'r consol [6]

Gweld Proffil

Yn eich proffil, gallwch weld a golygu gwybodaeth yn y proffil, gan gynnwys enw, e-bost, teitl, adran a gwybodaeth gyswllt. I olygu eich proffil, cliciwch y botwm Golygu (Edit) [1].

I olygu eich llun proffil, cliciwch yr eicon Llun [2].

Gweld Gosodiadau

Ar y dudalen Gosodiadau, gallwch reoli eich cyfrinair, eich iaith, eich cylchfa amser, eich lleoliad neu amlygrwydd eich proffil.

I newid eich cyfrinair, cliciwch y ddolen Newid Cyfrinair (Change Password) [1].

I newid eich iaith, cliciwch y maes Iaith (Language) [2]. I newid eich cylchfa amser, cliciwch y maes Cylchfa Amser (Timezone) [3]. I newid eich lleoliad, cliciwch y maes Lleoliad (Locale) [4].

Yn y gosodiadau Amlygrwydd Proffil (Profile Visibility) [5], gallwch reoli pwy sy’n gallu gweld yr wybodaeth ar eich tudalen proffil. I addasu eich amlygrwydd, cliciwch y gwymplen sy’n cyfateb i wybodaeth eich proffil [6]. Yna dewiswch a yw’r wybodaeth yn gyhoeddus, wedi’i chyfyngu i ddefnyddwyr sydd wedi mewngofnodi, neu ar gyfer aelodau sydd wedi creu cyfrif yn unig.

Gweld Sgwrs

Os oes gan eich sefydliad gymorth Haen 1 neu 24x7, efallai y byddwch yn gallu sgwrsio ag asiant Cymorth Canvas o’r hafan.

I agor y ffenestri sgwrsio, cliciwch y botwm Cymorth Canvas (Canvas Support) [1].

Yna rhowch eich enw [2], e-bost [3], a phwnc y sgwrs [4]. I ddechrau eich sgwrs, cliciwch y botwm Dechrau Sgwrsio [5].

Gweld Achosion

I weld eich achosion, cliciwch y tab Achosion (Cases) [1]. Ar y dudalen Achosion, gallwch reoli achosion yn eich cyfrif.

I weld achosion unigol, cliciwch rif yr achos [2].

Gweld Macros

I weld macros eich cyfrif, cliciwch y tab Macros [1]. Mae macros yn caniatáu i weinyddwyr maes greu rhestr o newidiadau y gellir eu rhoi ar waith mewn achosion gydag un clic.

I greu macro newydd, cliciwch y botwm Newydd (New) [2]. I argraffu eich macros, cliciwch y botwm Gwedd Argraffadwy (Printable View) [3].

Gweld Cyfrifon

I weld eich cyfrifon, cliciwch y tab Cyfrifon (Accounts) [1]. Bydd y dudalen Cyfrifon yn dangos yr holl gyfrifon y mae gennych chi hawl i'w gweld, yn ddiofyn. I hidlo’r cyfrifon sy’n cael eu dangos ar y dudalen, cliciwch yr eicon Hidlo [2]. I binio hidlydd cyfrif fel y wedd ddiofyn, cliciwch yr eicon Pin [3].

I weld gwybodaeth am gyfrif, cliciwch enw’r cyfrif [4].

Gweld Enghreifftiau o Fy Nghyfrif

I weld enghreifftiau o’ch cyfrif, cliciwch y tab Enghreifftiau o Fy Nghyfrif (My Account Instances) [1]. Bydd y dudalen Enghreifftiau o Fy Nghyfrif yn dangos yr holl enghreifftiau o gyfrifon y mae gennych chi hawl i'w gweld, yn ddiofyn.

I weld gwybodaeth am enghraifft, cliciwch enw’r enghraifft [2].

Gweld KBs Cwsmeriaid

I weld KBs cwsmeriaid ar gyfer eich cyfrifon, cliciwch y tab KB Cwsmeriaid (Customer KB).

Gweld Dangosfwrdd Achos

I weld eich Dangosfwrdd Achos, cliciwch y tab Dangosfwrdd Achos (Case Dashboard) [1].

O’r Dangosfwrdd Achos, gallwch weld siartiau cylch ar gyfer tarddiad achos [2], rôl achos [3], lefel uwchgyfeirio [4], ysgogwyr achos [5], cydran Canvas yr effeithir arni [6], ac achosion nad ydynt yn ymwneud â Canvas [7].

I weld adroddiadau manwl ar gyfer eitem dangosfwrdd, cliciwch y ddolen Gweld Adroddiad (View Report) [8].

I ddysgu rhagor am yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer meysydd Cydrannau Canvas, trowch at y ddogfen adnoddau Cydrannau Canvas.

Gweld Adroddiadau

I weld adroddiadau achos mewn rhestr, cliciwch y tab Adroddiadau (Reports) [1].

I weld adroddiad, cliciwch enw’r adroddiad [2].