cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n defnyddio’r dudalen deilliannau mewn cyfrif?

Sut ydw i’n defnyddio’r dudalen deilliannau mewn cyfrif?

Defnyddir Deilliannau i olrhain meistrolaeth mewn cyfrif neu gwrs. Gallwch greu a rheoli deilliannau, creu grwpiau deilliant, mewngludo deilliannau a rheoli cyfarwyddiadau sgorio ar gyfer cyfrif ar y dudalen deilliannau.

Mae’r wers hon yn dangos sut mae defnyddio’r dudalen Deilliannau yn y wedd tudalen Deilliannau glasurol. Os ydy’r dudalen Deilliannau yn eich cyfrif yn edrych yn wahanol i'r delweddau yn y wers hon, dysgwch sut mae defnyddio tudalen ddeilliannau’r cyfrif mewn cyfrif sydd wedi galluogi’r opsiwn nod....

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor Deilliannau

Agor Deilliannau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Deilliannau (Outcomes).

Gweld Deilliannau

Ar y dudalen deilliannau, gallwch greu deilliant newydd (create a new outcome) [1], creu grŵp deilliannau newydd (create a new outcome group) [2], a dod o hyd i ddeilliant (find an outcome) [3].

Os oes gennych chi hawl i wneud hynny, gallwch fewngludo deilliant (import an outcome) [4].

I weld manylion grŵp deilliant, cliciwch enw’r grŵp deilliant [5].

I weld deilliant, cliciwch enw’r deilliant [6].

Gweld Deilliant

I weld deilliant, cliciwch enw’r deilliant [1].

Gallwch weld disgrifiad o'r deilliant [2], graddau maen prawf [3], y pwyntiau sydd eu hangen er mwyn meistroli [4], y dull cyfrifo [5], ac eglurhad am y dull cyfrifo [6].

I weld eitemau sy’n gydnaws â’r deilliant ac arteffactau deilliant, cliciwch ar deitl y deilliant [7].

Nodyn: Os nad yw graddfeydd meistrolaeth a dulliau cyfrifo yn ymddangos ar gyfer eich deilliant, mae eich sefydliad wedi galluogi graddfeydd meistrolaeth a dulliau cyfrifo ar draws y cyfrif a/neu ar draws y cwrs.

Rheoli Deilliant a Grŵp Deilliant

Rheoli Deilliant

Gallwch symud [1],golygu [2], neu ddileu [3] deilliant neu grŵp deilliant.

Nodiadau:

  • Ni allwch ddileu deilliant sydd wedi cael ei ddefnyddio i asesu myfyrwyr.
  • Os bydd cyfarwyddyd sgorio yn cynnwys deilliant sydd wedi cael ei ddefnyddio i asesu cyflwyniad, ni fydd golygiadau sydd wedi cael eu gwneud i’r deilliant yn cael eu hadlewyrchu mewn asesiadau cyfarwyddyd sgorio blaenorol.
Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.