cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n defnyddio’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi fel gweinyddwr?

Sut ydw i’n defnyddio’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi fel gweinyddwr?

Fel gweinyddwr, gallwch chi gael mynediad at y Porth Gwasanaethau Hyfforddi i gwblhau adnoddau hyfforddi yn ôl eich pwysau ar amrywiaeth o bynciau Canvas. Os oes gan eich sefydliad danysgrifiad hyfforddi y maen nhw’n talu amdano, efallai fod gennych chi fynediad at weminarau a hyfforddiant byw.

Mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi’n cael ei gynnal yn Bridge.  Dysgwch fwy am ddefnyddio Bridge.

Nodiadau:

  • Dim ond i weinyddwyr, addysgwyr a dylunwyr neu ddefnyddwyr heb rôl wedi’i neilltuo y mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi ar gael.
  • Dim ond i sefydliadau yng Ngogledd America y mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi ar gael. Dylai sefydliadau yng Nghanada gysylltu â’u Rheolwr Llwyddiant Cwsmer i gael gwybodaeth ynglŷn â chymryd rhan.
  • Os nad yw dolen y Porth Gwasanaethau Hyfforddi yn ymddangos yn eich dewislen Help, rhaid i chi ei galluogi yng ngosodiadau’r cyfrif.

Agor y Ddewislen Help

Agor y Ddewislen Help

Yn newislen Crwydro’r Safle Cyfan Canvas, cliciwch y ddolen Help.

Nodyn: Yn ddibynnol ar eich sefydliad, efallai y bydd enw ac eicon y ddolen Help yn amrywio.

Agor Porth Gwasanaethau Hyfforddi

Agor Porth Gwasanaethau Hyfforddi

Cliciwch y ddolen Porth Gwasanaethau Hyfforddi (Training Services Portal).

Nodiadau:

  • Dim ond i weinyddwyr, addysgwyr a dylunwyr neu ddefnyddwyr heb rôl wedi’i neilltuo y mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi ar gael
  • Os nad yw dolen y Porth Gwasanaethau Hyfforddi yn ymddangos yn eich dewislen Help, rhaid i chi ei galluogi yng ngosodiadau’r cyfrif.

Awdurdodi Cyfrif

Awdurdodi Cyfrif

I ddefnyddio’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi, rhaid i chi roi caniatâd i Canvas [1] a Bridge [2] gael mynediad at eich cyfrif.

I roi caniatâd i ddefnyddio eich cyfrif cliciwch y botwm Caniatáu (Authorize) ar y ddwy sgrin [3].

Gweld y Llyfrgell Ddysgu

Mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi’n cael ei gynnal yn Bridge. Yn ddiofyn, mae’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi’n agor i’r Llyfrgell Ddysgu [1]. Dysgwch fwy am ddefnyddio’r Llyfrgell Ddysgu.

  • Llwybrau Dysgu [2]: Casgliad o gyrsiau wedi’u hargymell yn seiliedig ar eich rôl defnyddiwr. Mae tystysgrifau’n cael eu rhoi ar ôl cael 80% yn gywir. Mae llwybrau dysgu’n cael eu trefnu yn rhaglenni Bridge. Dysgwch fwy am ddefnyddio Rhaglen.
  • Cyrsiau [3]: Gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau Canvas. Mae bathodynnau’n cael eu rhoi ar ôl gorffen Dysgwch fwy am ddefnyddio cyrsiau.
  • Fideos [4]: Mae hyfforddiant fideo wedi’i recordio ymlaen llaw ar gael yn ôl y galw. Mae fideos yn cael eu trefnu mewn cyrsiau Bridge.

Gweld Dangosfwrdd Gweinyddwr

Yn dibynnu ar eich ffurfweddiad, efallai y bydd y Porth Gwasanaethau Hyfforddi’n agor i’r Dangosfwrdd Gweinyddwr. Mae’r Dangosfwrdd yn gadael i chi weld pob defnyddiwr yn eich sefydliad sydd wedi cael mynediad at y porth hyffordd [1] a rhestr o eitemau dysgu sydd wedi’u cwblhau [2].

Mae’r adroddiad cwblhau enw'r defnyddiwr [3], e-bost [4], teitl yr uned ddysgu [5], yr amser i orffen yr uned [6], y math o ymrestriad [7], a’r statws cwblhau [8].

Nodyn: Os na allwch chi weld y Dangosfwrdd Gweinyddu, cysylltwch â’ch Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid.

Agor Eitem Dysgu

Agor Eitem Dysgu

I ddechrau llwybr dysgu, hofrwch dros gerdyn y llwybr a chlicio’r botwm Cychwyn (Start) [1]. I weld cwrs neu fideo, hofrwch dros y cerdyn ar gyfer yr eitem a chlicio’r botwm Ymrestru (Enroll) [2]. Dysgwch fwy am ymrestru ar gwrs neu lwybr dysgu.

I weld yr holl eitemau dysgu rydych chi wedi ymrestru arnynt, cliciwch y tab Fy Nysgu (My Learning) [3]. Dysgwch fwy am dudalen Fy Nysgu.

Gweld y Calendr Hyfforddi

I weld y calendr hyfforddi, cliciwch y tab Calendr Hyfforddi (Training Calendr) [1]. Mae’r Calendr Hyfforddi’n dangos gweminarau byw wedi’u trefnu ymlaen llaw sy’n cael eu darparu gan hyfforddwyr Canvas.

I gofrestru ar gyfer hyfforddiant byw, cliciwch enw’r hyfforddiant [2] a chlicio’r botwm Cofrestru (Register) [3]. Byddwch chi’n derbyn e-bost i gadarnhau gyda dolen i gael mynediad at yr hyfforddiant byw. Dysgwch fwy am gofrestru ar gyfer hyfforddiant byw.

Nodiadau:

  • Dim ond i gleientiaid sydd wedi tanysgrifio y mae hyfforddiant byw ar gael.
  • Mae unrhyw amser yn y calendr hyffordd yn Amser y Dwyrain.
Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback