Sut ydw i’n galluogi Slack ar gyfer cyfrif?

I alluogi hysbysiadau Canvas ar gyfer pob defnyddiwr mewn gweithle Slack, rhaid i ddefnyddiwr gyda hawliau gweinyddu Slack greu a gosod ap Slack i greu Tocyn Mynediad Bot. Ar ôl i’r bot gael ei greu ei ddilysu, mae modd i ddefnyddwyr unigol Canvas alluogi Slack fel dull cysylltu Canvas a derbyn hysbysiadau.

Nodyn: Does dim modd i gyfrifon consortiwm plentyn reoli gosodiadau Slack.

Agor Apiau Slack

Agor api.slack.com/apps yn eich porwr rhyngrwyd.

Os oes angen, mewngofnodwch i’ch cyfrif Slack.

Creu Ap Slack Newydd

Creu Ap Slack Newydd

Cliciwch y botwm Creu Ap Newydd (Create New App) [1].

Rhowch enw i’r ap yn y maes Enw Ap (App Name) [2]. Bydd enw’r ap yn ymddangos i ddefnyddwyr yng ngweithle Slack.

Dewiswch weithle eich sefydliad neu’r gweithle y dylai’r ap berthyn iddo yn y gwymplen Gweithle Slack Datblygu (Development Slack Workspace) [3].

I greu’r ap, cliciwch y botwm Creu Ap (Create App) [4].

Ychwanegu Cwmpas OAuth

Agorwch y dudalen OAuth a Hawliau (OAuth & Permissions) [1].

Yn yr adran Cwmpasau (Scopes) [2], cliciwch y botwm Ychwanegu Cwmpas OAuth (Add an OAuth Scope) [3].

Dewis Cwmpasau

Dewis Cwmpasau

Cliciwch y gwymplen Ychwanegu hawl yn ôl Cwmpas neu ddull API (Add permission by Scope or API method) [1] a dewis yr opsiynau cwmpas OAuth canlynol:

  • channels:manage [2]: Rheoli sianeli cyhoeddus y mae eich ap Slack wedi cael ei hychwanegu au a chreu rhai newydd.
  • chat:write [3]: Anfon negeseuon fel eich ap Slack
  • groups:write [4]: Rheoli sianeli preifat y mae eich ap Slack wedi cael ei ychwanegu atynt a chreu rhai newydd.
  • im:write [5]: Dechrau negeseuon uniongyrchol gyda phobl
  • mpim:write [6]: Dechrau negeseuon uniongyrchol grŵp gyda phobl
  • users:read [7]: Gweld pobl yn y gweithle
  • users:read.email [8]: Gweld cyfeiriadau e-bost pobl yn y gweithle

Gosod Ap

Gosod Ap

I gadw a gosod yr ap, cliciwch y botwm Gosod Ap i’r Gweithle (Install App to Workplace).

Caniatáu Mynediad i’r Ap at y Gweithle

Caniatáu Mynediad i’r Ap at y Gweithle

Mae neges yn ymddangos yn gofyn am hawl i’r ap gael mynediad at y gweithle Slack.

Cliciwch y botwm Caniatáu (Allow).

Copïo Tocyn Mynediad Bot Slack

Copïo Tocyn Mynediad Bot Slack

Ar ôl i’r ap gael ei greu yn Slack, cliciwch y ddolen Gosod Ap (Install App) [1].

Dod o hyd i Docyn Mynediad OAuth Defnyddiwr Bot, a chlicio’r botwm Copïo (Copy) [2].

Ychwanegu Tocyn API Slack

Yn y dudalen Gosodiadau Cyfrif yn Canvas, dewch o hyd i’r adran Tocyn API Slack a gludo’r tocyn wedi’i gopïo yn y maes Allwedd API Slack Newydd (New Slack API Key) [1].

I gadw, cliciwch y botwm Diweddaru Gosodiadau (Update Settings) [2].

Nodyn: Os nad yw’r Allwedd API Slack yn ymddangos, adnewyddwch ffenestr eich porwr.

Creu Dull Cysylltu

Yn eich tudalen gosodiadau defnyddiwr, cliciwch y ddolen Ychwanegu Dull Cysylltu (Add Contact Method) [1].

Cliciwch y tab E-bost Slack (Slack Email) [2], a rhoi cyfeiriad e-bost eich cyfrif Slack yn y maes E-bost Slack (Slack Email) [3].

Yna cliciwch y botwm Cofrestru E-bost Slack (Register Slack Email) [4].

Cadarnhau Sianel Gyfathrebu

Yn Slack, chwiliwch am hysbysiad sydd wedi cael ei anfon at yr Ap Slack sydd newydd ei greu gyda chod cofrestru Canvas pedwar digid [1].

Yn Canvas, rhowch y cod pedwar digid yn y maes Cadarnhau Sianel Gyfathrebu (Confirm Communication Channel) [2]. Yna cliciwch y botwm Cadarnhau (Confirm) [3].

Ar ôl cadarnhau, mae pob defnyddiwr yn eich cyfrif Slack yn gallu ychwanegu’r dull cyswllt E-bost Slack a rheoli eu gosodiadau hysbysu Slack yn y dudalen Gosodiadau Defnyddiwr.