Sut ydw i’n ychwanegu gweinyddwr at gyfrif?

Gallwch ychwanegu defnyddiwr at gyfrif fel gweinyddwr yn y Gosodiadau.

Pan fyddwch chi’n gosod defnyddiwr fel gweinyddwr yn y cyfrif gwraidd, yna mae gan y defnyddiwr hwnnw’r un breintiau ym mhob isgyfrif. Efallai y byddech chi'n ystyried gosod defnyddwyr fel gweinyddwr dim ond yn yr isgyfrifon y maen nhw’n gyfrifol amdanynt.

Ar ôl i chi ychwanegu defnyddiwr, os oes ganddo broffil Canvas yn barod, bydd yn derbyn e-bost yn gadael iddyn nhw wybod eu bod nhw bellach yn weinyddwr ar gyfer y cyfrif. Os nad oes gan ddefnyddiwr sydd wedi’i ychwanegu broffil yn barod, byddan nhw’n derbyn e-bost gyda dolen i greu proffil a chael mynediad at y cyfrif.

Ar ôl i chi ychwanegu defnyddiwr fel gweinyddwr, allwch chi ddim golygu cyfrif defnyddiwr y gweinyddwr. I wneud newidiadau, rhaid i chi dynnu’r cyfrif gweinyddwr ac ychwanegu’r cyfrif defnyddiwr eto.

Nodiadau:

  • I ychwanegu defnyddiwr fel gweinyddwr, rhaid i chi roi rôl cyfrif i’r defnyddiwr. Cyn ychwanegu defnyddiwr, gwnewch yn siŵr eich bod wedi creu'r rôl angenrheidiol ar lefel cyfrif.
  • Mae eich rhestr defnyddwyr gweinyddol yn cynnwys yr API Fersiwn Amodol, y Gwasanaeth Deilliannau, a'r Gwasanaeth Cwisiau Newydd, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys pob cyfrif ar gyfer Llwybrau Meistroli, Deilliannau, a Chwisiau Newydd. Bydd y defnyddwyr API yn cael eu tynnu o’r rhestr mewn fersiwn yn y dyfodol.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yng Ngosodiadau'r Cyfrif, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).  

Agor Gweinyddwyr

Agor Gweinyddwyr

Cliciwch y tab Gweinyddwyr (Admins).

Ychwanegu Gweinyddwyr Cyfrif

Ychwanegu Gweinyddwyr Cyfrif

Cliciwch y botwm Ychwanegu Gweinyddwyr Cyfrif (Add Account Admins).

Ychwanegu Rôl Weinyddol ac E-bost

Ychwanegu Rôl Weinyddol ac E-bost

Yn y gwymplen Ychwanegu Mwy (Add More) [1], gosodwch y math o rôl weinyddol. Y rôl weinyddol ddiofyn yn Canvas yw Gweinyddwr Cyfrif sydd â mynediad at bob hawl lefel y cyfrif. Gallwch hefyd greu rolau gweinyddol ar gyfer eich sefydliad a rheoli eu hawliau.  

Yn y blwch testun [2], rhowch gyfeiriad e-bost y defnyddiwr.

Cliciwch i Barhau... (Continue) botwm [3].

Nodyn: Ar ôl i chi ychwanegu defnyddiwr fel gweinyddwr cyfrif, budd ganddyn nhw’r holl hawliau sydd wedi’u rhestru ar y dudalen Hawliau ar gyfer y rôl dan sylw. Yn ogystal, ni allwch chi olygu cyfrif gweinyddwr ar ôl i chi ei greu. Os oes angen i chi newid rôl defnyddiwr gweinyddwr, rhaid i chi ddileu eu cyfrif gweinyddwr a’i ychwanegu eto.

Ychwanegu Gweinyddwyr Cyfrif

Ychwanegu Gweinyddwyr Cyfrif

Gwnewch yn siŵr bod y defnyddiwr rydych chi wedi’i ychwanegu wedi’i nodi yn y maes gweinyddwyr [1]. Dewiswch y botwm Iawn, Ychwanegu’r Defnyddiwr [#] hwn (OK Looks Good, Add this [#] User) i ychwanegu’r gweinyddwr [2]. Cliciwch y ddolen Mynd yn ôl a golygu’r rhestr o ddefnyddwyr (Go back and edit the list of users) i addasu unrhyw wallau [3].

Bydd neges yn ymddangos yn eich porwr.

Dilysu Defnyddiwr Newydd

Dilysu Defnyddiwr Newydd

Gallwch ddilysu bod y defnyddiwr gweinyddol newydd wedi’i ychwanegu.