Sut ydw i’n defnyddio’r dudalen Tymhorau mewn cyfrif?

Mae tymhorau’n creu set ddiofyn o ddyddiadau cychwyn a gorffen cymryd rhan sy’n berthnasol i unrhyw gwrs sydd wedi’i ychwanegu i'r tymor hwnnw. Mae tymhorau’n gallu cael eu hychwanegu gennych chi neu eu creu trwy ffeiliau SIS wedi’u mewngludo. Pan fydd defnyddiwr wedi’i ychwanegu at gwrs, bydd tymhorau’n gosod dyddiadau diofyn i bennu pryd bydd defnyddwyr yn gallu cymryd rhan mewn cyrsiau sydd wedi’u neilltuo i’r tymor hwnnw. Mae gallu defnyddwyr i gymryd rhan wedi’i gyfyngu i gyrsiau sydd wedi’u cyhoeddi.

Mae Canvas wastad yn cynnwys tymor diofyn, nad oes modd ei dynnu na’i ailenwi.

Gallwch wylio fideo am Tymhorau.

Nodiadau:

  • Nid yw pob cwrs mewn tymor yn cydymffurfio â dyddiadau’r tymor, gan fod dyddiadau cychwyn cwrs neu adran yn gallu disodli dyddiadau'r tymor. Mae camau disodli cwrs neu adran yn gallu bod cyn neu ar ôl dechrau’r tymor.
  • Dim ond gweinyddwyr all weld y dudalen Tymhorau (Terms) yn Canvas. Does dim modd i addysgwyr a myfyrwyr weld y dudalen Tymhorau (Terms), felly gwnewch yn siŵr bod defnyddwyr yn eich sefydliad yn gwybod beth yw dyddiadau tymhorau ar gyfer eich sefydliad yn gyhoeddus.
  • Mae telerau cyfrifon consortiwm yn cael eu hetifeddu o’r cyfrif rhiant. Nid yw cyfrifon consortiwm plentyn yn gallu gweld na newid telerau.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor Tymhorau

Agor Tymhorau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif (Account Navigation), cliciwch y ddolen Tymhorau (Terms).

Ychwanegu Tymor

I ychwanegu tymor newydd, cliciwch y ddolen Ychwanegu Tymor Newydd (Add New Term).

Gweld Tymhorau

Bydd y dudalen Tymhorau yn dangos pob tymor sydd wedi cael ei greu yn eich cyfrif. Mae tymhorau’n gallu cael eu creu gennych chi neu drwy ffeil SIS wedi’i mewngludo.

I chwilio am dymor, rhowch enw’r tymor yn y maes Chwilio yn ôl enw tymor (Search by term name) [1] a chlicio’r botwm Chwilio (Search) [2].

Gweld Manylion Tymor

Ar gyfer pob tymor, gallwch chi weld yr holl fanylion sydd wedi’u creu yn y tymor hwn.

Gallwch chi weld enw’r tymor [1], ID SIS y tymor (os yn berthnasol) [2], y set cyfnod graddio sy’n gysylltiedig â'r tymor (os yn berthnasol) [3], a nifer y cyrsiau yn y tymor [4].

Gallwch chi hefyd weld dyddiadau’r tymor [5] a dyddiadau mynediad rôl defnyddiwr penodol [6].

Gweld Dyddiadau Defnyddiwr Personol

Os oes dyddiadau mynediad defnyddiwr penodol wedi cael eu hychwanegu ar gyfer y tymor, gallwch chi weld y dyddiadau ym mhob rôl defnyddiwr.

Note: Nid yw ffeiliau SIS wedi’i mewngludo’n gallu nodi dyddiadau penodol ar gyfer pob grŵp defnyddwyr. Rhaid i’r dyddiadau hynny gael eu newid gennych chi.

Rheoli Tymhorau

I olygu tymor, cliciwch yr eicon Golygu [1]. I ddileu tymor, cliciwch yr eicon Dileu [2].

Nodyn: Does dim modd dileu tymor sy’n cynnwys cyrsiau.