Sut ydw i’n addasu sgoriau meistroli dysgu ar gyfer cyfrif?

Fel gweinyddwr, gallwch chi addasu’r sgoriau Meistroli Dysgu (Learning Mastery) ar gyfer y Llyfr Graddau Meistroli Dysgu (Learning Mastery Gradebook) a’r Llyfr Graddau Meistroli Dysgu i Fyfyrwyr (Student Learning Mastery Gradebook). Gallwch chi addasu'r lefel gosod ar gyfer meistroli, enw a gwerth pwyntiau ar gyfer sgoriau medrusrwydd, a'r lliw sy'n gysylltiedig â phob sgôr.

Mae lliwiau wedi’u neilltuo hefyd yn ymddangos yng nghanlyniadau’r cyfarwyddyd sgorio ar dudalen Graddau (Grades) myfyriwr. Hyd yn oed os nad oes gan fyfyrwyr fynediad at y Llyfr Graddau Meistroli Dysgu i Fyfyrwyr (Student Learning Mastery Gradebook), mae’r dudalen Graddau (Grades) yn defnyddio lliwiau i helpu myfyrwyr i adnabod eu canlyniadau eu hunain yn haws mewn aseiniad.

Mae sgoriau Meistroli Dysgu (Learning Mastery) personol yn berthnasol i feini prawf cyfarwyddyd sgorio, nid dim ond meini prawf deilliannau. Pan ddefnyddir cyfarwyddyd sgorio i asesu myfyriwr, mae sgoriau’r maen prawf a ddewiswyd yn cyfateb i’r gwerth pwynt neu’r ystod mewn sgôr medrusrwydd deilliannau, ac mae’n dangos yr un canlyniadau lliw. Er enghraifft, os yw'r sgôr medrusrwydd Rhagori ar Feistroli (Exceeds Mastery) wedi’i osod i 5 pwynt ac wedi’i nodi gan y lliw gwyrdd, mae maen prawf cyfarwyddyd sgôr cwrs o 5 pwynt sydd wedi’i ddyfarnu i fyfyriwr hefyd yn dangos y lliw gwyrdd.

Sylwch: Gallwch chi ganiatáu i addysgwyr reoli graddfeydd meistroli deilliannau ar gyfer deilliannau yn eu cwrs.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor Cyfarwyddiadau Sgorio

Agor Cyfarwyddiadau Sgorio

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Cyfarwyddiadau Sgorio (Rubrics).

Agor y maes Meistroli Dysgu

Agor y maes Meistroli Dysgu

Cliciwch y tab Meistroli Dysgu (Learning Mastery).

Gweld y maes Meistroli Dysgu

Mae'r tab Meistroli Dysgu (Learning Mastery) yn mynd yn ddiofyn i bum rhes, pob un ag opsiwn meistroli dysgu (fel y nodir o'r brig i'r gwaelod):

  • Dynodwyr Sgôr Medrusrwydd (Proficiency Rating Identifiers): Rhagori ar Feistroli, Meistroli, Bron a Meistroli, Heb Feistroli, ac Yn Bell o’r lefel Meistroli
  • Pwyntiau: 4, 3, 2, 1, 0
  • Lliwiau: Gwyrdd tywyll, gwyrdd golau, melyn, oren, coch

Mae Meistroli wedi’i osod yn yr ail res.

Addasu’r maes Meistroli Dysgu

I osod y lefel meistroli, dewiswch yr opsiwn rydych chi’n ei ffafrio yn y golofn Meistroli (Mastery) [1].

I newid enw sgôr medrusrwydd, dewiswch y maes enw sgôr, a theipio’r enw newydd [2].

I newid y gwerth pwyntiau sy’n gysylltiedig â sgôr medrusrwydd, dewiswch y maes Pwyntiau (Points) a theipiwch werth y pwynt dymunol [3].

Addasu Lliw Sgôr

Addasu Lliw Medrusrwydd

I newid y lliw sy’n gysylltiedig â sgôr medrusrwydd, chwiliwch am y sgôr a chlicio’r ddolen Newid (Change). Gallwch chi ddewis opsiwn lliw diofyn [1] neu roi cod lliw hex [2].

I gadw’r lliw a ddewiswyd, cliciwch y botwm Defnyddio (Apply) [3].

Ychwanegu Sgôr

I ychwanegu sgôr medrusrwydd, cliciwch y botwm Ychwanegu (Add) [1].

Bydd rhes sgôr newydd yn ymddangos ar waelod y rhestr gyda 0 pwynt [2]. Addaswch y sgoriau yn ôl yr angen.

Gallwch chi ychwanegu cynifer o sgoriau ag sydd eu hangen ar gyfer eich sefydliad.

Dileu Sgôr

Dileu Sgôr

I ddileu sgôr meistroli, cliciwch yr eicon Dileu (Delete).

Cadw'r Feistrolaeth a Ddysgwyd

Dileu Sgôr

I gadw eich newidiadau, cliciwch y botwm Cadw Meistroli Dysgu (Save Learning Mastery).