Sut ydw i’n gweld ymweliadau defnyddiwr â thudalennau mewn cyfrif?

Ar eich cyfrif personol, gallwch weld ymweliadau defnyddiwr â thudalennau. Gallwch hefyd lwytho ymweliadau â thudalennau i lawr fel ffeil CSV.

Dim ond data defnyddwyr am y 365 diwrnod diwethaf y mae'r adran Ymweliadau â Thudalennau yn ei ddangos.

Sylwch:

  • Mae gweld Ymweliadau â Thudalennau yn hawl cyfrif. Os na allwch chi weld Ymweliadau â Thudalennau, mae hyn yn golygu bod eich sefydliad wedi atal y nodwedd hon.
  • Oherwydd bod data ymweliadau â thudalennau ar ddyfais symudol yn seiliedig ar osodiadau’r ddyfais a chysylltiad y rhwydwaith, mae’n bosibl y bydd yn wahanol i amser yr ymweliadau â thudalennau. Ni ddylai data ymweliadau â thudalennau gael ei ddefnyddio i asesu hygrededd academaidd.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor yr Adnodd Pobl

Agor yr Adnodd Pobl

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Pobl (People).

Dod o hyd i Ddefnyddiwr

Defnyddiwch yr hidlydd a’r opsiynau chwilio i ddod o hyd i’r defnyddiwr yn y cyfrif.

Agor Proffil Defnyddiwr

Agor Proffil Defnyddiwr

Yn y canlyniadau chwilio, cliciwch enw’r defnyddiwr.

Gweld Ymweliadau â Thudalennau

Gweld Ymweliadau â Thudalennau

Ar waelod y dudalen Manylion Defnyddiwr, mae'r tabl Ymweliadau â Thudalennau yn dangos yr URL a welodd y myfyriwr [1], y dyddiad y cyrchwyd y dudalen [2], p'un a gymerodd y defnyddiwr ran yn y dudalen ai peidio [3], yr amser rhyngweithio â’r dudalen [4.], ac asiant porwr y defnyddiwr [5].

Yn y golofn Asiant Defnyddiwr, gallwch hefyd weld a gymerodd y defnyddiwr ran mewn cwrs gan ddefnyddio tocyn mynediad o allwedd datblygwr. Bydd enw'r ap cysylltiedig yn ymddangos yn yr adran ymweliadau â thudalennau, sy'n helpu i wahaniaethu rhwng tocynnau mynediad defnyddwyr a sesiynau gwe, a nodi'r allwedd datblygwr cysylltiedig. Mae’r adran Ymweliadau â Thudalennau hefyd yn cefnogi gweithgarwch yn apiau symudol Canvas. Drwy hyn, gallwch weld pryd mae defnyddiwr yn cyrchu ac yn cymryd rhan mewn cwrs gan ddefnyddio dyfais symudol. Mae ymweliadau â thudalennau a wneir ar ddyfeisiau symudol yn cael eu hanfon at Canvas gan yr apiau symudol pan fydd defnyddiwr yn gadael yr ap, neu’n ei adael yn y cefndir.

  • Wedi cymryd rhan Mae hyn yn nodi os yw defnyddiwr wedi cymryd rhan mewn gweithgaredd a oedd angen ei chyflawni, megis cyflwyno aseiniad, ymateb i drafodaeth, neu gyfrannu at dudalen.
  • Mae amser yn cael ei gyfrifo yn ôl nifer yr eiliadau y mae defnyddiwr yn rhyngweithio â thudalen Canvas. Mae Canvas achosion o rwydweithio am o leiaf 10 eiliad neu hyd at 5 munud ar y mwyaf ar ddogfen pan fo defnyddiwr yn rhyngweithio’n gorfforol â’r dudalen, megis clicio ar y llygoden neu ddefnyddio’r bysellfwrdd. 

Gallwch lwytho ymweliadau â thudalennau i lawr fel ffeil CSV drwy glicio’r ddolen CSV [6]. Mae'r ffeil CSV a gynhyrchir yn cynnwys mwy o wybodaeth nag a ddangosir yn y ffenestr Ymweliadau â Thudalennau; megis y cyfeiriad IP a ddefnyddir ar gyfer pob ymweliad â thudalen.

Gallwch hidlo ymweliadau â thudalennau yn ôl dyddiad. I ychwanegu hidlydd dyddiad, rhowch y dyddiad yn y maes Hidlo yn ôl dyddiad (Filter by date), neu cliciwch ar yr eicon Calendr [7].

I gael rhagor o wybodaeth am rhyngweithiad myfyriwr, gallwch weld dadansoddiadau o fyfyrwyr unigol mewn cwrs.

Sylwch:

  • Dim ond hyd at 300 o linellau data y bydd y ffeil CSV yn ei ddangos. Gellir cyrchu gwybodaeth sy'n bodoli y tu allan i'r ystod hon trwy'r API Defnyddwyr ar Canvas.
  • Mae disgrifiadau o benawdau colofnau CSV Ymweliadau â Thudalennau i'w gweld yn nogfennaeth API Defnyddwyr Canvas.
  • Mae ffeil CSV Ymweliadau â Thudalen yn cynnwys gwybodaeth am weithgarwch defnyddwyr yn Canvas. Pan fydd gweinyddwr yn esgus bod yn ddefnyddiwr, mae'r golofn real_user_id yn dangos ID Defnyddiwr y gweinyddwr. Os oes cell wag yn y golofn hon, mae hyn yn golygu bod y defnyddiwr wedi mewngofnodi.
  • Mae'r golofn Dyddiad yn ymddangos yng nghylchfa amser y sawl sydd wedi ymweld â’r dudalen.