Sut ydw i’n ffurfweddu ap allanol i'w roi fy hun ar gyfer cyfrif?

Gallwch ffurfweddu ap allanol eich hun yn eich gosodiadau cyfrif yn Canvas. Fodd bynnag, mae’n fwy cyffredin ffurfweddu ap allanol yn ôl URL (configuring an external app by URL).

I ddysgu mwy am ffurfweddu apiau allanol, ewch i'r Edu App Center.

Nodwch: Mae ffurfweddu ap allanol eich hun yn hawl cyfrif. Os nad oes modd i chi ffurfweddu ap allanol, nid yw’r hawl hwn wedi cael ei alluogi ar gyfer eich rôl defnyddiwr.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Agor Apiau

Agor Apiau

Cliciwch y tab Apiau (Apps).

Gweld Ffurfweddiadau Ap

Gweld Ffurfweddiadau Ap

I ffurfweddu ap, cliciwch y botwm Gweld Ffurfweddiadau Ap (View App Configurations).

Ychwanegu Ap

Ychwanegu Ap

Cliciwch y botwm Ychwanegu Ap (Add App).

Gosod Math o Ffurfweddiad

Gosod Math o Ffurfweddiad

Dewiswch y gwymplen Math o Ffurfweddiad a gosod y math o ffurfweddiad i Rhoi eich hun (Manual Entry).

Ychwanegu Manylion Ap

Ychwanegu Manylion Ap

Yn y maes enw, rhowch enw'r ap [1]. Rhowch yr allwedd defnyddiwr [2] a’r gyfrinach wedi’i rhannu [3] yn y meysydd priodol.

Ychwanegu Lansio URL a Pharth

Ychwanegu Lansio URL a Pharth

Yn y maes Lansio URL (Launch URL) [1], rhowch y manylion Lansio URL (ffynhonnell y ffrâm fewnol ar gyfer y ddolen) i gyfateb yr ap i Canvas. Enghraifft: https://www.launchurl.com

Gallwch ddewis rhoi parth yn y maes Parth (Domain) [2]. Mae’r parth yn ddewisol ac mae’n bosibl y bydd yn cael ei gynnwys gyda’r URL lansio neu’n ei ddisodli. Rhowch yr URL neu’r parth priodol yn y maes parth. Enghraifft: domain.com

Nodwch: Rhaid i URLs fod wedi’u galluogi ar gyfer ffrâm fewnol a derbyn ceisiadau POST. Hefyd, mae apiau wedi’i ffurfweddu ac rydym ni’n argymell eu bod yn cael eu rhoi fel dolenni diogel (HTTPS).

Gosod Preifatrwydd

Gosod Preifatrwydd

Dewiswch y gwymplen Preifatrwydd i osod preifatrwydd:

  1. Dienw: Ni fydd gwybodaeth adnabyddadwy yn cael ei hanfon i’r gwerthwr
  2. E-bost yn unig: E-bost y defnyddiwr yw’r unig wybodaeth adnabyddadwy a anfonir i’r gwerthwr.
  3. Enw yn unig: Enw’r defnyddiwr yw’r unig wybodaeth adnabyddadwy a anfonir i’r gwerthwr.
  4. Cyhoeddus: Anfonir amrywiol wybodaeth adnabyddadwy (enw, e-bost, ID Canvas, ID SIS y cwrs, ID SIS y defnyddiwr, ac ati) i'r gwerthwr.

Ychwanegu Meysydd Personol a Disgrifiadau

Ychwanegu Meysydd Personol a Disgrifiadau

Rhowch faes personol yn yr adran Meysydd Personol (Custom Fields) [1]. Gellir defnyddio meysydd personol i ychwanegu paramedrau ychwanegol, fel gwneud i'r adnodd ymddangos wedi’i blannu neu’n fach.

Rhowch ddisgrifiad o’r ap yn y maes Disgrifiad (Description) [2].

Cyflwyno Ap

Cyflwyno Ap

Cliciwch y botwm Cyflwyno (Submit).

Dilysu Ap

Dilysu Ap

Os yw’r ap eisoes wedi cael ei ychwanegu at y cyfrif, mae Canvas yn gwirio eich bod chi eisiau gosod yr ap. I fwrw ymlaen, cliciwch y botwm Iawn, Gosod Adnodd (Yes, Install Tool).

Nodwch: Dydy cadarnhau ddim ond yn digwydd yn yr un cyd-destun ar gyfer ap allanol sydd eisoes yn bodoli (fel gosod yr un ap fwy nag un waith yn y cyfrif gwraidd).

Gweld Ap

Gweld Ap

Gweld yr ap allanol sydd newydd gael ei ffurfweddu.

I reoli'r ap, cliciwch yr eicon Gosodiadau [1]. I olygu’r ap, cliciwch y ddolen Golygu (Edit) [2]. I reoli lleoliadau ap, cliciwch y ddolen Lleoliadau (Placements) [3]. I ddileu’r ap, cliciwch y ddolen Dileu (Delete) [4].

I ychwanegu ap allanol at far offer y Golygydd Cynnwys Cyfoethog, cliciwch y togl Ychwanegu at far offer y Golygydd Cynnwys Cyfoethog (Add to RCE toolbar) [5]. Dim ond ar gyfer adnoddau sy’n gallu delio â lleoliad yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog y mae’r opsiwn hwn ar gael.

Nodwch: Pan fyddwch chi’n clicio’r ddolen Lleoliadau, mae’n bosib y byddwch chi’n gweld neges Dim Lleoliadau wedi’u Galluogi. Mae’r neges hon yn nodi nad oes gan yr ap unrhyw leoliadau penodol o fewn Canvas. Ond, bydd yr ap yn dal i weithio’n iawn.