Sut ydw i’n gweld grwpiau mewn cyfrif?

Mae modd gweld grwpiau presennol yn eich cyfrif. Mae edrych ar grwpiau ar lefel y cyfrif yn debyg i edrych ar grwpiau ar lefel y cwrs. Bydd y grwpiau sydd wedi’u creu ar lefel y cyfrif yn dal i’w gweld ar y ddewislen Grwpiau (Groups) yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan.

Nodyn: Mae gweld grwpiau defnyddwyr yn hawl cyfrif. Os na allwch chi weld grwpiau defnyddwyr, mae eich gweinyddwr wedi atal yr opsiwn hwn.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor yr adnodd Pobl

Agor yr adnodd Pobl

Yn Ngosodiadau'r Cyfrif, cliciwch y ddolen Pobl (People).

Gweld Grwpiau Defnyddwyr

Gweld Grwpiau Defnyddwyr

Cliciwch y ddolen Gweld Grwpiau Defnyddwyr (View User Groups).

Gweld Setiau Grwpiau

Ar ôl i chi greu set grwpiau yn eich cyfrif, bydd y set grwpiau'n ymddangos fel tab er mwyn gallu gweld gwybodaeth am y grwpiau’n hawdd [1]. Gallwch chi hefyd weld set grwpiau drwy glicio enw’r tab.

Mae’r tab sydd wedi’i amlygu'n dangos pa set grwpiau rydych chi'n ei weld [2]. Cliciwch unrhyw dab i weld set grwpiau arall.

Gweld Grwpiau

Wrth i chi greu'r set grwpiau, fe wnaethoch chi hefyd greu grwpiau, naill ai’n awtomatig neu fel arall.

Caiff yr holl grwpiau eu crebachu yn y dudalen yn ddiofyn. Gallwch ehangu pob grŵp a gweld pa fyfyrwyr sydd wedi’u neilltuo ar gyfer pob grŵp yn y set grwpiau, os o gwbl, drwy glicio’r saeth wrth enw'r grŵp [1].

Ar ôl i ddefnyddwyr ddechrau cymryd rhan mewn grŵp, gallwch weld eu gweithgarwch mewn grŵp drwy glicio yr eicon Opsiynau [2] a dewis y ddolen Mynd i Hafan y Grŵp (Visit Group Homepage) [3].

Ychwanegu Set Grwpiau

Ychwanegu Set Grwpiau

I ychwanegu set grwpiau,, cliciwch y botwm Ychwanegu Set Grwpiau (Add Group Set).

Rheoli Set Grwpiau

I reoli grŵp, cliciwch eicon Opsiynau y grŵp [1].

I olygu enw’r grŵp, cliciwch y ddolen Golygu (Edit) [2]. I ddileu’r grŵp, cliciwch y ddolen Dileu (Delete) [3].

Nodyn: Ar hyn o bryd, nid oes modd defnyddio'r ddolen Neilltuo Myfyrwyr ar Hap (Randomly Assign Students) mewn grwpiau cyfrif. Rhaid i bob myfyriwr gael ei ychwanegu â llaw at bob grŵp.