Sut ydw i’n uwchgyfeirio achos i Dîm Cymorth Canvas yn y Consol Gweinyddu Maes?

Os oes angen, efallai y byddwch chi’n gallu uwchgyfeirio achos i dîm cymorth Canvas yn y Consol Gweinyddu Maes. Mae achosion yn ymwneud â phroblemau SIS sy’n cael eu rheoli gan Instructure yn gallu cael eu huwchgyfeirio i dîm cymorth SIS.

Nodyn: Cyn uwchgyfeirio achos, ceisiwch ddatrys y broblem neu chwilio am yr ateb eich hun. Ceisiwch ddefnyddio’r fforymau cymunedol neu Ganllawiau Canvas.

Achos Agored

Cliciwch y tab Achosion (Cases) [1]. Yna cliciwch y ddolen rhif achos ar gyfer yr achos rydych chi eisiau ei uwchgyfeirio [2].

Agor Tab Uwchgyfeirio

Cliciwch y tab Uwchgyfeirio (Escalate).

Uwchgyfeirio Achos

Uwchgyfeirio Achos

Cliciwch y botwm Uwchgyfeirio (Escalate).

Dewis Ciw

Dewis Ciw

Yn y gwymplen Ydych chi eisiau uwchgyfeirio’r achos hwn i’r Ciw L1 neu L2 (Do you want to escalate this case to the L1 or L2 Queue) [1], dewiswch y ciw L1 neu L2.

Yna cliciwch y botwm Nesaf (Next) [2].