Sut ydw i’n ffurfweddu darparwyr dilysu trydydd parti ar gyfer cyfrif Canvas?

Mae Canvas yn gallu delio â dull dilysu gydag amrywiaeth o ddarparwyr manylion adnabod trydydd parti, y mae modd eu ffurfweddu yn rhyngwyneb Canvas. Mae pob darparwr yn gofyn i’r gweinyddwr osod priodoledd i’w gysylltu â’r cyfrif, er enghraifft ID Defnyddiwr, e-bost, neu fanylion mewngofnodi. Dyma’r integreiddiadau mae modd delio â nhw ar hyn o bryd Apple, Facebook, Github, LinkedIn, Twitter, Google Apps, Microsoft (Office 365), Clever, CAS, LDAP, OpenID, a SAML. Mae rhai darparwyr yn gofyn am gydrannau personol ar gyfer ffurfweddu. Mae pob darparwr yn gallu delio â dull dilysu gyda Mewngofnodi Un-Tro (SSO).

Mae modd defnyddio darparwyr dilysu trydydd parti yn ogystal â dull dilysu Canvas.

Manylion Adnabod Defnyddiwr (User Credentials)

Ar ôl i ddarparwr gael ei gadw yn Canvas, rhaid i fanylion mewngofnodi dull dilysu’r darparwr gael eu hychwanegu ar gyfrif pob defnyddiwr Canvas drwy ffeiliau SIS CSV neu API’r Darparwyr Dilysu. (Ar hyn o bryd does dim modd ychwanegu manylion adnabod defnyddiwr drwy ryngwyneb Canvas) Mae pob darparwr dilysu yn gallu delio â pharamedrau penodol cydnabyddedig; mae’n bosib y bydd rhai darparwyr yn cydnabod paramedrau ychwanegol. Does dim modd delio â pharamedrau dieithr.

I gael cymorth ychwanegol gyda systemau dilysu, gan gynnwys cymorth Mewngofnodi Un-Tro (SSO), ewch i weld y dogfennau integreiddio yng Nghymuned Canvas.

Darpariaeth Cyn Pen Dim

Fel rhan o’r broses ddilysu, mae modd i weinyddwyr roi Darpariaeth Cyn Pen Dim ar waith, sy’n gofyn i Canvas greu cyfrif defnyddiwr yn awtomatig os nad oes un yn bodoli’n barod. Ar hyn o bryd, pan fydd defnyddiwr yn mewngofnodi i Canvas gan ddefnyddio system ddilysu trydydd parti, bydd Canvas yn chwilio drwy’r defnyddwyr yn y cyfrif i ddod o hyd i baramedr defnyddiwr cyfatebol ar gyfer y gwasanaeth hwnnw. Os nad yw’n dod o hyd i baramedr sy’n cyfateb, mae Canvas yn mynd â’r defnyddiwr yn ôl i borth y darparwr dilysu, gyda neges nad oedd modd dod o hyd i’r defnyddiwr , Pan fydd Darpariaeth Cyn Pen Dim (JIT) wedi ei galluogi, bydd Canvas yn creu defnyddiwr yn awtomatig gan ddefnyddio ID sy’n cyfateb i’r cyfenw a ddefnyddiwyd gyda’r darparwyr dilysu.

Rhaid i ddarpariaeth Cyn Pen Dim (JIT) gael ei ffurfweddu gydag API ar gyfer y darparwr dilysu penodol (ewch i weld API’r Darparwyr Dilysu). Does dim rhaid i’r ddarpariaeth gael ei ffurfweddu ar gyfer defnyddwyr unigol drwy API neu SIS.

Priodoleddau Ffederal

Ar ben y ddarpariaeth Cyn Pen Dim, mae pob darparwyr dilysu yn gallu delio â phriodoleddau ffederal. Pan fydd defnyddwyr yn mewngofnodi i Canvas, mae gwybodaeth y tu hwnt i ddim ond ID yn cael ei rhoi i Canvas, ac mae’r wybodaeth honno yn gysylltiedig â’u cyfrifon defnyddiwr presennol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn API y Darparwyr Dilysu.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor yr adran Dilysu

Agor yr adran Dilysu

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Dilysu (Authentication).

Dewis Darparwr

Dewis Darparwr

Yn y gwymplen Dilysu (Authentication), dewiswch wasanaeth dilysu.

Nodyn: Os yw eich cyfrif yn rhan o gyfrif ymddiriedaeth sefydledig, gallwch chi ddewis achos Canvas Dibynadwy o’r gwymplen Darparwr Manylion. Dysgwch fwy am ffurfweddu awdurdodi achos Canvas dibynadwy.

Cadw Data Darparwr

Cadw Data Darparwr

Rhowch y data sydd ei angen ar y gwasanaeth [1]. Mae rhai darparwyr yn gofyn am gydrannau personol ar gyfer ffurfweddu.

Er mwyn galluogi Darpariaeth Cyn Pen Dim, cliciwch y blwch ticio Darpariaeth Cyn Pen Dim (Just in Time Provisioning) [2].

Gosod Priodoleddau Ffederal

Gosod Priodoleddau Ffederal

I ddefnyddio priodoleddau ffederal, dewiswch briodoledd darparwr Canvas yn y gwymplen [1]. Dyma’r briodoledd y byddwch eisiau ei ddefnyddio yn Canvas. Mae priodoleddau sydd ar gael yn cynnwys rolau gweinyddu, enw arddangos, e-bost, enw bedydd, ID Integreiddio, locale, enw, ID defnyddiwr sis, enw dosbarthadwy, cyfenw, a chylchfa amser.

Cliciwch y botwm Ychwanegu Priodoledd (Add Attribute) [2].

Dewis Priodoledd Darparwr

Yn y gwymplen Priodoledd Darparwr (Provider Attribute), dewiswch y priodoledd a fydd yn cyfateb i’r priodoledd Canvas a ddewiswyd. Mae priodoleddau sydd ar gael yn cynnwys e-bost, enw teuluol, enw bedydd, locale, enw, a phwnc (dynodydd pwnc—ID Defnyddiwr sy’n cael ei ddefnyddio’n aml â manylebau Open ID Connect, Google, a Microsoft).

Cofiwch na fydd pob gwerth yn cyfateb i’r priodoledd Canvas. Er enghraifft, pe baech chi’n gosod e-bost fel priodoledd yn Canvas, byddai opsiynau gwerthoedd priodoleddau’r darparwr hefyd yn cynnwys e-bost, sy’n golygu y bydd y cyfeiriad e-bost gan y darparwr hefyd yn cael ei ddiweddaru ar gyfer y cyfeiriad e-bost yn Canvas. Ond, mae’n bosib na fydd rhai o briodoleddau Canvas yn cyd-fynd â’r gwerthoedd priodoleddau darparwr sydd ar gael.

Gofyn am y Broses Dilysu Sawl Cam

Gofyn am y Broses Dilysu Sawl Cam

Mae Canvas yn sicrhau bod MFA yr un fath â blwch ticio’r hen Ryngwyneb Defnyddio i MFA yn Ofynnol fod wedi’i alluogi; mae’r opsiwn hwn wedi’i ddewis ar unrhyw gyfrif oedd â’r hen flwch ticio MFA yn Ofynnol wedi’i alluogi.

I gael Canvas i sicrhau’r MFA, dewiswch yr opsiwn Canvas yn sicrhau’r MFA (Canvas enforces MFA) [1].

I gael y darparwr i sicrhau’r MFA, dewiswch yr opsiwn Darparwr yn sicrhau’r MFA (Provider enforces MFA) [2].

I gael y defnyddiwr i optio i mewn, dewiswch yr opsiwn Defnyddiwr yn gallu optio i mewn i’r MFA (User can opt in to MFA) [3].

Nodyn: Mae Rheolwr Llwyddiant Cwsmer eich sefydliad yn gallu gosod MFA i’r canlynol: Wedi’i Analluogi, Dewisol, Gofynnol ar gyfer Gweinyddwyr, a Gofynnol.

Cadw Data

Cadw Data

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Rheoli Darparwr

Rheoli Darparwr

I newid safle eich darparwyr dilysu, cliciwch y ddewislen safle [1] a dewiswch rif y safle newydd. Mae safleoedd yn cael effaith ar yr URL Darganfod pan fydd Gosodiadau SSO wedi cael eu ffurfweddu ar gyfer cyfrif

I ddileu’r darparwr, cliciwch y botwm Dileu (Delete) [2].

Tynnu Manylion Dilysu

Tynnu’r Holl Fanylion Dilysu

I dynnu’r holl ddarparwyr dilysu sydd wedi cael eu ffurfweddu’n flaenorol, cliciwch y botwm Tynnu Manylion Dilysu (Remove Authentication).

Nodyn: Dydy’r botwm tynnu ddim yn cael effaith ar y Gosodiadau SSO na dull dilysu Canvas.

Cadarnhau’r Tynnu

Cadarnhau’r Tynnu

Gall tynnu pob dull dilysu gael effaith ar allu eich myfyrwyr i fewngofnodi i Canvas. I gadarnhau, cliciwch y botwm Iawn (OK).

0 Likes
Was this article helpful? Yes No