Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut byddaf i’n gwybod os oes diffyg yng ngwasanaeth Canvas?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut byddaf i’n gwybod os oes diffyg yng ngwasanaeth Canvas?

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Canvas, defnyddiwch y Dudalen Statws, ar Twitter, neu'r Rhestr Bostio i Weinyddwr.

Gweld Tudalen Statws Canvas

Ewch i status.instructure.com i gael adroddiadau digwyddiadau sy'n ymwneud â Canvas. Mae’r adroddiadau'n gyhoeddiadau cyffredinol a allai effeithio ar eich sefydliad. Ni fydd Tudalen Statws Canvas yn nodi diffygion yn y gwasanaeth oni bai eu bod wedi para mwy na 15 munud.

I gael gwybodaeth o’r dudalen statws, cliciwch y botwm Tanysgrifio i Ddiweddariadau (Subscribe to Updates).

Mynd i'r Ganolfan Gymorth

Mynd i'r Ganolfan Gymorth

I fynd i’r Ganolfan Gymorth, cliciwch y botwm Help [1] ac yna cliciwch y ddolen cefnogi safle (support site) [2].

Tanysgrifio i Grynodeb

Tanysgrifio i Grynodeb

I danysgrifio i grynodeb, cliciwch y botwm Crynodeb (Feed) [1], yna cliciwch y botwm Crynodeb Atom (Atom Feed) [2] neu’r botwm Crynodeb RSS (RSS Feed) [3].

Gweld Eiconau Statws

Ar y Dudalen Statws, defnyddir eiconau i ddisgrifio statws presennol Canvas yn gyffredinol [1] a chydrannau penodol yn Canvas [2]. Bydd yr eiconau hyn yn cyfateb i’r statws canlynol:

  • Gweithredol: mae’r gydran yn gweithio yn ôl y disgwyl [3]
  • Perfformiad wedi Dirywio: mae’r gydran yn arafach na’r ystod disgwyliedig [4]
  • Diffyg Rhannol: mae'r gydran yn araf iawn ac mae cyfnodau segur ysbeidiol sydd fel arfer yn effeithio ar is-set fach o ddefnyddwyr [5]
  • Diffyg Mawr: nid yw’r gydran yn weithredol mwyach neu mae'r cysylltiad wedi’i golli’n rhannol, gan effeithio ar nifer fawr o ddefnyddwyr Canvas [6]
  • Cynnal a chadw: mae’r gydran wedi’i thynnu i lawr yn fwriadol i ddatrys problemau mawr [7]

Dilynwch Ddiweddariadau Canvas ar Twitter

Dilynwch LMS Canvas (@CanvasLMS) i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. Mae’r cyfrif hwn yn anfon negeseuon trydar pan fydd gwasanaethau’n cael eu hatal ar draws Canvas, ynghyd ag anfon negeseuon trydar am newyddion a digwyddiadau eraill sy’n ymwneud â Canvas.

Tanysgrifio i'r Rhestr Bostio i Weinyddwyr.

Cysylltwch â'ch Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid i danysgrifio i’r Rhestr Bostio i Weinyddwyr. Os ydych chi wedi tanysgrifio i'r rhestr bostio, byddwch yn cael negeseuon e-bost os bydd diffyg yng ngwasanaeth Canvas yn effeithio ar eich sefydliad.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.