Sut ydw i’n rheoli cyfarwyddiadau sgorio mewn cyfrif?

Gallwch greu cyfarwyddiadau sgorio i addysgwyr eu defnyddio ar draws eich sefydliad. Gall addysgwyr ychwanegu cyfarwyddiadau sgorio lefel cyfrif at aseiniadau, trafodaethau wedi’u graddio a chwisiau. Gall addysgwyr greu eu cyfarwyddiadau sgorio eu hunain yn eu cyrsiau hefyd.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor Cyfarwyddiadau Sgorio

Agor Cyfarwyddiadau Sgorio

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Cyfarwyddiadau Sgorio (Rubrics).

Ychwanegu Cyfarwyddyd Sgorio

Ychwanegu Cyfarwyddyd Sgorio

Cliciwch y botwm Ychwanegu Cyfarwyddyd Sgorio (Add Rubric).

Ychwanegu Manylion

Creu Teitl

Ychwanegwch fanylion i’r cyfarwyddyd sgorio.

Rheoli Cyfarwyddyd Sgorio sy’n Bodoli’n Barod

Rheoli Cyfarwyddyd Sgorio sy’n Bodoli’n Barod

Cliciwch enw’r cyfarwyddyd sgorio rydych chi eisiau ei olygu neu ei ddileu.

Sylwch: Ni ellir addasu cyfarwyddiadau sgorio a gafodd eu defnyddio mewn mwy nag un lle.

Golygu Cyfarwyddyd Sgorio

I olygu eich cyfarwyddyd sgorio, cliciwch y botwm Golygu Cyfarwyddyd Sgorio (Edit Rubric).

Golygu Manylion Cyfarwyddyd Sgorio

Golygu Manylion Cyfarwyddyd Sgorio

I ailenwi cyfarwyddyd sgorio, teipiwch yn y maes Teitl (Title) [1].

I ailenwi disgrifiad o faen prawf cyfarwyddyd sgorio neu ddisgrifiad hir, cliciwch yr eicon Golygu (Edit) maen prawf [2]. Gallwch hefyd olygu graddau maen prawf [3], ychwanegu opsiynau graddau [4], a golygu pwyntiau [5].

I ddileu maen prawf o’r cyfarwyddyd sgorio, cliciwch yr eicon Dileu (Delete) maen prawf [6].

Hefyd gallwch ychwanegu maen prawf [7] a deilliannau [8] newydd.

I gadw’r hyn rydych wedi’i olygu, cliciwch y botwm Diweddaru Cyfarwyddyd Sgorio [9].

I dynnu meini prawf deilliannau cysylltiedig o gyfarwyddyd sgorio, cliciwch yr eicon Dileu (Delete) [10]. Dim ond ar y dudalen Deilliannau y mae modd golygu meini prawf Deilliannau.

Diweddaru Cyfarwyddyd Sgorio

Golygu Manylion Cyfarwyddyd Sgorio

I gadw unrhyw olygiadau rydych chi wedi’u gwneud i’r cyfarwyddyd sgorio, cliciwch y botwm Diweddaru Cyfarwyddyd Sgorio (Update Rubric).

Dileu Cyfarwyddyd Sgorio

Cliciwch y botwm Dileu Cyfarwyddyd Sgorio (Delete Rubric).

Cadarnhau’r broses Dileu

Cadarnhau’r broses Dileu

Cliciwch y botwm Iawn (OK).

Pan fyddwch chi’n dileu cyfarwyddyd sgorio, bydd unrhyw gwrs sy’n defnyddio cyfarwyddyd sgorio bryd hynny yn dal i allu cael mynediad at y cyfarwyddyd sgorio, ond ni fydd yn cael ei gynnwys mewn cyrsiau newydd.