Sut ydw i’n ffurfweddu hunan-gofrestru drwy ddull dilysu Canvas ar gyfer cyfrif?

Yn ddiofyn, mae modd i ddefnyddwyr fewngofnodi’n syth i Canvas gan ddefnyddio dull dilysu Canvas. Ond, rhaid bod gan holl ddefnyddwyr Canvas gyfrif Canvas cyn gallu mewngofnodi i Canvas.

Mae dull dilysu Canvas yn cynnwys opsiwn o’r enw hunan-gofrestru, sy’n gosod baner gofrestru ar dudalen fewngofnodi eich cyfrif, ac sy’n gadael i ddefnyddwyr greu eu cyfrifon Canvas eu hunain. Yn ddiofyn, mae dull dilysu Canvas wedi’i alluogi ar gyfer pob sefydliad, ond mae hunan-gofrestru wedi’i analluogi. Gallwch chi hefyd ofyn i ddefnyddwyr lenwi ffurflen Captcha cyn cwblhau’r broses gofrestru. Gallwch chi hefyd ofyn am Broses Ddilysu Sawl Cam (MFA)

Cofiwch fod modd defnyddio dull dilysu Canvas heb hunan-gofrestru. Er enghraifft, mae rhai sefydliadau am greu cyfrifon defnyddwyr gyda system gwybodaeth myfyrwyr (SIS) a mewngludo data SIS i Canvas, ond gadael i ddefnyddwyr fewngofnodi gan ddefnyddio tudalen mewngofnodi ddiofyn Canvas. Mae dull dilysu Canvas hefyd yn delio â dull dilysu Mewngofnodi Un Tro (SSO), sy’n gadael i chi addasu eich manylion mewngofnodi, ac mae modd ei ddefnyddio ynghyd â darparwyr dilysu trydydd parti.

Cyfrifon Hunan-gofrestru (Self Registration Accounts)

Gallwch ganiatáu hunan-gofrestru ar gyfer pob rôl defnyddiwr (myfyrwyr, addysgwyr, arsyllwyr) neu dim ond rolau arsyllwr.

  • Cyfrifon Myfyrwyr (Student Accounts): Mae hunan-gofrestru yn cael ei ddefnyddio gyda hunan-ymrestru. Pan fydd defnyddiwr yn cofrestru fel myfyriwr, mae angen cael cod ymuno i gael mynediad at y cwrs. Mae hunan-ymrestru’n creu’r cod ymuno, a gall addysgwyr ei roi i fyfyrwyr er mwyn cofrestru ar y cwrs. Gallwch ddysgu mwy am opsiynau hunan-ymrestru yn eich cyfrif.
  • Cyfrifon Addysgwr (Instructor Accounts): Mae modd i addysgwyr gofrestru ar gyfer cyfrif Canvas drwy hunan-gofrestru os nad yw eich sefydliad yn creu cyfrifon addysgwyr yn barod.
  • Cyfrifon Arsyllwyr (Observer Accounts): Mae rhieni a defnyddwyr eraill sydd am arsyllu myfyriwr yn cofrestru â Canvas drwy’r rôl arsyllwr.

 

Nodiadau:

  • Yr unig ffordd o ddileu manylion dilysu Canvas o’r dudalen ddilysu yw drwy alluogi darparwr dilysu trydydd parti. Os yw’r unig ddarparwr dilysu sy’n bodoli’n cael ei ddileu, bydd dull dilysu Canvas yn cael ei adfer fel y darparwr diofyn.
  • Mae cyfrineiriau dilysu Canvas yn gorfod bod yn o leiaf wyth nod.
  • Os yw’r opsiwn Pob Math o Gyfrif wedi’i ddewis, rydym ni’n argymell bod gofyn i ddefnyddwyr gwblhau ffurflen Captcha i osgoi creu defnyddwyr sbam.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor yr adran Dilysu

Agor yr adran Dilysu

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Dilysu (Authentication).

Ffurfweddu Hunan-gofrestru

Ffurfweddu Hunan-gofrestru

Yn ddiofyn, mae Hunan-gofrestru wedi’i analluogi. I alluogi Hunan-gofrestru, dewiswch y botwm radio ar gyfer dull cofrestru eich cyfrif.

I ganiatáu hunan-gofrestru ar gyfer pob defnyddiwr, dewiswch yr opsiwn Pob Math o Gyfrif (All Account Types) [1]. I gyfyngu hunan-gofrestru i arsyllwyr (gan gynnwys rhieni), dewiswch yr opsiwn Cyfrifon Arsyllwyr yn Unig (Observer Accounts Only) [2].

I ofyn i ddefnyddwyr lenwi ffurflen Captcha cyn cwblhau’r broses gofrestru, cliciwch y blwch ticio Gofyn am Captcha ar gyfer Hunan-gofrestru (Require Captcha for Self Registration) [3].

Mae Canvas yn sicrhau bod MFA yr un fath â blwch ticio’r hen Ryngwyneb Defnyddio i MFA yn Ofynnol fod wedi’i alluogi.

I gael Canvas i sicrhau’r MFA, dewiswch yr opsiwn Canvas yn sicrhau’r MFA (Canvas enforces MFA) [4].  

I gael y defnyddiwr i optio i mewn, dewiswch yr opsiwn Defnyddiwr yn gallu optio i mewn i’r MFA (User can opt in to MFA) [5].

Nodyn: Os yw’r opsiwn Pob Math o Gyfrif wedi’i ddewis, rydym ni’n argymell bod gofyn i ddefnyddwyr gwblhau ffurflen Captcha i osgoi creu defnyddwyr sbam.

Cadw Manylion Hunan-gofrestru

Cadw Manylion Hunan-gofrestru

Cliciwch y botwm Cadw (Save).