cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n newid y dewis iaith mewn cyfrif?

Sut ydw i’n newid y dewis iaith mewn cyfrif?

Gallwch newid y dewis iaith ar gyfer eich cyfrif cyfan. Mae Canvas yn delio ag amrywiaeth o ieithoedd. Bydd y newid hwn yn diystyru unrhyw osodiadau iaith porwr/OS.

Nodyn: Gall defnyddwyr ddewis iaith yn eu gosodiadau defnyddiwr, a fydd yn diystyru dewis iaith diofyn y cyfrif.

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Dewis Iaith

Dewis Iaith

Yn y tab Gosodiadau, cliciwch y gwymplen Iaith Ddiofyn (Default Language). Dewiswch yr iaith ddiofyn newydd.

Diweddaru Gosodiadau

Diweddaru Gosodiadau

Cliciwch y botwm Diweddaru Gosodiadau (Update Settings).

Gweld yn yr Iaith Ddiofyn

Gweld Canvas yn yr iaith ddiofyn newydd ar gyfer eich cyfrif.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback