Sut ydw i’n creu achos yn y Consol Gweinyddu Maes?

Ar ôl mewngofnodi, gallwch greu achos o’r Consol Gweinyddu Maes. Gellir ychwanegu achosion newydd at eich rhestr o achosion agored neu eu huwchgyfeirio i Dîm Cymorth Canvas.

Os yw eich sefydliad yn defnyddio SIS a reolir gan Instructure, efallai y byddwch yn gallu creu tocyn cymorth SIS neu uwchgyfeirio tocyn Cymorth Canvas presennol i’r tîm cymorth SIS.  

Nodwch: Gall nodweddion Consol Gweinyddu Maes amrywio yn ôl gosodiadau defnyddiwr a chyfrif. Ar sail yr hyn a ganiateir ar gyfer eich rôl, efallai na fyddwch yn gallu gweld na defnyddio’r nodweddion a ddisgrifir yn y wers hon.

Creu Achos Newydd

Ar dudalen hafan y Consol Gweinyddu Maes, cliciwch y botwm Creu Tocyn Cymorth (Create Support Ticket).

Dewis Enghraifft

Dewis Enghraifft

Dewiswch yr enghraifft lle’r ydych yn creu’r achos gan ddefnyddio’r gwymplen Pa Enghraifft ar gyfer yr Achos Hwn? (Which Instance for this Case?) [1]. Yna cliciwch y botwm Nesaf (Next) [2].

Uwchgyfeirio Achos SIS

Uwchgyfeirio Achos SIS

Os yw eich enghraifft wedi’i hawdurdodi i uwchgyfeirio achosion SIS, bydd awgrym uwchgyfeirio yn dangos.

Dysgwch ragor am greu achos uwchgyfeirio SIS.

Ychwanegu Manylion Achos

Ychwanegu Manylion Achos

Rhowch bwnc ar gyfer yr achos yn y maes Pwnc (Subject) [1] a disgrifiad yn y maes Disgrifiad (Description) [2].

I ychwanegu atodiad i'r achos, llusgwch a gollyngwch ffeiliau neu cliciwch y botwm Llwytho Ffeiliau i Fyny (Upload Files) [3].

Cliciwch y botwm Nesaf (Next) [5] i gyflwyno eich achos.

Gweld Achos

Gweld Achos

Bydd rhif eich achos yn dangos [1] ar ôl llwyddo i’w gyflwyno.

Cliciwch y botwm Nesaf (Next) [2] i weld manylion yr achos yn llawn.