Hoe kan ik inhoud beheren voor een cursus die gekoppeld is aan een blauwdrukcursus?

Als je indexpagina's voor inhoud blauwdrukpictogrammen bevatten, is de cursus gekoppeld aan een blauwdrukcursus. Blauwdrukcursussen zijn cursussen die als een sjabloon worden beheerd en kunnen vergrendelde objecten bevatten die beheerd worden door een Canvas-beheerder, cursusontwerper of andere cursusleider. Vergrendelde objecten kunnen kenmerken bevatten voor inhoud, punten, inleverdatums en beschikbaarheidsdatums. Kenmerken kunnen van toepassing zijn op enkele of alle objecttypen: opdrachten, discussies, pagina's, bestanden en toetsen.

Vergrendelde objecten

Je kunt geen objecten beheren die in je cursus zijn vergrendeld. Vergrendelde objecten zijn van toepassing op de kenmerken die door je Canvas-beheerder zijn gedefinieerd en deze kunnen bestaan uit inhoud, puntwaarden, inleverdatums en beschikbaarheidsdatums. Je kunt vergrendelde kenmerken bekijken door een afzonderlijk vergrendeld object weer te geven.

Kenmerken voor vergrendelde objecten kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd vanuit de blauwdrukcursus. Elke wijziging aan een kenmerk wordt met terugwerkende kracht toegepast op alle vergrendelde objecten in je cursus. Als een kenmerk wordt gewijzigd in de blauwdrukcursus, zorgen vergrendelde inhoudskenmerken in je cursus die verschillen van vergrendelde inhoudskenmerken in de blauwdrukcursus, ervoor dat niet-gesynchroniseerde wijzigingen in de blauwdrukcursus worden geactiveerd en worden de objecten van je cursus overschreven.

Ook Cursusinstellingen, met inbegrip van Cursusnavigatie, kunnen deel uitmaken van de synchronisatie van een blauwdrukcursus.

Ontgrendelde objecten

Je kunt objecten beheren die in je cursus zijn ontgrendeld. Als je ontgrendelde objecten wijzigt, worden deze niet overschreven door gesynchroniseerde wijzigingen in de blauwdrukcursus. Bovendien bevatten nieuwe objecten die je in je cursus maakt, geen blauwdrukpictogram en kunnen ze niet worden gekoppeld aan de blauwdrukcursus.

Ontgrendelde objecten uit de blauwdrukcursus kunnen op elk gewenst moment worden verghrendeld. Als je eerder een ontgrendeld object uit je cursus hebt verwijderd, worden alle objecten die naderhand in de blauwdrukcursus worden vergrendeld, in je cursus vervangen.

Objectbeheer

Deze les laat zien hoe je object vanaf de pagina Opdrachten kunt bekijken. Vergrendelde en ontgrendelde objecten worden ook weergegeven op de pagina's Bestanden, Modules, Pagina's en Toetsen.

In Modules kunnen alleen afzonderlijke module-items worden vergrendeld. Je kunt modules en ontgrendelde objecten handmatig beheren binnen de modules. Houd daarbij wel rekening met het volgende gedrag dat op elk moment aan de orde kan zijn:

  • Er kunnen nieuwe modules onder aan de pagina Modules worden weergegeven. Deze modules zijn nieuwe modules die aan de blauwdrukcursus zijn toegevoegd en gesynchroniseerd zijn met gekoppelde cursussen.
  • Als modules of module-items anders rangschikt, worden door volgende cursussynchronisaties je modules bijgewerkt met dezelfde structuur als van de blauwdrukcursus. Als je een module-item naar een andere module verplaatst, is het module-item in beide modules aanwezig.
  • Als je een module verwijdert die is gemaakt op basis van de blauwdrukcursus, zal de module niet worden hersteld met volgende cursussynchronisaties.
  • Als je nieuwe module-items maakt, blijven de nieuwe items behouden in volgende cursussynchronisaties, maar ze worden dan wel boven alle door de blauwdruk gesynchroniseerde module-items geplaatst.

Opmerkingen:

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments).

Opmerking: Blauwdrukobjecten kunnen ook worden bekeken op de pagina's Bestanden, Modules, Pagina's en Toetsen.

Objectpictogrammen bekijken

Je kunt de status van elk object bekijken op een van de indexpagina's. Witte vierkantjes geven aan dat het object ontgrendeld is [1]. Vierkantjes met een slotje geven aan dat het object vergrendeld is [2]. Ook de tekst bij de muisaanwijzer bevestigt de status van het object.

Object zonder pictogram bekijken

Nieuwe inhoud die je in je cursus maakt, bevat geen blauwdrukpictogram en kan ze niet worden gekoppeld aan de blauwdrukcursus.

Status in afzonderlijk object bekijken

Desktop

De blauwdrukstatus en vergrendelde kenmerken kunnen voor afzonderlijke objecten overal worden bekeken, met uitzondering van bestanden.

De status van bestanden kan alleen worden bekeken op de indexpagina Bestanden.

Ontgrendeld object bekijken

Ontgrendeld object bekijken

Objecten die ontgrendeld zijn, kunnen worden bewerkt, gepubliceerd en beheerd zoals elk ander Canvas-object. Het enige verschil is dat de pagina aangeeft dat het object deel uitmaakt van een blauwdrukcursus.

Je kunt ontgrendelde inhoud op elk gewenst moment wijzigen. Ontgrendelde inhoud die je wijzigt, wordt niet overschreven met volgende gesynchroniseerde wijzigingen uit de blauwdrukcursus.

Opmerking: Nieuwe inhoud die je in je cursus maakt, wordt niet gekoppeld aan de blauwdrukcursus en wordt ook niet als bauwdruk weergegeven.

Vergrendeld object bekijken

Vergrendeld object bekijken

De afzonderlijke pagina voor vergrendelde objecten geeft de vergrendelde kenmerken weer zoals die door je organisatie zijn ingesteld.

Kenmerken die kunnen worden vergrendeld, omvatten inhoud (met inbegrip van de objecttitel), punten, inleverdatums en beschikbaarheidsdatums.

Vergrendeld object bewerken

Vergrendeld object bewerken

Wanner je inhoud in een vergrendeld object bewerkt, kunnen vergrendelde kenmerken niet worden bewerkt.