cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan administrerer jeg nye funktioner for et kursus?

Hvordan administrerer jeg nye funktioner for et kursus?

Canvas søger til stadighed at oprette nye funktioner for at forbedre din oplevelse. Hovedparten af forbedringerne vil blive gjort tilgængelige som en del af vores regelmæssige programfrigivelser. Ikke desto mindre kan nogle funktioner ændre workflowet for fælles aktiviteter i Canvas i din nuværende termin. Fordi vi ønsker, at du skal være i stand til at lære mere om disse funktioner i dit eget tempo, vil de blive placeret i dine fagindstillinger som en forhåndsvisning af funktioner. Forhåndsvisning af funktioner vil tillade dig at vælge, hvornår du ønsker at aktivere den nye funktion for dit fag.

Denne lektion giver et overblik over, hvordan forhåndsvisning af funktioner administreres på fagniveau. På kursusniveau har du måske muligheden for at implementere funktionen på et kursus-efter-kursus basis. Instruktører har ingen kontrol over brugerniveaufunktioner. For at se specifikke forhåndsvisninger af funktioner på fagniveau i Canvas kan du tage et kig på den nuværende fagfunktionslektion.

For at få en funktion til at blive vist for et kursus, skal funktionen aktiveres for din institution af en Canvas admin.

Bemærk, at de fleste forhåndsvisninger af funktioner kun vil være valgfrie i en kort periode. Når først en forhåndsvisning af funktioner officielt frigives til dit produktionsmiljø, vil du have et par frigivelser (afhængig af funktionen), før den vil blive aktiveret for alle Canvas-brugere. Derfor opfordrer vi dig til at bruge dit betamiljø for at lære om nye forhåndsvisninger af funktioner for dit fag.

Åbn Kursusindstillinger

Åbn Kursusindstillinger

I kursusnavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Åbn fanen Forhåndsvisninger af funktioner

Åbn fanen Forhåndsvisninger af funktioner

Klik på fanen Forhåndsvisninger af funktioner (Featue Previews).

Vis Forhåndsvisninger af funktioner

Vis Forhåndsvisninger af funktioner

Tilgængelige funktioner vises i fanen Forhåndsvisning af funktioner. Nye funktioner aktiveres af din institutions admin, og fanen Forhåndsvisninger af funktioner vil ikke vise funktioner, før der er givet tilladelse til dig.

Hver kursusfunktion inkluderer en funktionsbeskrivelse. Klik på pile-ikonet ved siden af funktionen for at udvide funktionsboksen og vise beskrivelsen.

Søg Forhåndsvisninger af funktioner

Søg funktionsindstillinger

Hvis du vil søge efter en Forhåndsvisning af en funktion, skal du skrive et nøgleord i feltet Søg (Search).

Se Funktionsmærkerne

Se Funktionsmærkerne

Funktionsmærker (Feature tags) hjælper med at identificere status for funktion. En funktion uden mærke betyder, at funktionen er stabil og parat til brug i dit produktionsmiljø [1]. Funktioner kan inkludere et pre-produktionsmærke, hvilket betyder funktionen er tilgængelig for brug i dit produktionsmiljø, men bliver stadig testet for brugbarhed og tilgængelighed. Aktivering af en betafunktion kan skabe uønskede hændelser på din Canvas-konto.

Bemærk: Fra tid til anden vil funktioner inkludere et udviklingsmærke, hvilket betyder, at funktionen er kun tilgængelig for test i dit betamiljø; den er ikke tilgængelig i dit produktionsmiljø.

Vis Funktionsstatusser

Vis Funktionsstatusser

Hver funktion viser en funktionstilstand som angivet af din admin.

Aktiverede funktioner viser et ikon for Aktiveret [1].

Deaktiverede funktioner viser et ikon for Deaktiveret [2].

Bemærk:

  • Funktionstilstande, der er blevet låst af en administrator, vises ikke på fagets liste over forhåndsvisninger af funktioner.
  • Fagfunktioner er aktiveret på et fag-til-fag basis.

Administrer funktionsstatusser

For at aktivere eller deaktivere en ulåst funktion skal du klikke på funktionens ikon for Status [1].

For aktivere funktionen til skal du klikke på indstillingen Aktiveret (Enabled) [2].

For at deaktivere skal du klikke på indstillingen Deaktiveret (Disabled) [3].

Bemærk:

  • Funktionstilstande, der er blevet låst af en administrator, vises ikke på fagets liste over forhåndsvisninger af funktioner.
  • Afhængigt af funktionens funktionalitet, når du aktiverer en funktion, vil Canvas måske vise en advarsel, der beder dig bekræfte din valgmulighed, eftersom nogle kursusfunktioner kan have uønskede konsekvenser, hvis de er slået fra.

Se Brugerniveaufunktioner

Se Brugerniveaufunktioner

Brugere kan aktivere funktionsindstillinger på brugerniveau i bunden af deres Profilindstillinger.

Bemærk: Admins har ingen kontrol over brugerniveaufunktioner.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback