Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe beantwoord ik als cursusleider een bericht in de Inbox?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe beantwoord ik als cursusleider een bericht in de Inbox?

In Canvas is het gemakkelijk om te reageren op berichten van andere gebruikers in je Inbox.

Als je ontvangerslijst meer dan 100 gebruikers bevat, wordt je bericht automatisch als afzonderlijk bericht naar iedere gebruiker gestuurd. Ook als afzender word je opgenomen in de lijst met het totaalaantal ontvangers.

Als je wilt reageren op een opmerking bij een inlevering, kun je dat doen met opmerkingen bij inlevering in je Inbox of rechtstreeks vanuit je opdracht of toets.

Inbox openen

Inbox openen

Klik op de Inbox link.

Gesprek selecteren

Klik op het gesprek waarop je wilt reageren [1]. Klik op het pictogram voor beantwoorden in de kop van het bericht of houd de muisaanwijzer boven het tijdstempel en klik op het pictogram voor beantwoorden binnen het bericht [2]. Je kunt ook op het pictogram voor beantwoorden in de werkbalk klikken [3].

Opmerking: Als er meer dan één ontvanger is, kun je voor het gesprek de optie allen beantwoorden kiezen zodat iedereen je antwoord te zien krijgt.

Bericht beantwoorden

Bericht beantwoorden

Typ je antwoord in het berichtveld [1]. Je kunt een bestand bijvoegen [2]. Als je klaar bent, klik je op de knop Verzenden (Send) [3].

Verzonden bericht bekijken

Je bericht wordt weergegeven in de voorbeeldtekst van het gesprek [1] en boven aan de individuele thread [2].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.