Hoe gebruik ik de startpagina van de cursus als cursusleider?

Als je als cursusleider bent ingeschreven voor een cursus, is de startpagina van de cursus de eerste pagina die cursisten te zien krijgen wanneer ze de cursus openen. Op de startpagina kunnen cursisten ook zien hoe ze in de cursus kunnen navigeren. Je kunt de startpagina aanpassen om een specifieke werkstroom voor je cursisten te maken.

In deze les wordt gebruikgemaakt van een cursus met inhoud om je te laten zien hoe je kunt navigeren in een Canvas-cursus. Ga naar de les een nieuwe cursus-shell maken voor informatie over het samenstellen van een nieuwe cursus.

Opmerking: Als je organisatie de Handleiding Cursus instellen (Course Setup Tutorial) heeft ingeschakeld, zijn cursuspagina's zoals Opdrachten (Assignments) en Discussies (Discussions) reactief in de volle breedte van het browservenster en is de witruimte in de zijbalk geminimaliseerd. Dit reactieve gedrag is van toepassing op alle gebruikers binnen je organisatie.

Startpagina van de cursus weergeven

De startpagina van de cursus bestaat uit Cursusnavigatie [1], het inhoudsgebied [2] en de zijbalk [3].

Klik op de knop Cursistweergave (Student View) [4] om als cursist de startpagina van de cursus te bekijken.

Opmerkingen:

  • Als je Canvas op een kleiner scherm bekijkt, wordt de inhoud van de zijbalk onderaan de pagina weergegeven.
  • Als de cursusnavigatielink voor de pagina is uitgeschakeld en verborgen is voor cursisten, wordt de knop Cursistweergave niet getoond.

Cursusnavigatie weergeven

Cursusnavigatie weergeven

De startpagina van de cursus wordt geopend via de link Startpagina (Home) in Cursusnavigatie.

Cursusnavigatie bevat links waarmee jij en je medecursisten naar specifieke locaties in de cursus kunnen gaan. Als cursusleider kun je instellen welke links er in je cursus worden weergegeven. Meer informatie over het menu Cursusnavigatie.

Menu Cursusnavigatie samenvouwen

Menu Cursusnavigatie samenvouwen

Klik op het menupictogram om het menu Cursusnavigatie uit of samen te vouwen. Als je kiest om het menu Globale navigatie uit of samen te vouwen, wordt je voorkeur op al je cursussen toegepast.

Inhoudsgebied weergeven

Inhoudsgebied weergeven

Inhoud van de startpagina (en alle inhoud van Canvas) wordt weergegeven in het inhoudsgebied.

De inhoud kan bestaan uit een pagina, de syllabus, discussies, aankondigingen, toetsen of geïmporteerde inhoud zoals bepaald door de lay-out van je startpagina [1]. Bovendien kunnen bovenaan je startpagina recente aankondigingen worden weergegeven [2]. In de inhoud kan ook de Activiteitenstroom van de cursus (Course Activity Stream) worden weergegeven.

De inhoud van de startpagina bepaalt ook welke secties er in de zijbalk verschijnen.

Breadcrumbs weergeven

Breadcrumbs weergeven

Breadcrumbs worden boven het gebied met de cursusinhoud weergegeven.

Terwijl je de inhoud van een cursus vanaf je startpagina bekijkt, laten de breadcrumbs een spoor achter om aan te geven waar je precies binnen de cursus bent. Je kunt deze links in omgekeerde richting volgen naar inhoud die je eerder hebt bezocht.

Opmerking: Als je een bijnaam voor een cursus hebt gemaakt, tonen de breadcrumbs de bijnaam om de cursus te identificeren. Anders zullen de breadcrumbs de cursuscode weergeven.

Zijbalk weergeven

Zijbalk weergeven

De zijbalk werkt hetzelfde als de Dashboard-zijbalk, maar laat alleen inhoud voor een specifieke cursus zien en bevat daarnaast extra opties.

De bovenste helft van de zijbalk [1] bevat cursustools voor het beheren van je cursus.

De onderste helft van de zijbalk [2] bevat de Takenlijst plus andere secties, afhankelijk van de lay-out die je voor de startpagina hebt ingesteld.

Cursustools weergeven

Cursustools weergeven

In de zijbalksectie voor cursustools kun je de startpagina van je cursus beheren en andere handige knoppen voor je cursus weergeven.

Als je de lay-out van de startpagina wilt wijzigen, klik je op de knop Startpagina kiezen (Choose Home Page) [1].

Als de startpagina van je cursus een andere pagina dan de Activiteitenstroom van de cursus weergeeft, kun je recente activiteiten bekijken door op de knop Gegevensstroom van de cursus bekijken (View Course Stream) [2] te klikken. Hier worden alle recente activiteiten en gebeurtenissen in de cursus weergegeven voor opdrachten, aankondigingen, discussies en gesprekken. Wanneer de startpagina van de cursus is ingesteld als de Activiteitenstroom van de cursus, wordt deze knop niet weergegeven.

Als de zijbalk de knop Controlelijst voor cursus-setup (Course Setup Checklist) [3] bevat, kun je een reeks controlelijstitems weergeven die je in je cursus kunt gebruiken. Opmerking: Als je de link Controlelijst voor cursus-setup niet ziet, heeft je organisatie in plaats daarvan de Handleiding Cursus instellen ingeschakeld.

Als je een nieuwe aankondiging wilt maken, klik je op de knop Nieuwe aankondiging (New Announcement) [4].

Nadat je je cursus hebt gepubliceerd en cursisten met de cursus zijn gestart, kun je analytische gegevens voor de cursus bekijken via de knop Cursusanalyse weergeven (View Course Analytics) [5]. Hiervoor moet toestemming worden verleend door de beheerder van Canvas.

Om cursusmeldingen voor één cursus te beheren, klik je op de knop Cursusmeldingen weergeven (View Course Notifications) [6]. De instellingen voor cursusmeldingen gelden alleen voor de cursus waarin ze zijn ingesteld.

Zijbalksecties weergeven

Zijbalksecties weergeven

In de zijbalk wordt altijd de Takenlijst [1] weergegeven, met daarin alle items die in Canvas moeten worden beoordeeld, ongeacht de inleverdatum. Elk item in de Takenlijst toont de naam van de opdracht, het aantal punten en de inleverdatum voor de opdracht. Sommige opdrachten kunnen meerdere inleverdatums laten zien. Items blijven vier weken in deze sectie staan. Opdrachten die niet worden beoordeeld of die niet online hoeven te worden ingeleverd, worden echter slechts tot de inleverdatum weergegeven.

De zijbalk kan ook tal van andere secties bevatten [2], afhankelijk van de lay-out van de startpagina van je cursus. Andere opties in de zijbalk zijn Aankomend (Coming Up), de lijst Opdrachten, Kalender, Opdrachtgroepen en Recente feedback.

Zijbalkitems beheren

Zijbalkitems beheren

In elke sectie wordt aangegeven hoeveel items er moeten worden beoordeeld [1].

Als een sectie meer items bevat dan vermeld worden, verschijnt er onder de lijst een link waarmee je extra items kunt bekijken [2].

Als de Takenlijst meer dan 100 items bevat, moet je een aantal items verwijderen om nieuwe items te kunnen zien. Klik op het pictogram voor verwijderen [3] om een taak in de lijst te verwijderen.

Opmerking: Wanneer een item wordt verwijderd, kan dat alleen in de Takenlijst worden teruggezet als er een nieuwe inlevering voor de desbetreffende opdracht wordt ontvangen of als een bestaande inlevering voor de opdracht nog moet worden beoordeeld.