Hoe gebruik ik de syllabus als cursusleider?

Met de Syllabus in Canvas is het gemakkelijk om precies aan de cursisten in chronologische volgorde de informatie te verschaffen over wat tijdens de cursus van hen wordt vereist. Je kunt de syllabus ook instellen als de startpagina van de cursus.

Je kunt ervoor kiezen om je syllabus openbaar te maken zodat personen die niet in je cursus zijn ingeschreven meer informatie over de cursus kunnen bekijken. Een openbare syllabus kan als deel van een privé cursus worden bekeken wanneer je een link naar een cursist stuurt of als de cursus in de openbare cursusindex staat vermeld.

Het Cursusoverzicht wordt automatisch gegenereerd op basis van cursusopdrachten en items in de cursuskalender. Je kunt ervoor kiezen om het Cursusoverzicht uit te schakelen. Items binnen het Cursusoverzicht kunnen alleen worden gewijzigd door de opdrachten of items te bewerken of verwijderen. Alle opdrachten (gepubliceerd of niet gepubliceerd) staan in de syllabus voor de cursusleiders vermeld.

Syllabus openen

Syllabus openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Syllabus.

Syllabus weergeven

De syllabus bevat de syllabusbeschrijving [1], het Cursusoverzicht [2] en de zijbalk [3].

Syllabusbeschrijving weergeven

Syllabusbeschrijving weergeven

De syllabusbeschrijving is de plek waar je de beschrijving van je cursus, een korte introductie, richtlijnen voor de klas, wekelijkse herinneringen en andere belangrijke informatie kunt plaatsen. Je kunt inhoud uit Word-documenten rechtstreeks naar de Rich Content Editor kopiëren of originele inhoud binnen de Rich Content Editor maken.

Je kunt ook een koppeling naar je Syllabus maken door deze als een PDF te uploaden in Cursusbestanden en het document in te sluiten in de Rich Content Editor. Canvas zal automatisch een voorbeeld van je document maken zodat je cursisten het niet hoeven te downloaden om het te kunnen lezen.

Klik op de knop Bewerken (Edit) om de Syllabus te bewerken.

Cursusoverzicht weergeven

Cursusoverzicht weergeven

Het Cursusoverzicht wordt automatisch voor de cursus gegenereerd en bevat een lijst met cursusopdrachten en items in de cursuskalender. De opdrachten worden aangegeven door het opdrachtenpictogram [1] en de evenementen door het kalenderpictogram [2]. Niet-beoordeelde items met een taakdatum tonen de taakdatum [3]. Alle opdrachten (gepubliceerd of niet gepubliceerd) staan in de syllabus voor de cursusleiders vermeld, maar de cursisten zien alleen de gepubliceerde opdrachten.

Wijzigingen in deze items met een datum kunnen via de functies Opdrachten en Kalender worden gemaakt en deze wijzigingen zullen automatisch in de Syllabus worden doorgevoerd.

Klik op de titel om de details van de opdracht of het evenement te zien. Opdrachten of evenementen waarvan de inleverdatum is verstreken, worden grijs weergegeven. Items zonder datum worden in alfabetische volgorde [4] weergegeven.

Het Cursusoverzicht is standaard ingeschakeld. Informatie over het uitschakelen van het Cursusoverzicht.

Tijdzones weergeven

Tijdzones weergeven

Als je een specifieke tijdzone in je Gebruikersinstellingen hebt ingesteld, worden alle cursusdatums en -tijden in de locale tijd weergegeven, maar als je de muisaanwijzer boven de tijd houdt, zie je ook de cursusdatum en -tijd.

Zijbalk weergeven

Zijbalk weergeven

Het zijbalkgedeelte toont informatie over de cursusevenementen en de beoordeling. De informatie van de opdrachtgroep kan worden bewerkt in de functie Opdrachten en de kalender-informatie kan worden bewerkt in zowel de functie Opdrachten als Kalender. Eventuele wijzigingen zijn zichtbaar in de sectie Cursusoverzicht van de Syllabus.

De zijbalk bevat een minikalender [1]. Elke dag die een inleverdatum voor een evenement of opdracht bevat, wordt getoond met een grijze achtergrond. Om de bijbehorende opdracht of het evenement in het Cursusoverzicht te zien, klik je op de kalenderdag.

Als je cursus gewogen opdrachtgroepen bevat, toont de zijbalk ook de percentages van elke groep [2].

Cursistweergave bekijken

Klik op de knop Cursistweergave (Student View) om als cursist de syllabus te bekijken.

Opmerking: Als de cursusnavigatielink voor de pagina is uitgeschakeld en verborgen is voor cursisten, wordt de knop Cursistweergave niet getoond.