Hoe wijs ik een beoordeelde discussie toe aan een individuele cursist?

Tijdens het maken of bewerken van een beoordeelde discussie kun je deze aan een specifieke cursist toewijzen. De functie Beschikbaarheidsdatum is nog steeds voor elke beoordeelde discussie beschikbaar.

Alleen de in de discussiedetails vermelde cursisten kunnen de beoordeelde discussie bekijken.

Bij gebruik van gedifferentieerde opdrachten met de Cijferlijst wordt de beoordeelde discussie weergegeven als een kolom voor alle cursisten, maar cijfercellen worden grijs weergegeven voor cursisten die niet aan de discussie deelnemen. Cijfers kunnen niet worden toebedeeld aan cursisten die geen deel uitmaken van de sectie en beoordeelde discussies die geen onderdeel zijn van een sectie worden niet verwerkt in de uiteindelijke beoordelingen.

Wanneer er meerdere beoordelingsperioden in een cursus zijn ingeschakeld, worden opdrachten ook afgezet tegen de gesloten beoordelingsperioden.

Opmerking: Als je cursus werkt met Leertrajecten, hoef je beoordeelde discussies niet handmatig aan individuele cursisten toe te wijzen. Opdrachten toewijzen met behulp van Leertrajecten.

Discussies openen

Discussies openen

Klik in de cursusnavigatie op de link discussies (Discussions).

Discussies toevoegen

Klik op de knop Discussie Toevoegen (Add Discussion).

Discussiedetails invoeren

Discussiedetails invoeren

Voer een onderwerptitel [1] en discussiedetails [2] in.

Beoordeelde discussie instellen

Beoordeelde discussie instellen

Vink de optie beoordeeld aan.

Beoordelingsdetails invoeren

Beoordelingsdetails invoeren

Voer het mogelijke aantal punten in [1]. Selecteer het beoordelingstype [2] en de opdrachtgroep [3], en wijs peerbeoordelingen toe [4], als die er zijn.

Toewijzen aan cursist

Toewijzen aan cursist

Canvas stelt je opdracht standaard in voor iedereen in je cursus. Om de opdracht voor een specifieke cursist te maken, klik je op het verwijderingspictogram Iedereen (Everyone) [1] en begin je de naam van een cursist te typen [2]. Zoekvelden zijn dynamisch en je kunt naar cursisten zoeken op voor- of achternaam. Wanneer de volledige naam wordt weergegeven, klik je op de naam. In de lijsten kan niet gescrold worden.

Je kunt meer dan één cursist in het Naar-veld opnemen, zolang ze maar dezelfde inlever- en beschikbaarheidsdatums krijgen toegewezen.

Inlever- en beschikbaarheidsdatums bewerken

Inlever- en beschikbaarheidsdatums bewerken

Voeg in de datumvelden je voorkeursdatum(s) in met de volgende opties:

  • Inleverdatum (Due) [1]: Stel de datum en de tijd in waarop de beoordeelde discussie moet worden ingeleverd. De inleverdatum is al voor je ingevuld als je een opdrachtshell hebt gemaakt, maar je kunt deze zo nodig veranderen.
  • Beschikbaar vanaf (Available From) [3]: Stel de datum en de tijd in waarop de beoordeelde discussie beschikbaar wordt gesteld.
  • Until (Tot) [4]: Stel de datum en de tijd in vanaf wanneer de beoordeelde discussie niet meer beschikbaar is.

Opmerking: Onder de velden vervaldatum en beschikbaarheidsdatum laat Canvas de tijdzonedatum en tijd volgens context zien. Wanneer je cursussen beheert in een andere tijdzone dan de lokale tijdzone en je een inleverdatum voor een beoordeelde discussie maakt of bewerkt, worden de cursus en lokale tijd als referentie getoond.

Aanvullende datums toevoegen

Aanvullende datums toevoegen

als je een andere cursist met een andere inleverdatum en beschikbaarheidsdatum wilt toevoegen, klik je op de knop Toevoegen (Add).

Datums verwijderen

Datums verwijderen

Je kunt additionele vervaldata ook verwijderen door op het pictogram verwijderen naast de betreffende vervaldatum te klikken.

Opslaan en publiceren

Opslaan en publiceren

Klik op de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) als je klaar bent om de discussie te publiceren. Als je een concept wilt maken van je discussie om het later te publiceren, klik je op de knop Opslaan (Save) [2].

Waarschuwing inleverdatum weergeven

Waarschuwing inleverdatum weergeven

Wanneer je aan de opdracht geen cursussecties toevoegt, krijg je een waarschuwingsbericht te zien met de vraag of je secties wilt toevoegen.

Je kunt op de knop Doorgaan (Continue) [1] klikken wanneer je geen secties aan de opdracht wilt toevoegen, of klik op de knop Ga terug (Go Back) [2] om terug te gaan en alsnog secties toe te voegen.

Opmerking: Deze waarschuwing wordt niet weergegeven als iedereen of alle cursussecties aan de opdracht zijn toegewezen.

Datumfout weergeven

Datumfout weergeven

Als je een ongeldige invoer voor de inleverdatums maakt en de beoordeelde discussie probeert op te slaan, laat Canvas een foutmelding zien. Onder ongeldige invoer vallen het niet ontgrendelen van de discussie voordat deze moet worden ingeleverd, het niet plaatsen van de inleverdatum in het bereik van beschikbaarheidsdatums en het toewijzen van een datum die buiten de cursus- en periodedatums valt.

Corrigeer de datum en werk de discussie opnieuw bij.

Opmerkingen:

  • Als de cursus geen specifieke start- en einddatums bevat, valideert Canvas de beoordeelde discussie tegen de studieperiodedatum ingesteld voor de cursus.
  • Als je cursus meerdere beoordelingsperioden gebruikt, valideert het veld Toewijzen de inleverdatum ten opzichte van de gesloten beoordelingsperiode en vereist dat de inleverdatum van de discussie na de datum van de gesloten beoordelingsperiode valt.

Datums van Discussies bekijken

Datums van Discussies bekijken

Als je gebruikers en inleverdatums voor de discussie wilt zien, klik je op de link Inleverdatums tonen (Show Due Dates).

Toegewezen datums bekijken

Bekijk de datums voor de beoordeelde discussie.

Datums bekijken in Herontwerp Discussies

Datums bekijken in Herontwerp Discussies

Als je gebruikers en inleverdatums voor een discussie in Herontwerp Discussies wilt weergeven, klik je op de link Inleverdatums tonen (Show Due Dates).

Toegewezen datums bekijken

Bekijk de datums voor de beoordeelde discussie.

Pagina Opdrachten bekijken

Op de pagina Opdrachten geeft de beoordeelde discussie aan dat er meerdere gebruikers en datums aan de discussie zijn toegewezen. Beweeg de muis boven de tekst om beschikbare datums of inleverdatums te zien.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No