Hoe weeg ik het eindcijfer van een cursus op basis van opdrachtgroepen?

Je kunt eindcijfers wegen op basis van opdrachtgroepen. Met deze optie ken je een gewicht toe aan een opdrachtgroep, niet aan de opdrachten zelf. Binnen elke opdrachtgroep wordt een percentage berekend door het totaal aantal punten dat een cursist heeft behaald te delen door het totaal aantal punten dat voor alle opdrachten in die groep kan worden behaald.

Als een opdrachtgroep bijvoorbeeld drie opdrachten bevat waarvoor in totaal 25 punten kunnen worden behaald en een cursist een totaal van 15 punten heeft gescoord, verdient de cursist 60% voor de opdrachtgroep (15/25). Dit percentage wordt vervolgens vermenigvuldigd door het geselecteerde gewicht van de groep. Alle opdrachtgroepberekeningen worden bij elkaar opgeteld om tot het eindcijfer te komen.

Een cursusleider kan bijvoorbeeld drie opdrachtgroepen (A, B en C) maken met een gewicht van respectievelijk 20%, 50% en 30%. De vergelijking van de totale score voor een cursus met drie opdrachtgroepen is dan (percentage A x gewicht A) + (percentage B x gewicht B) + (percentage C x gewicht C) = totaal cursuspercentage. Als een cursist 75% scoort in groep A, 98% in groep B en 87% in groep C, wordt de eindscore berekend als (,75 x ,20) + (,98 x ,50) + (,87 x ,30) = ,901, ofwel 90,1%.

De berekening van de eindscore verandert als een opdrachtgroep geen beoordeelde items bevat. In dat geval worden alle opdrachtgroepen met beoordeelde items gedeeld door hun gezamenlijk gewicht en worden de opdrachtgroepen zonder beoordeelde items uit de vergelijking verwijderd. Door het vorige voorbeeld aan te passen zodat groep C geen beoordeelde discussies, opdrachten of toetsen bevat, ziet de berekening er als volgt uit: [(,75 x ,20) + (,98 x ,50)] ÷ ,70 = ,9143, ofwel 91,43%.

Meerdere beoordelingsperioden

Als je cursus meerdere beoordelingsperiodes bevat, kun je het gewicht van opdrachtgroepen niet meer wijzigen zodra een opdrachtgroep opdrachten in een afgesloten beoordelingsperiode bevat. Bovendien kunnen beoordeelde beoordelingsperiodes gewogen opdrachtgroepen in een cursus ondersteunen. Het gewicht van een opdrachtgroep wordt toegepast op het eindcijfer van de beoordelingsperiode en de eindcijfers van alle beoordelingsperiodes worden bij elkaar opgeteld om het totaalcijfer te berekenen.

Als je ervoor kiest gewogen opdrachtgroepen te gebruiken, moeten er voor elke beoordelingsperiode in de cursus aparte opdrachtgroepen worden gemaakt. Als een opdrachtgroep opdrachten bevat die meerdere beoordelingsperiodes met verschillende gewogen percentages bestrijken, kunnen beoordelingen onbedoelde gevolgen hebben.

Opmerking: Als een opdrachtgroep wordt gewogen als nul procent, worden alle cursusitems die aan de groep worden toegevoegd niet voor het eindcijfer meegerekend.

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments) in Cursusnavigatie.

Instellingen voor gewichten van opdrachtgroepen openen

Instellingen voor gewichten van opdrachtgroepen openen

Klik op het pictogram Opties (Options) [1] van Opdrachten en selecteer de optie Gewichten van opdrachtgroepen (Assignment Groups Weights) [2].

Gewicht eindcijfer

Gewicht eindcijfer

Schakel het selectievakje Het eindcijfer wegen op basis van opdrachtgroepen (Weight final grade based on assignment groups) in.

Wegingen instellen

Wegingen instellen

Voer de percentagegewichten in voor elk van de opdrachtgroepen die je hebt gemaakt [1]. De percentagegewichten die je hier opgeeft, bepalen hoe Canvas het eindcijfer voor je cursus berekent. Deze percentages kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd en cursisten krijgen een melding wanneer een dergelijke wijziging plaatsvindt. De gewichten worden weergegeven in de Cijferlijst voor zowel cursisten als cursusleiders.

Klik op de knop Opslaan (Save) [2].

Opmerkingen:

  • Gewichten van opdrachtgroepen kunnen decimalen bevatten.
  • Het totale percentage van alle opdrachtgroepen kan op hoger of lager dan 100% worden ingesteld.