Hoe voeg ik inhoud toe aan een itembank in Nieuwe toetsen?

Wanneer je inhoud in een toets creëert, kun je deze toevoegen aan een itembank om voor ander toetsen te gebruiken. Je kunt vragen of stimulans van elke cursus toevoegen waarvoor je toestemming hebt om met Nieuwe toetsen een toets te maken of te bewerken.

Nadat een vraag aan een itembank is toegevoegd, moeten alle kenmerken van de vraag, behalve de puntenwaarde en bepaalde opties, in de itembank worden bewerkt. Je moet ervoor zorgen dat je vraag compleet is voordat je deze toevoegt aan een itembank.

Opmerking: Wanneer je stimulansinhoud toevoegt aan een itembank, worden de vragen die aan de stimulansinhoud zijn gekoppeld niet automatisch toegevoegd en moeten handmatig aan de itembank worden toegevoegd. Op dezelfde manier is het zo dat als je stimulansinhoud vanuit een itembank aan een toets toevoegt, de gekoppelde vragen niet automatisch worden toegevoegd.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik op de link Toetsen (Quizzes).

Opmerking: Je hebt ook vanaf de pagina Opdrachten toegang tot toetsen.

Pagina Samenstellen openen

Om inhoud aan een itembank toe te voegen, zoek je de toets die je wilt openen [1].

Om Nieuwe toetsen te openen vanuit een bestaande toets, klik je op het pictogram Opties [2] en vervolgens op de link Samenstellen (Build) [3].

Vraag bewerken

Zoek de vraag die je wilt toevoegen aan de itembank [1]. Klik op het pictogram Bewerken [2].

Item opnemen in itembank (Item Banking) opnemen

Klik op de knop Item opnemen in itembank (Item Banking).

Vraag toevoegen aan itembank

Klik op de link Toevoegen aan bank (Add to bank).

Toevoegen aan bestaande bank

Toevoegen aan bestaande bank

Klik op de optie Bestaande itembank (Existing item bank) [1] om het item aan een bestaande itembank toe te voegen. Selecteer vervolgens de itembank die u wilt gebruiken in het vervolgkeuzemenu Bestemmingsbank selecteren (Select the destination bank [2].

Klik op de knop Toevoegen (Add) [3] om het item aan de bank toe te voegen.

Nieuwe bank maken

Nieuwe bank maken

Klik op de optie Nieuwe itembank (New item bank) [1] om een nieuwe bank voor het item te maken. Voer de naam voor de nieuwe bank in het veld Titel nieuwe bank (New Bank Title) [2] in.

Klik op de knop Toevoegen (Add) [3] om het item aan de nieuwe bank toe te voegen.