Hoe kan ik de begin- en einddatum van een cursus wijzigen?

Cursisten kunnen standaard deelnemen aan cursussen binnen de start- en einddatum van de periode die voor de hele organisatie is ingesteld. Als cursusleider kun je echter de begin- en einddatum voor deelname aan je cursus wijzigen. Datums kunnen korter zijn dan de periodedatums of deze overlappen. Zie voor meer informatie het interactieve stroomschema voor Zichtbaarheid en deelname van cursisten in cursussen.

Deelnamedatums van gebruikers beperken

Je kunt de deelname van gebruikers beperken tot bepaalde datums door deelnamedatums voor de cursus in te stellen. Deelname betekent dat cursisten opdrachten kunnen inleveren, discussies kunnen publiceren, bestanden kunnen uploaden of kunnen deelnemen aan een andere actiegerichte taak binnen een cursus. Als je deelnamedatums voor de cursus instelt, kunnen cursisten de cursusuitnodiging accepteren, de cursus openen en de inhoud bekijken, maar ze kunnen pas vanaf de eerste cursusdag volledig deelnemen. Wanneer de cursus wordt afgesloten, krijgt deze de status alleen-lezen.

Overwegingen bij gebruik van het dashboard

De deelnamedatums voor cursisten kunnen ook betrekking hebben op cursussen die gemarkeerd zijn als favoriet en in het dashboard worden weergegeven. Als een cursus deelnamedatums bevat, kunnen cursisten niet meer na de einddatum deelnemen en wordt de cursus uit het dashboard verwijderd.

Daar komt bij dat als er periodedatums worden gebruikt als deelnamedatums voor een cursus, wordt de cursus pas uit het dashboard verwijderd als de cursus wordt beëindigd op basis van periodedatums.

Cursustoegang beperken

Als je niet wilt dat cursisten de inhoud van de cursus kunnen zien tot aan de begindatum van de cursus, kun je in Cursusinstellingen ook aangeven dat je cursisten geen toegang geeft tot de cursusinhoud. Bovendien kun je ervoor kiezen om alle toegang tot je cursus te beperken nadat de cursus is afgesloten.

Opmerkingen:

  • Als je niet kunt wijzigen wat er in het dropdown-menu Deelname wordt weergegeven, kunnen cursusleiders de beschikbaarheidsdatums van de cursus niet wijzigen.
  • Je kunt de einddatum van de cursus alleen veranderen wanneer je inschrijving actief is. Cursusdatums kunnen niet worden veranderd nadat de inschrijving voor de cursus is afgesloten.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Cursusgegevens openen

Cursusgegevens openen

Klik op het tabblad Cursusgegevens (Course Details).

Deelnamedatums van periode bekijken

Cursussen kunnen toegewezen zijn aan de Standaardperiode of aan een specifieke periode [1]. Cursussen worden standaard ingesteld op de start- en einddatum van de periode die voor de hele organisatie is ingesteld [2].

Als de optie Periode is geselecteerd in het dropdown-menu Deelname, kun je de start- en einddatum van de periode bekijken [3]. Periodedatums kunnen alleen door een Canvas-beheerder worden gewijzigd. Als er voor de periode geen datums zijn ingesteld (bijvoorbeeld wann de Standaardperiode wordt gebruikt), zijn de velden Startdatum en Einddatum leeg.

Opmerkingen:

  • Als de cursus wordt toegewezen aan de Standaardperiode en de ingestelde deelnamedatums de periodedatums volgen, kunnen cursisten onbeperkt aan de cursus deelnemen.
  • Bij het instellen van een start- en einddatum voor een cursus kunnen cursusleiders lokale tijdzones en tijdzones voor de cursus [4], plus de lokale tijd van de gebruiker [5] zien.

Deelnamedatums van een cursus instellen

Deelnamedatums van een cursus instellen

Als je verschillende start- en einddatums voor deelname aan je cursus wilt instellen, klik je op het dropdown-menu Deelname [1] en selecteer je de optie Cursus [2].

Als je niet kunt wijzigen wat er in het dropdown-menu Deelname wordt weergegeven, kunnen cursusleiders de beschikbaarheidsdatums van de cursus niet wijzigen [3].

Opmerking: Cursusdatums worden gewist wanneer deelnamedatums worden ingesteld op Periodedatums.

Begindatum instellen

Begindatum instellen

Je selecteert de startdatum door op het kalenderpictogram Start te klikken [1]. Selecteer vervolgens een nieuwe startdatum voor de cursus [2].

Einddatum instellen

Einddatum instellen

Je selecteert de einddatum door op het kalenderpictogram Einde te klikken [1]. Selecteer vervolgens een nieuwe einddatum voor de cursus [2].

Einddatum instellen

Als je voor de einddatum de eindtijd instelt op middernacht, wordt met een waarschuwingsbericht gemeld dat de dag vóór de ingestelde einddatum de laatste deelnamedag van de cursus is. Als het einde van de cursus bijvoorbeeld is ingesteld op 13 januari, is 12 januari de laatste volledige deelnamedag van de cursus.

Opmerkingen:

  • Cursisten kunnen alleen tussen de begin- en einddatum van de cursus deelnemen. Buiten de cursusdatums heeft de cursus de status alleen-lezen.
  • Deelnamedatums van een cursus hebben alleen betrekking op de rollen van cursist en waarnemer; alle andere rollen zijn standaard ingesteld op de periodedatums.
  • Einddatums vallen precies op de minuut dat ze zijn ingesteld. Een cursus met een eindtijd van 11:59 's avonds bijvoorbeeld, zal precies om 11:59:00 eindigen.
  • Cursisten krijgen vóór de startdatum van de cursus geen meldingen voor cursusaankondigingen.

Cursustoegang beperken

Cursustoegang beperken

Je kunt ook detoegangsinstellingen voor cursisten wijzigen om cursisten je cursus al dan niet te laten inzien voor de begin- of einddatum. Wanneer dit is ingeschakeld, kan de cursus niet worden geopend buiten de cursusdatums. Als cursusdatums leeg zijn, kunnen cursisten onbeperkt aan de cursus deelnemen.

Opmerking: Als je de instellingen waarmee je de weergave van cursusinhoud voor cursisten niet kunt beheren, heeft je organisatie deze functie niet ingeschakeld.

Cursusdetails bijwerken

Cursusdetails bijwerken

Klik op de knop Cursusgegevens bijwerken (Update Course Details).

0 Likes
Was this article helpful? Yes No