Hoe kan ik na publicatie van een toets mijn cursisten extra pogingen voor het maken van de toets geven?

Je kunt toegang verlenen aan een individuele cursist, aan meerdere cursisten of aan de hele groep zodat ze een toets meerdere keren kunnen openen. Als je toets is vergrendeld, kun je deze voor een cursist ontgrendelen, ook als de cursist de toets nog niet heeft gemaakt.

Je kunt extra pogingen toevoegen door de toetsresultaten van de student te openen of door de toets te beheren.

Toetsresultaten van cursist openen is een snelle manier om een extra poging voor een individuele cursist toe te voegen.

Door de toets te beheren kun je extra pogingen toevoegen voor individuele cursisten of voor meerdere cursisten tegelijk. Met deze optie kun je ook extra pogingen toevoegen voor cursisten die de toets nog niet hebben gemaakt. Voor tijdgebonden toetsen kun je extra tijd voor een poging toevoegen. Als je cursisten op basis van de toetsopties resultaten slechts eenmaal na elke poging mogen bekijken, kun je ze de toetsresultaten nog een keer extra laten bekijken.

Met deze opties kun je pogingen ook verwijderen. Als je bijvoorbeeld de poging van een cursist moet verwijderen, kun je het aantal pogingen naar wens verlagen.

Opmerkingen:

  • Wanneer er extra pogingen worden ingesteld via de optie Toets modereren, bewaart Canvas de hoogste toetsscore. Je kunt de meest recente score bewaren, of een gemiddelde van alle scores door alle studenten meerdere pogingen te geven in de score-opties van de quiz.
  • Wanneer je een toets modereert blijven de beschikbaarheidsdatums van de toets gelden. Als de Tot-datum verstrijkt voordat een leerling zijn extra poging(en) heeft gedaan, worden alle toetsen die nog actief zijn automatisch afgesloten, zelfs als de poging van de cursist nog niet verlopen is.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik in de cursusnavigatie op de link Quizzen (Quizzes).

Toets openen

Toets openen

Klik op de naam van de toets.

Extra poging toevoegen via Toetsresultaten van cursist

Als je voor een individuele cursist een extra poging wilt toevoegen, klik je op Opties (Options) [1] en selecteer je de link Resultaten van toetsen aan cursisten tonen (Show Student Quiz Results) [2].

Cursist selecteren

Cursist selecteren

Klik onder de kop Cursisten die de toets gemaakt hebben (Students who have taken the quiz) op de naam van de cursist.

Opmerking: Als je cursisten die de toets nog niet hebben gemaakt, een extra poging wilt geven, kun je dat doen door de toets te beheren.

Deze cursist een extra poging geven

Extra poging toevoegen via Toetsresultaten van cursist

Klik op de knop Deze cursist een extra poging geven (Allow this student an extra attempt). De cursist krijgt automatisch een extra poging om de toets te maken.

Opmerking: Wanneer je een toets modereert blijven de beschikbaarheidsdatums van de toets gelden. Als de Tot-datum verstrijkt voordat een leerling zijn extra poging heeft gedaan, worden alle toetsen die nog actief zijn automatisch afgesloten, zelfs als de poging van de cursist nog niet verlopen is.

Een extra poging toevoegen via Deze toets modereren

Klik op de link Deze toets modereren (Moderate This Quiz) om pogingen voor een of meer cursisten toe te voegen.

Toets modereren

Als je een toets voor één cursist wilt modereren, zoek je de cursist en klik je op Bewerken (Edit) [1]. Je kunt ook cursisten in je cursus filteren met behulp van het veld Personen zoeken (Search People) [2].

Cursist meer tijd geven

Typ in het veld Extra pogingen (Extra Attempts) [1] het aantal extra pogingen dat je de cursist wilt geven.

Als de toets is vergrendeld in verband met beschikbaarheidsdatums, moet je de toets voor de cursist ontgrendelen door het selectievakje De toets handmatig ontgrendelen voor keuzevakje de volgende poging (Manually unlock the quiz for the next attempt) aan te vinken en de beschikbaarheidsdatums voor de individuele cursist of de hele klas bijwerken [2].

Opmerkingen:

  • Het veld Extra pogingen (Extra Attempts) verschijnt alleen voor toetsen waarbij het aantal toegestane pogingen voor cursisten ingesteld is.
  • Als er voor een toets een toegangscode nodig is, moeten cursisten die code invoeren om aan de toets te beginnen nadat deze handmatig is ontgrendeld.
  • Wanneer je een toets modereert blijven de beschikbaarheidsdatums van de toets gelden. Als de Tot-datum verstrijkt voordat een leerling zijn extra poging heeft gedaan, worden alle toetsen die nog actief zijn automatisch afgesloten, zelfs als de poging van de cursist nog niet verlopen is.

Extra opties aanpassen

Extra opties aanpassen

Afhankelijk van je toetsinstellingen, kan het vak Meer tijd voor cursist extra opties bevatten.

Als er een tijdslimiet aan de toets is gekoppeld en je cursisten meer tijd wilt geven, typ je het aantal extra minuten in het veld Extra tijd voor iedere poging (Extra Time on Every Attempt) [1]. Als de cursist de toets nog niet heeft gemaakt, wordt de extra tijd opgeteld bij de eerste en alle volgende pogingen van de cursist. Meer informatie over extra tijd beheren in tijdgebonden toetsen.

Als de toets wordt opgeslagen met de optie Slechts eenmaal na iedere poging (Only Once After Each Attempt), kan de cursist nog eenmaal de toetsresultaten bekijken [2]. De resultaten bestaan uit zowel hun eigen antwoorden als de juiste antwoorden. Nadat de cursist de toetsresultaten heeft bekeken, wordt de verlenging voor het bekijken van resultaten teruggezet en worden de resultaten weer verborgen. Meer informatie over het beperken van toetsresultaten.

Opmerking: Als de Slechts eenmaal-optie wordt geselecteerd en cursisten een extra poging voor het maken van de toets hebben gekregen, kunnen ze de resultaten bekijken voordat ze de toets maken, maar ook nadat ze toets hebben gemaakt. Als cursisten meerdere pogingen krijgen om een toets te maken, kun je de toets bewerken en de optie Meerdere pogingen toestaan (Allow Multiple Attempts) selecteren, zodat cursisten hun antwoorden alleen na de laatste poging kunnen bekijken.  

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Toets modereren voor meerdere cursisten

Als je meerdere cursisten wilt selecteren, schakel je het selectievakje [1] naast elke gewenste naam in. Schakel het bovenste selectievakje [2] in als je alle cursisten wilt selecteren. Klik op de knop Verlengingen wijzigen voor [#] geselecteerde cursisten (Change Extensions for [#] Selected Students) [3].

Meerdere cursisten meer tijd geven

Voltooi de verlengingen voor de geselecteerde cursisten. Denk eraan dat er afhankelijk van de instellingen van de toets, extra toetsopties voor alle geselecteerde cursisten kunnen worden weergegeven.

Wanneer je klaar bent, klik je op Opslaan (Save).

0 Likes
Was this article helpful? Yes No