cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hoe gebruik ik het cursusdashboard als docent?

Hoe gebruik ik het cursusdashboard als docent?

Het dashboard is het eerste wat je ziet als je in Canvas inlogt. Op het dashboard kun je zien wat er gebeurt in al je huidige cursussen.

Je kunt op elk ogenblik terugkeren naar je gebruikersdashboard door op de Dashboard link te klikken in Globale Navigatie.

Opmerking: Als jouw instituut the Cursus configuratietutorial (Course Setup Tutorial) , heeft geactiveerd, dan is de dashboard in de hele breedte van de browser responsief.

Dashboard openen

Dashboard openen

Klik op de Dashboard link in Globale Navigatie.

Dashboard bekijken

Het Dashboard is je bestemmingspagina in Canvas. Afhankelijk van je instituut kan een van de twee standwaardweergaven voor Dashboard zijn ingesteld: Kaartweergave of of Weergave recente activiteiten.

  • Kaartweergave: toont de cursuskaarten voor snelle toegang tot al je favoriete cursussen (dezelfde cursussen worden weergegeven in de link Cursus van het menu Globale Navigatie)
  • Weergave recente activiteiten: toont alle recente activiteiten voor alle cursussen

Algemene aankondigingen weergeven

Algemene aankondigingen weergeven

Het Dashboard kan ook globale aankondigingen bevatten, die aankondigingen zijn die door jouw instituut zijn gemaakt. Om de aankondiging vanuit je dashboard te verwijderen, klik je op het Verwijderen (Remove) icoon.

Verwijderde aankondiging bekijken

Verwijderde aankondiging bekijken

Als je een algemene aankondiging verwijdert, kun je verwijderde aankondigingen bekijken op de pagina Algemene aankondigingen.

Dashboardweergave veranderen

Om je Dashboard-weergave te wijzigen, klik je op het menu Opties (Options) en kies je de gewenste weergaveoptie.If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback