Hoe kan ik met een rubriek inleveringen in SpeedGrader beoordelen?

Als je een rubriek aan een opdracht hebt toegevoegd, kun je in SpeedGrader de rubriekfunctie bepalen.

Rubriek voor beoordeling gebruiken

Als je de rubriek wilt gebruiken om een cijfer te berekenen, moet het selectievakje Deze rubriek gebruiken voor het beoordelen van opdrachten zijn ingeschakeld wanneer je een rubriek aan een opdracht toevoegt. Zorg ervoor dat dit selectievakje is ingeschakeld voordat je opdrachten gaat beoordelen.

Ook als je de rubriek niet specifiek voor een beoordeling selecteert, kun je de rubriek gebruiken voor het evalueren van een opdracht, maar het cijfer wordt dan niet automatisch bijgewerkt.

Extra credit voor leerdoelen

Als je rubriek leerdoelen bevat, is het mogelijk dat je extra punten aan het leerdoelcriterium kunt toekennen als deze functie is ingeschakeld voor je cursus. In de les over cursusfuncties leer je hoe je functieopties kunt beheren.

Opmerkingen:

  • Als je rubriek geen vooraf ingestelde rubriekcriteria bevat, moet je de rubriek beoordelen met vrije opmerkingen.
  • Als je rubriek geen puntwaarden bevat, moet je de rubriek beoordelen als een rubriek zonder scoring.

SpeedGrader openen

SpeedGrader openen

Open SpeedGrader vanuit een opdracht, toets of beoordeelde discussie.

Inlevering van cursist openen

Inlevering van cursist openen

Gebruik de cursistenlijst om te zoeken naar een inlevering van een cursist.

Rubriek bekijken

Rubriek bekijken

Klik op de knop Rubriek bekijken (View Rubric).

Grootte van rubriek wijzigen

Grootte van rubriek wijzigen

Als je het gehele rubriekvenster wilt weergeven, moet je wellicht verticaal en horizontaal scrollen. Je kunt de grootte van het rubriekvenster wijzigen door de formaatkolom horizontaal te slepen.

Rubriek voltooien

Rubriek voltooien

Klik voor elk criterium op de beoordeling die van toepassing is op de inlevering van de cursist [1]. De geselecteerde beoordeling toont de beoordelingswaarde in het veld Punten (Points) [2]. Als een criterium een bereik bevat, kun je op een beoordeling klikken waardoor het gehele bereik wordt geselecteerd en standaard de hoogste waarde in dat bereik wordt gebruikt [3].

Als je een andere waarde binnen een bereik wilt selecteren, typ je de waarde in het veld Punten [4]. Je kunt handmatig punten invoeren boven de maximale puntwaarde voor het criterium. Elke criteriumwaarde wordt opgesteld bij het puntentotaal van de cursist [5].

Klik op de toegekende beoordeling [6] om een beoordeling te deselecteren en de toegekende puntwaarde te herstellen.

Leerdoelen kunnen ook extra punten ondersteunen. Als extra punten voor leerdoelen niet behouden blijven nadat de rubriek is opgeslagen, is deze functie niet ingeschakeld voor je cursus.

Je kunt ook voor elk rubriekcriterium een opmerking toevoegen door te klikken op het pictogram voor opmerkingen [7].

Rubriek opslaan

Rubriek opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Score bekijken

Score bekijken

Als je een rubriek instelt voor beoordeling, worden de rubriekpunten automatisch weergegeven in het beoordelingsveld. Je kunt de beoordeling ook handmatig invoeren vanuit de rubriek.