Hoe publiceer ik een cursus?

Als je gemachtigd bent je cursus te publiceren, kun je je cursus publiceren via het Dashboard, de zijbalk van de startpagina van de cursus, de zijbalk van de Cursusinstellingen of de Controlelijst voor cursus-setup.

Opmerkingen:

  • Je moet een cursus publiceren zodat cursisten de cursus en de inhoud ervan kunnen openen. Cursisten kunnen geen niet-gepubliceerde cursussen en inhoud zien.
  • Het publiceren van een cursus is een cursusmachtiging. Als je je cursus niet kunt publiceren, heeft je organisatie deze functie beperkt.
  • Door je cursus te publiceren worden uitnodigingen verzonden naar alle gebruikers die handmatig aan de cursus zijn toegevoegd. Gebruikers die via SIS-import zijn toegevoegd, ontvangen geen uitnodiging. 
  • Uitnodigingen worden pas na de begindatum van de cursus verzonden. (De begindatum is doorgaans de periodedatum, tenzij de periode wordt overschreven door een specifieke cursus- of sectiedatum in Cursusinstellingen.)
  • Als je een Free-for-Teacher-account hebt, kun je een cursus pas publiceren nadat je je e-mailadres hebt bevestigd.
  • Als je cursus is gepubliceerd en cijfers bevat, kun je de status Gepubliceerd van de cursus niet wijzigen.

In Dashboard publiceren

Zoek de sectie Niet-gepubliceerde cursussen (Unpublished Courses) in het Dashboard [1].

Zoek de cursus die je wilt publiceren en klik op de knop Publiceren (Publish) [2].

In cursus publiceren

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1]. Je cursussen zijn ingedeeld op gepubliceerde cursussen [2] en niet-gepubliceerde cursussen [3]. Om een niet-gepubliceerde cursus te openen, klik je op de naam van de cursus [4].

Cursus publiceren

Cursus publiceren

De status van de cursus wordt weergegeven in de zijbalk van de Cursusstartpagina en de zijbalk van de Cursusinstellingen.

Klik op de knop Publiceren (Publish) om je cursus te publiceren.

Opmerking: Op kleinere schermen wordt de zijbalk weergegeven onder andere pagina-inhoud.

Bevestiging weergeven

Bevestiging weergeven

Er wordt een bericht bovenaan het scherm weergegeven ter bevestiging dat je cursus is gepubliceerd.

Publicatie van de cursus ongedaan maken

Publicatie van de cursus ongedaan maken

Als je de publicatie van de cursus ongedaan wilt maken, klik je op de knop Publicatie ongedaan maken (Unpublish) in de zijbalk. Cursisten die al een uitnodiging voor de cursus hebben ontvangen, hebben geen toegang tot je cursus.

Zodra je cursus een beoordeelde inlevering bevat, zal de cursusstatus niet langer meer in de zijbalk worden aangegeven en kun je de publicatie van je cursus niet meer ongedaan maken.