Hoe stuur ik een bericht naar alle cursisten gebaseerd op specifiek cursuscriteria in New Analytics?

Wanneer je een gegevensvergelijkingskaart bekijkt, kun je een bericht sturen naar leerlingen van wie de cijfers of inleveringen binnen drie specifieke criteria vallen: cijfers binnen een bepaald percentagebereik, opdrachten ontbreken, of opdrachten zijn te laat. Ontvangers van berichten worden automatisch ingevuld op basis van het geselecteerde criterium en toegepaste filters.

De selectiecriteria worden toegepast op de prestaties van cursisten voor alle opdrachten. De selectie van de individuele cursisten is gebaseerd op de scores van de cursist en de status van de inlevering.

De verzonden berichten kunnen worden bekeken in de map Verzonden in de Gesprekken-inbox. Berichten die aan meer dan één cursist worden verzonden, worden als individuele berichten verzonden.

Als dit nodig is, kun je ook een bericht aan een individuele cursist sturen.

Opmerkingen:

  • Als je de link New Analytics niet kunt vinden in je cursusnavigatie, kun je de link zichtbaar maken via het tabblad Navigatie in Cursusinstellingen. Als de link New Analytics niet beschikbaar is op het tabblad Navigatie, heeft je instituut deze functies uitgeschakeld.
  • De gegevens in New Analytics worden elke 24 uur vernieuwd. Controleer wanneer de gegevens in de cursus voor het laatst zijn bijgewerkt, omdat de mogelijkheid bestaat dat recente cursusactiviteit en inleveringen van cursisten nog niet zijn verwerkt.
  • Cursisten kunnen New Analytics niet bekijken.
  • Je moet mogelijk cookies van derden inschakelen in je browserinstellingen om New Analytics in Canvas te kunnen weergeven.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

New Analytics openen

Klik op de link New Analytics in de cursusnavigatie [1] of klik op de knop New Analytics op de startpagina van de cursus [2] om New Analytics te openen.

Opmerking: Als je de link New Analytics niet kunt vinden, kun je de link zichtbaar maken via het tabblad Navigatie in Cursusinstellingen.

Cursuscijfer-analytics openen

Cursuscijfer-analytics openen

Klik op het tabblad Cursuscijfer (Course Grade) om cursuscijfer-analytics te bekijken.

Een bericht sturen naar cursisten die

Een bericht sturen naar cursisten die

Ontvangers van berichten worden automatisch ingevuld op basis van het geselecteerde criterium en toegepaste filters.

Als je analytics wilt filteren op een specifieke opdracht, sectie of cursist, kun je het gewenste filter zoeken en selecteren in het veld Filter [1]. Klik vervolgens op het Berichtenpictogram [2].

Criteria selecteren

Het standaardcriterium van het venster Een bericht sturen naar cursisten die (Message Students Who) is scorebereik [1]. Daarmee kun je studenten berichten sturen op basis van een specifiek huidig cijferpercentagebereik in de cursus.

Het veld Bereik bepaalt het gespecificeerde percentagebereik [2] en het veld BCC toont het aantal studenten dat binnen het gespecificeerde bereik valt [3]. Het veld Bereik geeft standaard 0 tot 100% weer, het BCC-veld omvat dus alle cursisten in de cursus. Bovendien worden alle filterresultaten op de pagina Analytics automatisch weergegeven als een beoogde ontvanger voor het bericht. Als er geen filters zijn toegepast, wordt het bericht weergegeven als te verzenden aan alle secties.

Voer om een nieuw bereik te selecteren het minimum en het maximum voor het huidige cijferpercentage in de percentagevelden in [4]. Het BCC-veld toont het bijgewerkte aantal cursisten en/of secties die een cijferpercentages binnen het gespecificeerde bereik hebben [5].

Ontbrekende of te late inleveringen selecteren

De opties voor de criteria Ontbrekend of Te laat omvatten geen enkel aanvullend criteria. De selectie van de cursisten is gebaseerd op de inleveringsstatus. Het aantal studenten dat voldoet aan de criteria wordt weergegeven in het BCC-veld. Nogmaals, alle filters op de pagina Analytics worden ook automatisch weergegeven als beoogde ontvangers.

Opmerking: Wanneer je een bericht stuurt naar cursisten waarvan er een opdracht ontbreekt, toont New Analytics alleen cursisten waarvan de deadline voor de opdracht al verstreken is.

Ontvangers verifiëren

Ontvangers verifiëren

Voor elk criterium kun je, indien nodig, beheren welke gebruikers het bericht zullen ontvangen. Klik op de link met het aantal studenten [1] en bekijk vervolgens het uitgevouwen BCC-veld [2].

Klik op het pictogram Verwijderen [3] achter de naam van de cursist om een cursist uit het bericht te verwijderen.

Namen terugzetten

Klik op de link Namen terugzetten (Reset Names) om de namen van alle cursisten op de oorspronkelijk gespecificeerde lijst terug te zetten.

Bericht versturen

Bericht versturen

Voer in het veld Onderwerp (Subject) een onderwerp voor je bericht in.

Voer in het veld Bericht (Message) [2] de beschrijving van je bericht in.

Klik op de knop Verzenden (Send) [3].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No