cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe neem ik een cursus op in de openbare cursusindex?

Hoe neem ik een cursus op in de openbare cursusindex?

De openbare cursusindex is een verzameling van alle cursussen die door iedereen binnen je organisatie kunnen worden bekeken. Met betrekking tot de index verwijdt de term openbaar naar de index, niet naar de cursussen. Cursussen in de index kunnen openbaar of privé zijn. Informatie over het weergeven van de openbare cursusindex.

Als je je cursussen wilt opnemen in de openbare cursusindex, kun je de optie voor zichtbaarheid van de cursusindex inschakelen in de Cursusinstellingen. Je kunt ook een beschrijving van je cursus opgeven als onderdeel van de cataloguslijst.

Bekijk de PDF Zichtbaarheidsopties voor cursus voor meer informatie over zichtbaarheidsopties.

Opmerkingen:

  • De openbare cursusindex is momenteel een facultatieve accountfunctie die door de beheerder moet worden ingeschakeld.
  • Als je cursus is ingesteld op zelfinschrijving, kun je een knop voor deelname toevoegen zodat gebruikers zich op elk gewenst moment zelf kunnen inschrijven. Deze optie hoeft niet te worden ingeschakeld om een cursus in de openbare cursusindex op te nemen, maar cursisten die de cursus bekijken, kunnen geen bijdrage leveren aan discussies, toetsen of opdrachten, tenzij ze zijn ingeschreven.
  • Als een cursus een einddatum heeft, wordt de cursus niet automatisch uit de openbare cursusindex verwijderd.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Cursusgegevens openen

Cursusgegevens openen

Klik op het tabblad Cursusgegevens (Course Details).

Zichtbaarheid instellen

Zichtbaarheid instellen

Schakel bij de zichtbaarheidsopties het selectievakje Deze cursus aan de openbare cursusindex toevoegen (Include this course in the public course index) in.

Beschrijving instellen

Beschrijving instellen

Voer in het veld Beschrijving een beschrijving van de cursus in.

Cursusgegevens bijwerken

Cursusgegevens bijwerken

Klik op de knop Cursusdetails bijwerken (Update Course Details).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.