Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe gebruik ik de indexpagina Modules?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe gebruik ik de indexpagina Modules?

Modules bepalen de totale stroom van je cursus en de inhoud ervan. Als cursusleider kun je modules toevoegen, items toevoegen aan een module en module-instellingen beheren. Bovendien kun je alle modules en module-items anders rangschikken.

Modules openen

Modules openen

Klik in de Cursusnavigatie op de link Modules.

Indexpagina Modules bekijken

De indexpagina Modules biedt algemene instellingen boven aan de pagina [1] gevolgd door de afzonderlijke modules [2]. Items voor de cursusinhoud zijn in elke module ingesloten [3].

Opmerking: De indexpagina Modules ondersteunt sneltoetsen. Je kunt een venster met een lijst van toetsenbordsneltoetsen weergeven door de toetsen Shift+vraagteken op je toetsenbord tegelijk in te drukken.

Globale instellingen voor Modules bekijken

Globale instellingen voor Modules bekijken

Globale instellingen omvatten het samenvouwen en uitvouwen van alle modules, het bekijken van de voortgang van een cursist in een module en het toevoegen van nieuwe modules.

Opmerkingen:

  • De knop Alles samenvouwen wordt getoond als een of meerdere modules zijn uitgevouwen. De knop Alles uitvouwen wordt getoond als alle modules zijn samengevouwen.
  • Als een gebruiker met een cursusinschrijving een of meer modules samenvouwt of uitvouwt, blijft de indexpagina Modules in de toestand van elke module wanneer naar de pagina wordt teruggekeerd.

Modules bekijken

Modules bekijken

In Modules kun je alle modules in je cursus bekijken. Modules zijn gerangschikt in de voortgangsvolgorde.

Modules bevatten de inhoudsitems binnen elke module. Als standaard zijn modules uitgevouwen en tonen deze alle items in de module [1]. Klik op de pijl voor samenvouwen [1] om de module samen te vouwen.

Opmerking: Als je besluit om een of meerdere modules samen te vouwen of uit te vouwen, onthoudt de indexpagina Modules de toestand van elke module.

Modulekop bekijken

Modulekop bekijken

Elke modulekop bevat de naam van de module [1].

De kop kan ook modulevoorwaarden [2] en modulevereisten [3] bevatten.

Module-instellingen beheren

Module-instellingen beheren

De pictogrammen rechts van de modulenaam zijn bedoeld voor de gehele module. Je kunt een hele module publiceren of de publicatie ervan ongedaan maken [1] en een nieuw inhoudsitem toevoegen aan de module [2].

In de vervolgkeuzelijst Opties (Options) [3] kun je een module bewerken [4], waarbij je de naam van de module kunt wijzigen, modules kunt vergrendelen, modulevoorwaarden kunt instellen en modulevereisten kunt instellen.

Je kunt ook de module verplaatsen [5], module-items verplaatsen [6], de module verwijderen [7], of de module dupliceren [8].

Modules anders rangschikken

Modules anders rangschikken

Je kunt de positie van een module wijzigen door de aanwijzer boven de handgreep naast de modulenaam te houden en de module naar de gewenste locatie te slepen.

Modulepictogrammen weergeven

Modulepictogrammen weergeven

Modules kunnen met verschillende typen inhoud worden gevuld. Elk module-item bevat ook een pictogram dat het type aangeeft:  

  • Pagina [1]: een pagina met inhoud om te lezen
  • Discussie [2]: een cursusdiscussie
  • Toets [3]: een cursustoets
  • Opdracht [4]: een cursusopdracht
  • Link of externe tool [5]: een link of externe tool die buiten de cursus kan worden bekeken
  • Bestand [6]: een bestand om te downloaden of bekijken

Afzonderlijk module-item bekijken

Afzonderlijk module-item bekijken

Elke module kan inhoudsitems bevatten die de itemnaam [1], de inleverdatum [2], het aantal punten [3], de modulevereisten [4] en de status van het module-item [5] weergeven. Een module kan ook niet-beoordeelde items [6], zoals pagina's en niet-beoordeelde discussies, bevatten. Als er een To-do-datum is toegevoegd aan een niet-beoordeeld item, wordt de datum weergegeven naast het module-item [7].

Een afzonderlijk module-item beheren

Voor elk afzonderlijk module-inhoudsitem kun je de vervolgkeuzelijst voor opties gebruiken [1], het inhoudsitem bewerken [2], het item verplaatsen [3], het item tot 5 niveaus laten inspringen (of een inspringing verwijderen) [4], het item dupliceren als het item duplicatie ondersteunt [5], het inhoudsitem verwijderen uit de module [6], de inhoud naar een andere gebruiker verzenden [7] of naar een andere cursus kopiëren [8].

Module-item anders rangschikken

Module-item anders rangschikken

Je kunt de positie van een module-item wijzigen door de aanwijzer boven de handgreep naast de naam van het item te houden en het item naar de gewenste locatie te slepen.

Leertrajecten bekijken

Leertrajecten bekijken

Als je in je cursus met Leertrajecten werkt, kun je de pagina Modules openen en zien welke module-items zijn ingesteld voor Leertrajecten.

Blauwdrukcursus bekijken

Blauwdrukcursus bekijken

Als je cursus blauwdrukpictogrammen bevat, is de cursus gekoppeld aan een blauwdrukcursus. Blauwdrukcursussen zijn cursussen die als een sjabloon worden beheerd en kunnen vergrendelde objecten bevatten die beheerd worden door een Canvas-beheerder, cursusontwerper of andere cursusleider. Net zoals bij Conceptstatuspictogrammen wordt in Modules de objectstatus ook weergegeven op de relevante indexpagina van het object.

Het tabblad Cursusdetails in Cursusinstellingen geeft aan of je cursus een blauwdrukcursus is. In de meeste gevallen is je cursus geen blauwdrukcursus en kun je alleen niet-vergrendelde inhoud in je cursus beheren. Is je cursus een blauwdrukcursus, dan kun je cursusinhoud vergrendelen en synchroniseren met gekoppelde cursussen.

Publicatie van geplande pagina bekijken

Als je organisatie dat heeft ingeschakeld, kun je plannen wanneer een pagina wordt gepubliceerd en kun je zien wanneer een poagina is gepland voor publicatie.

Cursistweergave bekijken

Klik op de knop Cursistweergave (Student View) om als cursist de indexpagina voor de modules te bekijken.

Opmerking: Als de cursusnavigatielink voor de pagina is uitgeschakeld en verborgen is voor cursisten, wordt de knop Cursistweergave niet getoond.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.