Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe beheer ik als cursusleider API-toegangstokens?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe beheer ik als cursusleider API-toegangstokens?

Je kunt API-toegangstokens beheren met behulp van je Gebruikersinstellingen. Toegangstokens geven toegang tot Canvas-bronnen via de Canvas API. Toegangstokens kunnen automatisch worden gegenereerd voor toepassingen van derden, maar kunnen ook handmatig worden gemaakt. Toepassingen van derden, met inbegrip van apparaten waarmee je de app Canvas Teacher hebt geopend, zijn gemachtigd namens jou Canvas te openen.

Met behulp van de Canvas API heeft de houder van het toegangstoken toegang tot dezelfde Canvas-bronnen als jij. Toepassingen van derden, met inbegrip van apparaten waarmee je de app Canvas Teacher hebt geopend, zijn gemachtigd namens jou Canvas te openen. Raadpleeg de documentatie bij Canvas API voor meer informatie over Canvas API.

Gebruikersinstellingen openen

Gebruikersinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en klik daarna op de link Instellingen (Settings) [2].

Toegangstokens bekijken

Toepassingen van derden met toegangstokens en door gebruikers gegenereerde toepassingstokens worden vermeld in de sectie Goedgekeurde integraties [1].

Voor elk toegangstoken kun je de naam [2], het doel [3], de vervaldatum [4] en de datum van het laatste gebruik [5] bekijken.

Opmerking: Er worden mobiele toegangstokens voor je gegenereerd wanneer je inlogt bij een mobiele Canvas-app. Deze vervallen nooit. Als je toegang voor een mobiele app wilt verwijderen, moet het toegangstoken worden verwijderd.

Toegangstoken toevoegen

Toegangstoken toevoegen

Als je een toegangstoken handmatig wilt toevoegen, klik je op de knop Toegangstoken toevoegen (Add New Access Token).

Tokendetails toevoegen

Tokendetails toevoegen

Voer in het veld Doel (Purpose) [1] een beschrijving in voor je toegangstoken. Je kunt ook een vervaldatum selecteren doot op het kalenderpictogram te klikken [2]. Voor een token zonder vervaldatum laat je het veld Vervalt (Expires) leeg.

Klik op de knop Token genereren (Generate Token) [3] om een nieuw toegangstoken te maken.

Toegangstoken bekijken

Toegangstoken bekijken

Bekijk de beschrijving bij het token [1]. Klik op link details [2] om details van het token te bekijken.

Tokendetails bekijken

Tokendetails bekijken

De toegangstokendetails omvatten een token waarmee API-aanroepen namens jou kunnen worden gemaakt [1].

Klik op de knop Token opnieuw genereren (Regenerate Token) [2] om een toegangstoken opnieuw te genereren.

Toegangstoken verwijderen

Toepassing verwijderen

Klik op het pictogram Verwijderen om een toegangstoken te verwijderen.

Verwijdering bevestigen

Verwijdering bevestigen

Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.