Welke opties zijn er om een toets in een cursus opnieuw te beoordelen?

Als je per ongeluk een toets hebt gepubliceerd die moet worden gecorrigeerd, kun je gebruikmaken van toetsherbeoordeling om bestaande toetsvragen te bewerken en kun je Canvas opdracht geven de cijfers opnieuw te berekenen.

Herbeoordeling werkt alleen voor specifieke typen toetsvragen en geldt alleen voor cursisten die de toets al hebben gemaakt. Door een vraag toe te voegen of te verwijderen wordt de herbeoordelingsfunctie niet geactiveerd. Ook door de puntwaarde voor een toetsvraag te wijzigen wordt er geen herbeoordeling geactiveerd. De door de cursist ingeleverde toets laat de bijgewerkte puntwaade zien, maar het huidige cijfer wordt niet gewijzigd in de Cijferlijst. Als je je toets op een van deze drie manieren hebt bewerkt, moet je de toets modereren en de cursist de toets laten overdoen.

Deze functie is alleen van toepassing op cursisten die de toets al gemaakt hebben en waarbij alleen de bestaande toetsvragen zijn gewijzigd.

Zodra de herbeoordeling van de toets is voltooid, ontvang je een e-mailmelding om je te laten weten dat de herbeoordeling is afgelopen.

Herbeoordelingstypen

Herbeoordelingstypen

Momenteel is herbeoordeling van toetsen beschikbaar voor de vraagtypen Meerkeuze, Waar/Niet waar en Meerdere antwoorden.

Beperkingen bij herbeoordeling

Herbeoordeling van toetsen geldt niet voor vragen die aan een toetsbank gekoppeld zijn, omdat vragen in meer dan één toets kunnen worden gebruikt.

Het verwijderen van antwoorden op een vraag met inleveringen schakelt bovendien de optie uit om deze vraag te kunnen herbeoordelen.

Opties voor herbeoordeling

Opties voor herbeoordeling

Wanneer je het correcte antwoord voor een toetsvraag wijzigt, biedt Canvas vier herbeoordelingsopties, afhankelijk van het vraagtype.

Punten toekennen voor beide antwoorden

Punten toekennen voor beide antwoorden

Via toetsanalyses of feedback van cursisten kun je ontdekken dat cursisten een vraag te verwarrend vinden of kom je erachter dat op de vraag meerdere antwoorden mogelijk zijn terwijl er maar één is geselecteerd. In dergelijke gevallen kun je de optie Punten toekennen voor zowel gecorrigeerde als eerdere juiste antwoorden (Award points for both corrected and previously correct answers) selecteren om een foutieve beoordeling te voorkomen.

Opmerkingen:

  • Als een vraag meerdere keren opnieuw is beoordeeld, zal de optie Punten toekennen voor zowel gecorrigeerde als eerdere juiste antwoorden alleen punten toekennen voor het gecorrigeerde antwoord en het laatste antwoord dat als juist is gemarkeerd.
  • Deze optie is niet beschikbaar voor vragen met meerdere antwoorden.

Punten toekennen voor juiste antwoord

Punten toekennen voor juiste antwoord

Het kan wel eens gebeuren dat een verkeerd antwoord als het juiste antwoord wordt gemarkeerd. Met de optie Geef alleen punten voor het correcte antwoord (Only award points for the corrected answer) kun je het antwoord corrigeren en punten geven aan degenen die het antwoord hebben geselecteerd dat het juiste was.

Geef iedereen het volledig aantal punten

Geef iedereen het volledig aantal punten

In sommige gevallen is het het handigst om iedereen het volledige aantal punten voor een vraag te geven. Selecteer de optie Geef iedereen het volledig aantal punten voor deze vraag (Give everyone full credit for this question).

Bijwerken zonder herbeoordeling

Bijwerken zonder herbeoordeling

Als je je vraag of antwoorden voor een toekomstige toets moet verbeteren, kun je de optie Vraag bijwerken zonder herbeoordeling (Update question without regrading) selecteren om een vraag bij te werken zonder herbeoordeling van de cursisten die de toets al hebben gemaakt.