Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik het Canvas App Center in een cursus gebruiken?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe kan ik het Canvas App Center in een cursus gebruiken?

Het App Center is je toegang tot krachtige trainingsmiddelen die gemakkelijk te integreren zijn in een Canvas-cursus.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Apps openen

Apps openen

Klik op het tabblad Apps.

App Center weergeven

App Center weergeven

Het App Center toont alle apps die in je cursus beschikbaar zijn [1]. Je kunt ook filteren op geïnstalleerde [2] en niet-geïnstalleerde [3] apps, of je kunt het zoakvak gebruiken om naar een specifieke app te zoeken [4].

App weergeven

App weergeven

Houd de aanwijzer boven een app als je daarvan een korte beschrijving wilt zien. Klik op de app om alle details te zien.

Appdetails weergeven

Op de detailpagina kun je een beschrijving van de app bekijken [1]. Wanneer je klaar bent om de app met de juiste referenties te installeren, kun je de app toevoegen als een tool voor je cursus [2].

Opmerking: Het Canvas App Center bevat niet altijd alle informatie over een app. Je kunt het Edu App Center bezoeken, waar je uitgebreide informatie vindt over de externe app die je wilt configureren.

App-configuraties weergeven

App-configuraties weergeven

Klik op de knop App-configuraties weergeven (View App Configurations) om bestaande apps en configuraties in je cursus te bekijken.

Apps op accountniveau weergeven

Apps op accountniveau weergeven

Je kunt alle geconfigureerde apps in je cursus bekijken.

Bij apps die door je Canvas-beheerder op accountniveau zijn gemaakt, wordt een slotje weergegeven [1]. Je kunt de plaatsing van de app bekijken door op het pictogram voor informatie te klikken [2]. De plaatsing laat de locatie(s) van de app zien, zoals Cursusnavigatie of de Rich Content Editor, zodat je weet waar de app in je cursus verschijnt.

Apps op cursusniveau beheren

Apps op cursusniveau beheren

Als je configuraties voor een externe app op cursusniveau wilt bekijken, klik je op het instellingenpictogram van de app [1]. Als je de app wilt bewerken, klik je op de link Bewerken (Edit) [2]. Klik op de link Plaatsingen (Placements) [3] om plaatsingen voor de app te bekijken. Klik op de link Verwijderen (Delete) [4] als je de app wilt verwijderen.

App-plaatsingen weergeven

App-plaatsingen weergeven

Met App-plaatsingen worden de plaatsen in Canvas weergegeven waar je app kan worden gebruikt.

Opmerking: Mogelijk wordt het bericht Geen plaatsingen ingeschakeld (No Placements Enabled) weergegeven. Dit bericht geeft aan dat er voor de app geen plaatsingen binnen Canvas zijn opgegeven. Maar de app werkt wel gewoon zoals bedoeld.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.