Hoe exporteer ik cijfers uit de Cijferlijst?

Je kunt scores vanuit de Cijferlijst exporteren en ze als CSV-bestand downloaden naar je computer. De Cijferlijst CSV-opdrachtkolommen worden in dezelfde volgorde weergegeven als getoond in de Cijferlijst voor een individuele gebruiker.

Opmerkingen over CSV-bestanden:

 • Sommige kolommen in het CSV-bestand zijn alleen-lezen en worden berekend op basis van regels of percentages die zijn ingesteld in Canvas. Alle wijzigingen aan deze kolommen worden genegeerd wanneer je het bestand opnieuw naar je cursus uploadt.
 • Wanneer een beoordelingsperiodefilter wordt toegepast in de Cijferlijst, toont de export de resultaten van de gefilterde beoordelingsperiode. De totaalkolommen van opdrachtgroepen worden echter weergegeven in alle beoordelingsperioden.
 • Voor opdrachtgroepkolommen geldt dat wijzigingen aan opdrachtscores automatisch worden opgenomen in de berekening van de opdrachtgroep in de Cijferlijst.
 • De kolom Totaal in de Cijferlijst laat het totaalcijfer van alle opdrachten met een cijfer in de cursus zien, inclusief opdrachten met een verborgen cijfer. De CSV-download bevat alleen-lezenkolommen voor huidige scores en eindscores. De huidige score staat voor het totaal waarbij niet-ingeleverde opdrachten worden genegeerd en de eindscore telt niet-ingeleverde opdrachten als nul. Opdrachten met verborgen scores zijn niet-gepubliceerde cijfers. Ze worden weergegeven in afzonderlijke kolommen voor respectievelijk niet-gepubliceerde huidige score en niet-gepubliceerde eindscore.
 • Als een student een opdracht meerdere keren heeft ingeleverd, is in het CSV-bestand alleen de laatste inlevering opgenomen.
 • Voltooide en inactieve inschrijvingen worden niet in het CSV-bestand opgenomen, tenzij de respectievelijke optie Voltooide inschrijvingen tonen (Show Concluded Enrollments) of Inactieve inschrijvingen tonen (Show ... is ingeschakeld in het instellingenmenu van de Cijferlijst.
 • Voltooide/niet-voltooide opdrachten worden weergegeven als volledig of zonder cijfer (voor een opdracht van 10 punten is dat dan 10 of 0).
 • Als je de optie Overschrijving eindcijfer in je cursus hebt ingeschakeld, bevat de Cijferlijst-export het overschrijvingscijfer. Wijzigingen in Overschrijving eindcijfer worden weergegeven in de importbevestigingspagina.
 • Exportbestanden van de Cijferlijst worden automatisch opgeslagen in je gebruikersbestanden in de map Niet-gearchiveerd (Unfiled).
 • Als je beleid voor handmatig posten van cijfers voor specifieke opdrachten hebt ingesteld, zullen die opdrachten het beleid voor posten in het CSV-bestand weergeven. Echter, het beleid voor posten van cijfers kan niet worden gewijzigd via het CSV-bestand.

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

Scores exporteren

Scores exporteren

Klik op de knop Export [1] en klik vervolgens op de link Huidige cijferlijstweergave exporteren (Export Current Gradebook View) [2].

Als je beoordelingsperioden gebruikt en alle beoordelingsperioden wilt opnemen in je CSV-bestand, klik je op de link Volledige cijferlijst exporteren (Export Entire Gradebook) [3].

Wanneer de export is voltooid, downloadt Canvas het CSV-betand automatisch naar je computer.

Geëxporteerde scores bekijken

Huidige scores exporteren

Als je de pagina tijdens het exporteren verlaat, wordt het CSV-bestand als een eerdere download weergegeven in het menu Export zodat het bestand nogmaals kan worden gedownload. Je kunt in de Cijferlijst een eerdere export weergeven.

Als je na het exporteren van een bestand wijzigingen in de Cijferlijst hebt aangebracht en je een nieuw bestand wilt exporteren, klik je nogmaals op de link Exporteren.

Opmerking:

 • Exportbestanden van de Cijferlijst bevatten de datum en tijd van de download om onderscheid te maken tussen meerdere exports. De naam van het exportbestand heeft de indeling JJJJ-MM-DDTUUMM, gevolgd door de naam van de cursus.
 • Exportbestanden van de Cijferlijst worden automatisch opgeslagen in je gebruikersbestanden in de map Niet-gearchiveerd (Unfiled).

Scores bewerken

Scores bewerken

Bewerk de scores in Microsoft Excel. Sla het bestand op als een CSV-bestand.

Nadat je de wijzigingen hebt aangebracht, kun je het bestand uploaden naar je cursus.

Alleen-lezenkolommen weergeven

De CSV-download bevat alleen-lezenkolommen met huidige scores en eindscores. Deze kolommen worden weergegeven voor elke opdrachtgroep in een cursus en voor eindscores van cursussen.

 • Huidige punten (Current Points) [1]: Geeft de punten voor beoordeelde opdrachten aan
 • Eindpunten (Final Points) [2]: Geeft de punten voor alle opdrachten aan
 • Huidige score (Current Score) [3]: Geeft de scores voor beoordeelde, gepubliceerde opdrachten aan
 • Niet-gepubliceerde huidige score (Unposted Current Score) [4]: Geeft de scores voor beoordeelde opdrachten aan, inclusief de geheime opdrachten
 • Eindscore (Final Score) [5]: Geeft de algehele score aan, waarbij niet-ingeleverde opdrachten de score 0 krijgen en verborgen opdrachten worden uitgesloten
 • Niet-gepubliceerde eindscore (Unposted Final Score) [6]: Geeft de totale score aan, waarbij niet-ingeleverde opdrachten de score 0 krijgen en verborgen opdrachten worden opgenomen
 • Huidig cijfer (Current Grade) [7]: Geeft het cursuscijfer aan op basis van beoordeelde, gepubliceerde opdrachten
 • Niet-gepubliceerd huidig cijfer (Unposted Current Grade) [8]: Geeft het cursus cijfer aan op basis van beoordeelde opdrachten, inclusief verborgen opdrachten maar exclusief niet-ingeleverde opdrachten
 • Eindcijfer (Final Grade) [9]: Geeft het algehele cursuscijfer aan, waarbij niet-ingeleverde opdrachten de score 0 krijgen en verborgen opdrachten worden uitgesloten
 • Niet-gepubliceerd eindcijfer (Unposted Final Grade) [10]: Geeft het algehele cursuscijfer aan, waarbij niet-ingeleverde opdrachten de score 0 krijgen en verborgen opdrachten worden opgenomen