Hoe creëer ik een nieuwe Test met individuele vragen?

Je kunt je eigen vragen toevoegen aan je testen. Je kunt diverse soorten toetsvragen maken. Individuele vragen kunnen ook aan vragengroepen worden toegevoegd.

Wanneer een document vanaf een toets naar de Rich Content Editor wordt geüpload, wordt het bestand opgeslagen in de map Geüploade media in Cursusbestanden en komt dit standaard in de verborgen status te staan. Cursisten kunnen het bestand zien wanneer de toets voor hen beschikbaar wordt gemaakt. Meer informatie over zichtbaarheid van bestanden.

Opmerking: Wanneer de functieoptie Standaard instellen op Nieuwe toetsen is ingeschakeld, kun je geen Klassieke toetsen maken. Maar je kunt bestaande Klassieke toetsen wel blijven bewerken, importeren en migreren naar Nieuwe toetsen.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik op de link Toetsen (Quizzes).

Toets toevoegen

Toets toevoegen

Klik op de knop Toets toevoegen (Add Quiz).

Toets-engine selecteren

Toets-engine selecteren

Als je cursus Nieuwe toetsen heeft ingeschakeld, moet je een toets-engine selecteren.

Klik op de optie Nieuwe toetsen (New Quizzes) [1] om Nieuwe toetsen te selecteren.

Klik op de optie Klassieke toetsen (Classic Quizzes) [2] om een klassieke toets te creëren.

Klik op het selectievakje Mijn keuze voor deze cursus onthouden (Remember my choice for this course) [3] om de selectie van je toets-engine voor deze cursus op te slaan.

Klik vervolgens op de knop Inleveren (Submit) [4].

Opmerking: 

Toetsgegevens bewerken

In de tab Detailsvoer je de naam van je toets in [1]. In de Rijke inhoud editor [2], introduceer je je test met geformatteerde tekst, afbeeldingen, video of wiskundige vergelijkingen als voorbeeld. Je kunt zelfs het instrument media commentaar gebruiken om een introductie voor de test op te nemen.

Completeer de rest van de testinstellingen [3].

Vraag toevoegen

Vraag toevoegen

Klik op het tabblad Vragen (Questions) [1]. Creëer handmatig een nieuwe testvraag door op de knop Nieuwe vraag [2] te klikken.

Toetsvraag naam geven

Toetsvragen worden niet automatisch voor de instructeurs van een naam voorzien. Om een eigen naam aan de toetsvraag te geven, voer je de naam in het vraagtekstveld in. Met zelf ingevoerde namen kun je de toetsvragen gemakkelijker herkennen.

Ongeacht de naam van de vraag, zien cursisten toetsvragen altijd in numerieke volgorde (vraag 1, vraag 2, enz.).

Vraagtype selecteren

Vraagtype selecteren

In het dropdown-menu voor het vraagtype kun je de volgende typen vragen aanmaken:

 

Je kunt cursus-inhoud koppelen om toetsvragen te maken, zoals het koppelen van een schema-afbeelding.

Puntwaarde instellen

Puntwaarde instellen

Om de puntwaarde voor de vraag in te stellen, voer je het aantal punten in het punten (pts) veld in.

Opmerking: De puntwaarde kan tot twee decimalen nauwkeurig worden ingesteld. Wanneer meer decimalen worden ingesteld, wordt de puntwaarde afgerond naar de dichtstbijzijnde honderdste waarde.

Vraag bijwerken

Vraag bijwerken

Als je je vraag wilt opslaan, klik je op de knop Vraag bijwerken (Update Question).

Vragen bekijken

Vragen bekijken

Bekijk de vragen in je toets. Om de details van de vragen te zien, vink je de optie Vragendetails tonen (Show Question Details) aan.

Opmerking: De details van de vragen zijn niet beschikbaar in toetsen met meer dan 25 vragen.

Toets opslaan

Toets opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save) om je werk op te slaan en een voorbeeld van de toets te zien.

Opmerking: Publiceer de test niet voordat het je eindproduct is. Als je klaar bent om de toets te publiceren en deze beschikbaar te maken aan de studenten, klik je op de knop Opslaan & Publiceren (Save & Publish).

Voorbeeld bekijken en toets publiceren

Voorbeeld bekijken en toets publiceren

Klik op de knop Voorbeeld (Preview) [1] om te zien wat studenten zullen zien wanneer ze de toets maken. Als het voorbeeld de toets toont zoals je wilt, klik je op de knop Publiceren (Publish) [2].

Opmerking: Ondanks dat je veranderingen aan kunt brengen nadat de toets gepubliceerd is, zullen studenten die de toets al geopend of voltooid hebben de veranderingen niet kunnen zien, wat hun punten kan beïnvloeden.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No