Hoe maak ik een toets door te zoeken naar vragen in een toetsbank?

Je kunt een toets maken door te zoeken naar vragen in toetsbanken.

Je kunt vragen toevoegen van alle toetsbanken die je in andere cursussen waarin je cursusleider bent hebt gebouwd, toetsbanken die door je beheerder aan je subaccount zijn toegevoegd en toetsbanken die je in andere cursussen van een bladwijzer hebt voorzien. Als een leerdoel gekoppeld is aan een toetsbank en er in een cursus naar de toetsbank wordt verwezen, wordt ook het bijbehorende leerdoel in de cursus geïmporteerd.

Canvas verwijst naar de door jou gekozen vragen wanneer iedere cursist de toets maakt. Deze vragen blijven in de juiste volgorde staan telkens wanneer iemand de toets maakt of bekijkt. Als je toetsvragen in willekeurige volgorde wilt zetten, kun je ze toevoegen aan een vraaggroep.

Opmerkingen:

  • Wanneer je naar vragen in een toetsbank zoekt, worden wijzigingen aan vragen in de toetsbank niet bijgewerkt in de toets. De toets wordt alleen bijgewerkt door wijzigingen als de vragen aan een toetsbank gekoppeld zijn.
  • Wanneer de functieoptie Standaard instellen op Nieuwe toetsen is ingeschakeld, kun je geen Klassieke toetsen maken. Maar je kunt bestaande Klassieke toetsen wel blijven bewerken, importeren en migreren naar Nieuwe toetsen.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik op de link Toetsen (Quizzes).

Toets toevoegen

Toets toevoegen

Klik op de knop Toets toevoegen (Add Quiz).

Toets-engine selecteren

Toets-engine selecteren

Als je cursus Nieuwe toetsen heeft ingeschakeld, moet je een toets-engine selecteren.

Toetsbanken kunnen alleen in Klassieke toetsen worden gebruikt. Klik op de optie Klassieke toetsen (Classic Quizzes) [1] om een klassieke toets te creëren.

Klik op het selectievakje Mijn keuze voor deze cursus onthouden (Remember my choice for this course) [2] om de selectie van je toets-engine voor deze cursus op te slaan.

Klik vervolgens op de knop Inleveren (Submit) [3].

Opmerkingen: 

Toetsgegevens bewerken

In de tab Detailsvoer je de naam van je toets in [1]. In de Rijke inhoud editor [2], introduceer je je test met geformatteerde tekst, afbeeldingen, video of wiskundige vergelijkingen als voorbeeld. Je kunt zelfs het instrument media commentaar gebruiken om een introductie voor de test op te nemen.

Completeer de rest van de testinstellingen [3].

Vragen zoeken

Vragen zoeken

Klik op het tabblad Vragen (Questions) [1]. Klik op de knop Vragen zoeken (Find Questions) [2].

Toetsvraag zoeken

Toetsvraag zoeken

Selecteer de toetsbank waarin je vragen wilt selecteren.

Opmerking: Wanneer je vragen in een toetsbank vindt, worden wijzigingen aan vragen in de toetsbank niet bijgewerkt in de toets.

Vragen toevoegen

Vragen toevoegen

Schakel de selectievakjes in naast de vragen die je aan je toets wilt toevoegen [1]. Klik op de link Alles selecteren (Select All) [2] als je alle vragen wilt selecteren.

Als je de geselecteerde vragen wilt toevoegen aan een vraaggroep, selecteer je de vervolgkeuzelijst met vraaggroepen [3]. Je kunt een nieuwe groep maken of vragen aan een nieuwe groep toevoegen.

Wanneer je alle gewenste vragen hebt geselecteerd, klik je op de knop Vragen toevoegen (Add Questions) [4].

Ongeacht de naam van de vraag, zien cursisten toetsvragen altijd in numerieke volgorde (vraag 1, vraag 2, enz.).

Opmerkingen:

  • Wanneer je op Alles selecteren klikt, selecteert Canvas alleen de vragen die op dat moment worden weergegeven. Als je meer dan 50 vragen in je toetsbank hebt, klik je op de knop Meer vragen (More questions) totdat alle vragen die je wilt selecteren worden weergegeven.
  • Als je een vraaggroep instelt op het willekeurig selecteren van vragen uit een toetsbank, worden de vragen niet in exportbewerkingen voor de toets opgenomen. Het QTI-bestand downloadt toetsgegevens, zonder dat er vragen worden opgenomen.

Toets opslaan

Toets opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save) om je werk op te slaan en een voorbeeld van de toets te zien.

Opmerking: Publiceer de test niet voordat het je eindproduct is. Als je klaar bent om de toets te publiceren en deze beschikbaar te maken aan de studenten, klik je op de knop Opslaan & Publiceren (Save & Publish).

Voorbeeld bekijken en toets publiceren

Voorbeeld bekijken en toets publiceren

Klik op de knop Voorbeeld (Preview) [1] om te zien wat studenten zullen zien wanneer ze de toets maken. Als het voorbeeld de toets toont zoals je wilt, klik je op de knop Publiceren (Publish) [2].

Opmerking: Ondanks dat je veranderingen aan kunt brengen nadat de toets gepubliceerd is, zullen studenten die de toets al geopend of voltooid hebben de veranderingen niet kunnen zien, wat hun punten kan beïnvloeden.