Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe wijzig ik de startpagina van de cursus?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe wijzig ik de startpagina van de cursus?

Je kunt de startpagina van je cursus wijzigen met een van vijf lay-outopties: het dashboard Recente activiteit, de voorpagina, de cursusmodules, de lijst met opdrachten of de syllabus.

Opmerking: Je moet een voorpagina instellen voordat je de optie Pagina's Voorpagina (Pages Front Page) selecteert. Bovendien kunnen alleen gepubliceerde pagina's als voorpagina worden ingesteld.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Startpagina kiezen

Startpagina kiezen

Klik in de zijbalk van de startpagina op de knop Startpagina kiezen (Choose Home Page).

Lay-out van startpagina selecteren

Lay-out van startpagina selecteren

Klik op het keuzerondje naast de gewenste lay-out voor voorpagina's.

Voorpagina instellen

Voorpagina instellen

Als je een voorpagina wilt selecteren terwijl de link grijs wordt weergegeven, moet je eerst een voorpagina instellen.

Opmerking: Alleen gepubliceerde pagina's kunnen als voorpagina worden ingesteld. Zorg ervoor dat de pagina die je als voorpagina wilt instellen, gepubliceerd is.

Lay-out van startpagina opslaan

Lay-out van startpagina opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.