Hoe kan ik cijfers invoeren en bewerken in de Cijferlijst?

Hoogstwaarschijnlijk ga je SpeedGrader openen om cijfers in te voeren. De cijfers worden in de Cijferlijst weergegeven wanneer je klaar bent. Je kunt de cijfers echter ook handmatig in de Cijferlijst invoeren en bewerken.

Opdrachten in de Cijferlijst worden altijd getoond met de puntwaarde van de opdracht. Je kunt de opdracht echter ook wijzigen zodat de cijfers voor een bepaald beoordelingstype worden weergegeven.

Je kunt ook een CSV-bestand gebruiken om cijfers te importeren.

Wanneer een opdrachtscore als een letter in de Cijferlijst wordt ingevoerd, is de percentagescore voor de opdracht de bovengrens van het bereik toegewezen aan die letter in het beoordelingsschema. Als een eindcijferoverschrijving als een letter wordt ingevoerd, is de percentagescore voor de opdracht de ondergrens van het bereik toegewezen aan die letter in het beoordelingsschema.

Het beoordelingsschema van je cursus kan bijvoorbeeld een bereik van 86% tot 89% opgeven voor een B+ letterscore. Bij invoeren van een B+ voor een opdracht zou een percentage van 89% worden toegewezen, maar bij invoeren van een B+ voor een eindcijferoverschrijving zou een percentage van 86% worden toegewezen. Om ervoor te zorgen dat cursisten een specifiek percentage voor een opdracht of eindcijfer krijgen, moet je de opdrachtscore of eindcijferoverschrijving als een percentage invoeren.

Opmerkingen:

  • Bij gebruik van gedifferentieerde opdrachten wordt de opdracht voor alle cursisten weergegeven als een kolom, maar cellen met cijfers worden grijs weergegeven voor cursisten die geen deel uitmaken van de opdracht of van een toegewezen sectie. Er kunnen geen cijfers worden toegewezen aan cursisten die geen deel uitmaken van de opdracht of sectie; dergelijke opdrachten worden niet meegenomen bij totaalcijfers.
  • Als je de toewijzing van een cursist of sectie aan een gedifferentieerde opdracht die je eerder hebt beoordeeld, ongedaan maakt, worden het cijfer en de inlevering uit de opdracht verwijderd. Je kunt de inlevering herstellen door de opdracht opnieuw aan de cursist toe te wijzen.
  • Wanneer in een cursus meerdere beoordelingsperioden zijn ingeschakeld, kun je geen cijfers bewerken voor opdrachten die minimaal één cursist in een afgesloten beoordelingsperiode hebben.
  • Afhankelijk van de details van de toets, worden toetsen die nul punten waard zijn mogelijk niet weergegeven worden in de Cijferlijst.
  • De pagina Cijferlijstgeschiedenis (Gradebook History) bevat alle cijferwijzigingen in de Cijferlijst en de pagina kan op elk gewenst moment worden geopend.

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

Opdracht voor cursist zoeken

Opdracht voor cursist zoeken

Zoek de naam van de cursist en de opdracht waar je het cijfer wilt invoeren.

Cijfer invoeren

Cijfer invoeren

Cijfers worden ingevoerd op basis van de instelling voor Cijfer weergeven van de opdracht. Cijfers kunnen als een van de vijf volgende opties worden ingevoerd: punten, voltooid/niet-voltooid, beoordeling in lettervorm, percentage en gemiddeld eindcijfer. Je kunt de opdracht ook wijzigen zodat de cijfers voor een bepaald beoordelingstype worden weergegeven.

Opmerking: Wanneer je het eind van een kolom bereikt, kun je verdergaan naar het begin van de volgende kolom door op Return (Mac) of Enter (pc) te drukken.

Puntenbeoordeling invoeren

Puntenbeoordeling invoeren

Als je een puntenbeoordeling wilt opgeven, voer je het aantal punten in de cel in en dan druk je op de Returntoets (op een Mac-toetsenbord) of de Entertoets (op een pc-toetsenbord).

Voltooid of niet-voltooid invoeren als beoordeling

Voltooid of niet-voltooid invoeren als beoordeling

Als je een voltooid of niet-voltooid beoordeling wilt invoeren, klik je op de vervolgkeuzelijst in de cel en dan selecteer je het gewenste pictogram. De beoordelingsopties zijn voltooid, niet-voltooid, niet-beoordeeld en vrijstelling

Beoordeling in lettervorm invoeren

Beoordeling in lettervorm invoeren

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer een beoordeling in lettervorm in het menu.

 

Beoordeling in lettervorm invoeren

Je kunt ook handmatig een beoordeling in lettervorm invoeren. Voer de letter in die overeenkomt met de letterbeoordeling gedefinieerd in het beoordelingsschema en druk dan op de Returntoets (op een Mac-toetsenbord) of de Entertoets (op een pc-toetsenbord).

Validatiefout van beoordeling in lettervorm bekijken

Validatiefout van beoordeling in lettervorm bekijken

Als je een gemiddeld eindcijfer invoert dat niet wordt ondersteund in het beoordelingsschema, toont de cel een waarschuwingspictogram voor een ongeldige beoordeling. Canvas toont ook een waarschuwingsmelding voor een ongeldige beoordeling.

Percentagecijfer invoeren

Percentagecijfer invoeren

Als je een percentagecijfer wilt opgeven, voer je het percentage in de cel in en dan druk je op de Returntoets (op een Mac-toetsenbord) of de Entertoets (op een pc-toetsenbord).

Gemiddeld eindcijfer invoeren

Gemiddeld eindcijfer invoeren

Als je een gemiddeld eindcijfer wilt invoeren, klik je op de vervolgkeuzelijst en dan selecteer je het gewenste cijfer in het menu.

 

Gemiddeld eindcijfer invoeren

Je kunt ook het nummer invoeren dat overeenkomt met het gemiddeld eindcijfer gedefinieerd in het beoordelingsschema en dan op de Returntoets (op een Mac-toetsenbord) of de Entertoets (op een pc-toetsenbord) drukken.

Validatiefout van gemiddeld eindcijfer bekijken

Validatiefout van gemiddeld eindcijfer bekijken

Als je een gemiddeld eindcijfer invoert dat niet wordt ondersteund in het beoordelingsschema, toont de cel een waarschuwingspictogram voor een ongeldige beoordeling. Canvas toont ook een waarschuwingsmelding voor een ongeldige beoordeling.

Cijfer bewerken

Cijfer bewerken

Als je een bestaand cijfer in de Cijferlijst wilt bewerken, klik je op de opdrachtcel voor het cijfer.

Om een nieuw cijfer toe te kennen, voer je het nieuwe cijfer in. Om het cijfer te verwijderen, druk je op de Deletetoets.

Als je een bewerkt cijfer wilt toepassen, druk je op de Returntoets (op een Mac-toetsenbord) of de Entertoets (op een pc-toetsenbord).

Cijfer in de Cijferlijstcel invoeren

Cijferlijstcel bekijken

Cijfers kunnen ook in de Cijferlijstcel worden ingevoerd op basis van de instelling voor het weergeven van de cijfers van de opdracht. Om de cel te openen, klik je op een opdrachtcel van een cursist en dan klik je op het pictogram Cijferlijstcel [1]. Voer in het veld Cijfer (Grade) [2] het cijfer voor de cursist in.

Klik op het pijlpictogram [3] om door te gaan naar de volgende cursist.

Waarschuwing voor te hoge punten

Als een cursist beoordeeld wordt met een uitzonderlijk hoog aantal punten, geeft Canvas een waarschuwing met de melding dat de cursist een ongebruikelijk hoog cijfer heeft gekregen. Je kunt dat aantal punten behouden of het aantal corrigeren.

Een te hoog aantal punten kan in de volgende situaties voorkomen:

  • Het ingevoerde aantal is 50% hoger dan het mogelijke aantal punten
  • Er is een extra cijfer ingevoerd (bijvoorbeeld 50 in plaats van 5)
  • Een opdracht heeft negatieve punten gekregen