cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik cijfers invoeren en bewerken in de Cijferlijst?

Hoe kan ik cijfers invoeren en bewerken in de Cijferlijst?

Hoogstwaarschijnlijk maak je gebruik van de SpeedGrader om cijfers in te voeren. De cijfers worden in de Cijferlijst weergegeven wanneer je klaar bent. Je kunt cijfers echter ook handmatig in de Cijferlijst invoeren en bewerken.

Je kunt ook een CSV-bestand gebruiken om cijfers te uploaden en downloaden.

Opmerkingen:

  • De Cijferlijst is in principe bedoeld voor één cursusleidersrol om cijfers in te voeren. Vanwege de manier waarop de Cijferlijst gegevens laadt en opslaat in de browser, moeten geen meerdere gebruikers tegelijk opdrachten beoordelen omdat niet iedere beoordelaar de meest recente informatie voor een inlevering kan bekijken. Zie de les over het gebruik van SpeedGrader voor meer informatie over beperkingen van beoordelingen.
  • Bij gebruik van gedifferentieerde opdrachten wordt de opdracht voor alle cursisten weergegeven als een kolom, maar cellen met cijfers worden grijs weergegeven voor cursisten die geen deel uitmaken van de opdracht of van een toegewezen sectie. Er kunnen geen cijfers worden toegewezen aan cursisten die geen deel uitmaken van de opdracht of sectie; dergelijke opdrachten worden niet meegenomen bij totaalcijfers.
  • Nadat een cursist een cijfer voor een opdracht heeft gekregen, telt dat cijfer altijd mee voor diens huidige score en eindscore. Als je de toewijzing van een cursist of sectie aan een gedifferentieerde opdracht die je eerder hebt beoordeeld, ongedaan maakt, wordt het cijfer alleen uit de cijferbeoordeling verwijderd als je de cursist vrijstelling van de opdracht geeft.
  • Wanneer in een cursus meerdere beoordelingsperioden zijn ingeschakeld, kun je geen cijfers bewerken voor opdrachten die minimaal één cursist in een afgesloten beoordelingsperiode hebben.
  • De pagina Cijferlijstgeschiedenis (Gradebook History) bevat alle cijferwijzigingen in de Cijferlijst en de pagina kan op elk gewenst moment worden geopend.

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

Cursistscore zoeken

Cursistscore zoeken

Klik op de cel met de opdracht in de rij van de cursist wiens score je wilt invoeren.

Nieuwe score invoeren

Nieuwe score invoeren

Scores worden ingevoerd op basis van de instelling voor Geef cijfer weer als... (Display Grade as...). Scores kunnen als een van de vijf volgende opties worden ingevoerd: punten, voltooid/niet-voltooid, beoordeling in lettervorm, percentage en gemiddeld eindcijfer.

Opmerking: Wanneer je het eind van een kolom bereikt, kun je verdergaan naar het begin van de volgende kolom door op Return (Mac) of Enter (pc) te drukken.

Puntenbeoordeling invoeren

Puntenbeoordeling invoeren

Als je een puntenbeoordeling wilt opgeven, voer je het aantal punten in de cel in en druk je op Return (Mac) of Enter (pc).

Voltooid of niet-voltooid invoeren als beoordeling

Voltooid of niet-voltooid invoeren als beoordeling

Als je voltooid of niet-voltooid wilt invoeren als beoordeling, dubbelklik je op de cel totdat het gewenste pictogram verschijnt. Beoordelingen voor voltooid worden aangegeven door een vinkje. Beoordelingen voor niet-voltooid worden aangegeven door een X.

Beoordeling in lettervorm invoeren

Beoordeling in lettervorm invoeren

Als je een beoordeling in lettervorm wilt opgeven, voer je de letter in de cel in en druk je op Return (Mac) of Enter (pc). Canvas berekent automatisch het aantal punten dat hoort b ij de hoogste waarde in het bereik dat door beoordeling in lettervorm wordt aangegeven.

Percentagecijfer invoeren

Percentagecijfer invoeren

Als je een percentagecijfer wilt opgeven, voer je het percentage in de cel in en druk je op Return (Mac) of Enter (pc).

Gemiddeld eindcijfer invoeren

Gemiddeld eindcijfer invoeren

Als je een gemiddeld eindcijfer wilt opgeven, voer je het cijfer in dat overeenkomt met het gemiddeld eindcijfer zoals gedefinieerd door het puntenschema en druk je op Return (Mac) of Enter (pc).

Waarschuwing voor te hoge punten

Als een cursist beoordeeld wordt met een uitzonderlijk hoog aantal punten, geeft Canvas een waarschuwing met de melding dat de cursist een ongebruikelijk hoog cijfer heeft gekregen. Je kunt dat aantal punten behouden of het aantal corrigeren.

Een te hoog aantal punten kan in de volgende situaties voorkomen:

  • Het ingevoerde aantal is 50% hoger dan het mogelijke aantal punten
  • Er is een extra cijfer ingevoerd (bijvoorbeeld 50 in plaats van 5)
  • Een opdracht heeft negatieve punten gekregen

Score bewerken

Score bewerken

Als je een bestaande score in de Cijferlijst wilt bewerken, klik je op cel met de opdracht en voer je de nieuwe score in. Druk vervolgens op Return (Mac) of Enter (pc).

Score verwijderen

Score verwijderen

Als je handmatig een score uit de Cijferlijst wilt verwijderen, klik je op cel met de score van de opdracht en druk je op Delete. Druk vervolgens op Return (Mac) of Enter (pc).

Verwijderde score weergeven

Verwijderde score weergeven

Bekijk de verwijderde score en de niet-beoordeelde opdracht.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback