Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe gebruik ik de indexpagina Aankondigingen?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe gebruik ik de indexpagina Aankondigingen?

Je kunt al je cursusaankondigingen zien op de indexpagina Aankondigingen. Als cursusleider kun je ook aankondigingen maken en aankondigingsinstellingen aanpassen. Als je Aankondigingen Nieuw ontwerp voor je cursus hebt ingeschakeld, zullen je aankondigingen worden weergegeven in de interface Aankondigingen Nieuw ontwerp.

Meer informatie over Aankondigingen.

Meer informatie over Aankondigingen Nieuw ontwerp.

Aankondigingen openen

Aankondigingen openen

Klik op de link Aankondigingen (Announcements).

Indexpagina bekijken

De indexpagina Aankondigingen biedt algemene instellingen bovenaan de pagina [1] gevolgd door de afzonderlijke aankondigingen [2].

Globale instellingen bekijken

Globale instellingen omvatten een vervolgkeuzelijst om te filteren op alle of ongelezen aankondigingen [1] en een zoekveld om te zoeken naar een aankondiging [2]. Je kunt ook een nieuwe aankondiging toevoegen [3] en externe feeds voor aankondigingen bekijken [4]. Externe feeds bestaan uit het toevoegen van een externe feed en het abonneren op de Announcements RSS-feed.

Aankondigingen weergeven

Aankondigingen worden weergegeven in omgekeerde chronologische volgorde, met de nieuwste bovenaan en de oudste onderaan de lijst.

Elke aankondiging bevat de naam van de aankondiging [1], de profielfoto van de gebruiker die de aankondiging heeft gepost [2], een indicator bij ongelezen aankondigingen [3], de datum waarop de aankondiging is gepost [4], het totaal aantal en/of ongelezen aantal reacties in de aankondiging [5] en een pictogram voor opties om de instellingen van afzonderlijke aankondigingen te beheren [6].

Opmerkingen:

  • Een profielafbeelding waarbij de letter U wordt weergegeven in plaats van de profielfoto van een gebruiker geeft aan dat er een aankondiging is geïmporteerd bij het kopiëren van een cursus, met behulp van de tool Cursus importeren of via een blauwdrukcursus. Bovendien bevatten gekopieerde aankondigingen geen datum en tijd van het posten.
  • Als een gebruiker geen profielfoto heeft, worden de initialen van de gebruiker weergegeven in plaats van de profielfoto.

Aankondigingen beheren

Schakel het selectievakje naasty de aankondiging in [1] om een bulkactie zoals vergrendelen of verwijderen toe te passen. Klik op de knop Vergrendelen (Lock) [2] om alle geselecteerde aankondigingen bij opmerkingen te sluiten. Klik op Verwijderen (Delete) [3] om alle geselecteerde aankondigingen te verwijderen.

Afzonderlijke aankondigingen beheren

Klik op de naam van een aankondiging [1] om de aankondiging te bekijken.

Je kunt ook het pictogram voor opties gebruiken om de aankondiging te verwijderen [2]. Als in je cursus opmerkingen zijn toegestaan, kun je ook opmerkingen toestaan of weigeren [3].

Cursistweergave bekijken

Klik op de knop Cursistweergave (Student View) om als cursist de indexpagina voor de aankondigingen te bekijken.

Opmerking: Als de cursusnavigatielink voor de pagina is uitgeschakeld en verborgen is voor cursisten, wordt de knop Cursistweergave niet getoond.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.