Hoe gebruik ik beleid voor posten in een cursus?

Je kunt in de Cijferlijst een beleid voor posten gebruiken om te bepalen of de cursisten hun voor de opdrachten behaalde cijfers kunnen bekijken of niet. Geposte cijfers zijn zichtbaar voor cursisten in je cursus. Verborgen cijfers zijn voor jou zichtbaar in de cijferlijst van de cursus, maar cursisten kunnen ze niet zien.

Beleid voor posten kan worden ingesteld voor een hele cursus en/of voor individuele opdrachten. Beleid voor posten op opdrachtniveau heft voor de opdracht het beleid voor posten op cursusniveau op. Wanneer een beleid voor posten is ingesteld op automatisch, worden cijfers automatisch gepost en kunnen cursisten ze bekijken zodra ze worden ingevoerd. Wanneer een beleid voor posten is ingesteld op handmatig, moeten de cijfers handmatig worden gepost met de optie Cijfers posten voordat cursisten ze kunnen bekijken.

Geposte cijfers kunnen ook worden verborgen met de optie Cijfers verbergen. De optie Cijfers verbergen verbergt alleen cijfers die op dit moment zichtbaar zijn voor cursisten. Om ervoor te zorgen dat alle toekomstige cijfers worden verborgen, zult u voor de opdracht of cursus een handmatig beleid voor posten moeten gebruiken.

Opmerkingen:

  • Het wordt aanbevolen dat je het beleid voor posten van een cursus of opdracht instelt voordat je cijfers invoert.
  • In Klassieke toetsen kunnen cursisten hun antwoorden op de toets niet bekijken wanneer de cijfers voor de toets zijn verborgen.
  • In Nieuwe toetsen heeft het verbergen van cijfers geen invloed hebben op het al of niet kunnen bekijken van de toetsscores door de cursist. De zichtbaarheid van de scores van Nieuw toetsen voor cursisten moet worden beheerd vanuit het menu cursusinstellingen.

Stroomdiagram Beleid voor posten bekijken

Stroomdiagram Beleid voor posten bekijken

Dit stroomdiagram zet uiteen hoe het beleid voor posten voor cursusleiders in hun cursussen functioneert. Je moet je beleid voor posten voor je cursus selecteren op basis van je algehele voorkeur wat betreft het posten van cijfers. Indien noodzakelijk kun je ook voor individuele opdrachten beleid voor posten instellen.

Je kunt ook eerder geposte cijfers verbergen. Dit is vooral nuttig als je fouten moet herstellen of cijfers per ongeluk zijn gepost.

Wanneer cursisten instellingen voor meldingen over cijfers hebben geactiveerd, ontvangen ze meldingen wanneer cijfers worden gepost, zoals aangegeven in het stroomdiagram.

Je kunt dit stroomdiagram ook als een interactieve PDF bekijken.

Een beleid voor posten voor een cursus instellen

Een beleid voor posten voor een cursus instellen

Canvas-cursussen hanteren standaard een beleid voor Automatisch (Automatic) [1] posten. Cijfers voor opdrachten, beoordelingsopmerkingen en aantekeningen bij inleveringen zijn zichtbaar voor cursisten zodra de cijfers ingevoerd zijn in de Cijferlijst of in SpeedGrader.

Je kunt ook een beleid voor handmatig (Manual) posten voor je cursus selecteren [2]. Cijfers voor opdrachten, beoordelingsopmerkingen en aantekeningen bij inleveringen zijn verborgen voor cursisten totdat ze handmatig worden gepost. Aantekeningen bij inleveringen zijn niet genoeg om de optie Cijfers posten te activeren. Er zal een cijfer of een beoordelingsopmerking moeten worden ingevoerd. Cursisten kunnen opmerkingen bij peerbeoordelingen zien wanneer de cijfers voor de opdracht verborgen zijn. Cursisten kunnen echter alleen opmerkingen van cursusleiders zien wanneer de cursusleider cijfers of opmerkingen bij inleveringen post.

Lees hoe je een beleid voor posten voor een cursus selecteert.

Een beleid voor posten voor een opdracht instellen

Een beleid voor posten voor een opdracht instellen

Je kunt ook beleid voor het posten van cijfers voor individuele opdrachten selecteren. Wanneer je beleid voor posten voor een individuele opdracht instelt, wordt voor die opdracht het beleid voor posten van de cursus opgeheven.  

Als je bijvoorbeeld voor de cursus een beleid voor automatisch posten gebruikt, dan wil je misschien de cijfers voor een specifieke opdracht verbergen tot alle inzendingen beoordeeld zijn. Je kunt voor de opdracht een beleid voor handmatig posten instellen. De cijfers blijven dan verborgen voor de cursisten tot je ze handmatig in je cursus post.

Lees hoe je een beleid voor posten voor een opdracht selecteert.

Verborgen cijfers posten

Verborgen cijfers posten

Wanneer je klaar bent om cijfers zichtbaar te maken voor leerlingen, kun je cijfers en/of opmerkingen bij de inlevering posten voor een specifieke opdracht. Je kunt cijfers posten voor iedereen in de cursus [1], of je kunt alleen cijfers posten voor beoordeelde inleveringen [2].

Wanneer je cijfers post voor iedereen, wordt bij niet-beoordeelde inleveringen geen cijfer weergegeven.

Wanneer je cijfers post voor beoordeelde inleveringen en/of opmerkingen bij inleveringen, zullen alle cijfers voor niet-beoordeelde opdrachten die later bijgewerkt worden verborgen blijven tot ze handmatig gepost worden.

Als je geposte cijfers bijwerkt, kunnen leerlingen deze updates zien en, afhankelijk van hun instellingen voor meldingen, een melding krijgen wanneer een cijfer is gewijzigd.  

Meer informatie over het posten van cijfers voor een opdracht. Meer informatie over het posten van cijfers voor een opdracht van SpeedGrader.

Geposte cijfers verbergen

Geposte cijfers verbergen

Als je cijfers die je al hebt gepost voor cursisten moet verbergen, kun je cijfers verbergen in de Cijferlijst. Het verbergen van cijfers heeft alleen invloed op cijfers die eerder zijn ingevoerd.

Meer informatie over het verbergen van cijfers voor opdrachten. Meer informatie over het verbergen van cijfers voor een opdracht van SpeedGrader.

Opmerkingen:

  • Wanneer je cijfers verbergt, blijft het beleid voor posten voor de opdracht van kracht. Als je cijfers voor opdrachten voor aanvullende leerlingen toevoegt aan een opdracht met een beleid voor automatisch posten, dan krijgen cursisten deze cijfers te zien.
  • Na het verbergen van cijfers, kun je, als je nog meer cijfers van cursisten voor deze opdracht wilt verbergen, het beleid voor het posten voor de beoordeling instellen op Handmatig.

Pictogrammen voor het bekijken van Beleid voor posten in Cijferlijst

Pictogrammen voor het bekijken van Beleid voor posten in Cijferlijst

Opdrachten met een beleid voor handmatig posten laten een label Handmatig (Manual) [1] zien. Wanneer je bij een beleid voor handmatig posten cijfers invoert, toont de cijferlijst een zichtbaarheidspictogram [2]. Cursisten kunnen hun cijfer voor de opdracht niet zien totdat jij deze post. Bovendien wordt, wanneer een cijfer voor een opdracht voor een cursist verborgen is, een zichtbaarheidspictogram weergegeven in de kolom Totaal [3].

Weergave voor cursist

Weergave voor cursist

Wanneer cijfers voor opdrachten verborgen zijn, laat de cijferpagina van de cursist een zichtbaarheidspictogram zien. Geposte cijfers worden weergegeven in plaats van het pictogram.