Hoe selecteer ik een beleid voor het posten van cijfers voor een cursus in de Cijferlijst?

In de Cijferlijst kun je een beleid voor het automatisch (standaard) of handmatig posten van cijfers selecteren voor alle cursusopdrachten. Het beleid voor posten bepaalt de zichtbaarheid van de cijfers voor cursisten.

Canvascursussen gebruiken in cursussen standaard een automatisch beleid voor posten. Alle cijfers voor opdrachten zijn zichtbaar voor cursisten zodra ze worden ingevoerd in de cijferlijst. Cijfers voor anonieme en gemodereerde opdrachten worden niet automatisch gepost.

Als je voor je cursus kiest voor het beleid voor handmatig posten, blijven alle cijfers standaard verborgen voor de cursist totdat je cijfers post voor elke opdracht. Als je pas nadat de cijfers zijn ingevoerd kiest voor het beleid voor handmatig posten voor je cursus, zal het beleid niet met terugwerkende kracht van toepassing worden en zullen alle reeds geposte cijfers zichtbaar blijven. Je kunt geposte cijfers verbergen vanuit het menu Opties van de opdracht. Daarnaast is het zo dat wanneer cijfers voor opdrachten zijn verborgen, cursisten behalve hun cijfer voor de opdracht, ook de opmerkingen van de cursusleider of kennisgevingen over wijzigingen aan het cijfer niet kunnen zien. Cursusleiders kunnen echter opmerkingen posten voor studenten voordat de cijfers worden ingevoerd.

Het beleid voor posten van de cursus is standaard van toepassing op alle cursusopdrachten. Je kunt ook een beleid voor het posten van cijfers selecteren voor een individuele opdracht. Kom meer te weten over het gebruik van een beleid voor posten in je cursus en bekijk het interactief stroomdiagram Zichtbaarheid cijfers van cursisten.

Opmerkingen:

  • Als je wijzigingen aanbrengt aan een opdracht met verborgen cijfers, heeft dat invloed op de totaalscore zoals deze wordt weergegeven (zowel in de cijferlijst als op de cijferpagina van de cursist). Cursisten krijgen echter geen wijzigingen te zien wanneer ze hun cijferpagina bekijken. Zodra je de cijfers voor de opdracht hebt gepost, wordt het totaalcijfer in de weergave van de cursist automatisch bijgewerkt.
  • Cijfers voor anonieme of gemodereerde opdrachten moeten handmatig worden gepost. Het verbergen van de cijfers van gemodereerde opdrachten kan niet worden opgeheven totdat de eindcijfers zijn gepost.
  • Cursisten kunnen opmerkingen bij peerbeoordelingen zien wanneer de cijfers voor de opdracht verborgen zijn. Cursisten kunnen echter alleen opmerkingen van cursusleiders zien wanneer de cursusleider cijfers of opmerkingen bij inleveringen post.
  • Als je de cijfers voor een opdracht met verschillende inleverdatums post, ontvangen alle cursisten de scores tegelijk.
  • De weergave van de kolom Totaal in de Cijferlijst kan beperkt zijn wanneer er meerdere beoordelingsperioden zijn ingeschakeld.
  • In Klassieke toetsen kunnen cursisten hun antwoorden op de toets niet bekijken wanneer de cijfers voor de toets zijn verborgen.
  • In Nieuwe toetsen zal het inschakelen van een beleid voor posten geen invloed hebben op het al of niet kunnen bekijken van de toetsscores door de cursist. De zichtbaarheid van de scores van Nieuw toetsen voor cursisten moet worden beheerd vanuit het menu cursusinstellingen.
  • Als je een cursus kopieert naar een nieuw cursussjabloon of als je cursusinhoud importeert en de cursusinstellingen meeneemt als onderdeel van de import, dan zal het beleid voor posten van cursussen van de originele cursus gekopieerd worden naar de nieuwe cursus. Dit heft alle instellingen voor het beleid voor posten in de nieuwe cursus op. Bovendien behouden de geïmporteerde opdrachten hun beleid voor het posten van opdrachten dat geldt voor de oorspronkelijke cursus.

Cijfers openen

Cijfers openen

Klik op de link Cijfers (Grades) in Cursusnavigatie.

Cijferlijstinstellingen openen

Klik op het Instellingen (Settings) pictogram.

Beleid voor posten van cijfers bekijken

Beleid voor posten van cijfers bekijken

Klik op het tabblad Beleid voor posten van cijfers (Grade Posting Policy)

Cijfers automatisch posten

Cijfers automatisch posten

Selecteer de optie Cijfers automatisch posten (Automatically Post Grades) om cijfers automatisch te posten. Wanneer cijfers automatisch worden gepost, kunnen cursisten de cijfers voor opdrachten zien zodra ze worden ingevoerd.

Opmerking: Als je de optie Cijfers automatisch posten selecteert nadat je de cijfers al verborgen hebt, dan blijven de eerder verborgen cijfers verborgen.

Cijfers handmatig posten

Cijfers handmatig posten

Selecteer de optie Cijfers handmatig posten (Manually Post Grades) om de cijfers handmatig te posten zodat cursisten ze kunnen bekijken. Wanneer de optie Cijfers handmatig posten geselecteerd is, worden cijfers standaard verborgen voor de cursisten. en moeten ze worden gepost om door cursisten te kunnen worden bekeken.

Beleid bijwerken

Beleid bijwerken

Klik op de knop Instellingen toepassen (Apply Settings) om wijzigingen door te voeren op het beleid voor het posten van cijfers.

Cijferlijst bekijken

Als het beleid voor handmatig posten van toepassing is op een cursus, geven alle opdrachtkoppen het label Handmatig (Manual) [1] weer. Dit label geeft aan dat er op dit moment een beleid voor handmatige posten van kracht is en toekomstige cijfers niet door cursisten kunnen worden gezien.

Zodra er een cijfer is gegeven voor een inlevering, toont de opdrachtkop het zichtbaarheidspictogram [2]. Dit geeft aan dat er cijfers voor de opdracht zijn die gepost moeten worden voordat deze door de cursisten kunnen worden bekeken.

Wanneer de cijfers voor cursisten zijn verborgen, wordt het zichtbaarheidspictogram ook in de kolom Totaal weergegeven [3]. Dit geeft aan dat het totaalcijfer in de Cijferlijst afwijkt van het totaalcijfer dat cursist ziet.

Om het beleid voor posten voor een opdracht te beheren, klik je op het pictogram Opties [4].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No