Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe bekijk ik mijn cursusleidergroepen in Canvas?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe bekijk ik mijn cursusleidergroepen in Canvas?

Je kunt als cursusleider deel uitmaken van grorpen in je organisatie die door je Canvas-beheerder zijn gemaakt. Canvas helpt je toegang te krijgen tot je cursusleidergroepen in het menu Cursusnavigatie. Als je geen groepen ziet, betekent dit dat je niet voor een groep bent ingeschreven.

Opmerking: Cursusleidergroepen staan los van cursusgroepen. Je kunt cursusgroepen vanuit een cursus openen en beheren.

Groepen openen

Groepen openen

Klik in Globale navigatie op de link Groepen (Groups) [1] om je groepen weer te geven [2]. Klik op de link Alle groepen (All Groups) [3] om al je groepen te zien.

Groepen bekijken

Groepen bekijken

De groepen zijn verdeeld in Huidige groepen [1] en Vorige groepen [2].

Huidige groepen bekijken

Huidige groepen bekijken

Huidige groepen zijn groepen in cursussen die onderdeel zijn van het huidige semester of periode. Je kunt de naam van de groep [1] en de cursusnaam voor de groep [2] zien. Als een cursus een periode datum [term date] [3] heeft, dan wordt het naast de naam van de cursus weergegeven. Afhankelijk van de toegangsinstellingen voor een cursus, kan Huidige groepen ook de groepen weergeven in cursussen die gepubliceerd zijn maar nog niet gestart.

Groepen die voor jou beschikbaar zijn, worden vermeld in blauwe tekst [4]. Deze groepen houden verband met de huidige cursussen. Klip op de naam van de groep om de groep te openen.

Vorige groepen bekijken

Vorige groepen bekijken

De groepen onder de kop Vorige groepen (Previous Groups) zijn groepen die onderdeel zijn van cursussen die reeds zijn afgesloten. Als de groep een link bevat, is de groep nog beschikbaar als een alleen-lezen gearchiveerde groep. Eerdere gebruikers kunnen het groepsmateriaal zien maar kunnen niet deelnemen in de groep.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.